39 927 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach
36 771 produktów w 204 kategoriach

Leflunomidum

Leflunomidum odnajduje zastosowanie w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS), któremu towarzyszą  obrzęki, ból, problemy z poruszaniem się, brak apetytu, gorączka, brak energii i niedokrwistość. Leflunomidum stosuje się także do leczenia czynnej artropatii łuszczycowej, która objawia się zapaleniem stawów, obrzękami, trudnością w poruszaniu się, bólem oraz zaczerwienieniem i łuszczeniem skóry.

Przeciwwskazania:

Kiedy nie stosować leku:

- jeśli u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek reakcja uczuleniowa na leflunomid (zwłaszcza ciężka reakcja skórna, często z gorączką, bólem stawów, czerwonymi plamami na skórze lub pęcherzami (np. zespól Stevensa- Johnsona);

- jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby; 

- jeśli u pacjenta stwierdzono umiarkowane do ciężkich zaburzenia czynności nerek; 

- jeśli u pacjenta stwierdzono znaczne zmniejszenie stężenia białka we krwi (hipoproteinemię); - jeśli pacjent ma jakiekolwiek zaburzenia wpływające na czynność układu odpornościowego (np. AIDS); 

- jeśli pacjent ma zaburzenia czynności szpiku kostnego lub małą liczbę krwinek czerwonych, krwinek białych albo płytek krwi; 

- jeśli pacjent ma ciężkie zakażenie; 

- jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że jest w ciąży lub karmi piersią. 

Ostrzeżenia i środki ostrożności 

Przed rozpoczęciem przyjmowania Leflunomidum należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką, jeśli: 

- u pacjenta rozpoznano kiedykolwiek gruźlicę lub śródmiąższową chorobę płuc (chorobę płuc); 

- pacjent jest mężczyzną i planuje ojcostwo. Nie można wykluczyć, że Leflunomidum przenika do nasienia. Pacjenci przyjmujący Leflunomidum powinni stosować skuteczną antykoncepcję. 

Mężczyźni planujący ojcostwo powinni skontaktować się z lekarzem, który może doradzić przerwanie stosowania Leflunomidum i zalecić odpowiednie leki w celu szybkiego i skutecznego usunięcia Leflunomidum z organizmu. Skuteczne wydalenie leku musi być potwierdzone odpowiednimi badaniami krwi. Decyzję o ojcostwie można podjąć nie wcześniej niż po 3 miesiącach od tego momentu.

Działania niepożądane:

Należy natychmiast poinformować lekarza i przerwać stosowanie Leflunomidum, jeśli: 

- pacjent odczuwa osłabienie, oszołomienie lub zawroty głowy bądź ma trudności w oddychaniu, gdyż mogą to być objawy ciężkiej reakcji alergicznej, 

- u pacjenta rozwinie się wysypka skórna lub owrzodzenie w jamie ustnej, gdyż może to wskazywać na ciężkie, niekiedy zagrażające życiu reakcje (np. zespół Stevensa- Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie naskórka, rumień wielopostaciowy). 

Należy niezwłocznie poinformować lekarza, jeśli u pacjenta wystąpi: 

- bladość skóry, uczucie zmęczenia lub skłonność do powstawania siniaków, gdyż mogą to być objawy zaburzeń krwi, spowodowanych zachwianiem równowagi między różnymi rodzajami krwinek obecnych we krwi, 

- uczucie zmęczenia, ból brzucha lub żółtaczka (zażółcenie oczu lub skóry), gdyż mogą one wskazywać na ciężkie zaburzenia, takie jak niewydolność wątroby, niekiedy prowadzące do zgonu, 

- objawy zakażenia, takie jak gorączka, ból gardła lub kaszel, gdyż lek ten może zwiększać ryzyko ciężkiego, mogącego zagrażać życiu zakażenia, 

- kaszel lub trudności w oddychaniu, gdyż mogą one wskazywać na zapalenie płuc (śródmiąższowa choroba płuc), 

- nietypowe mrowienie, osłabienie lub ból rąk lub stóp, gdyż objawy te mogą wskazywać na zaburzenia w obrębie nerwów (neuropatia obwodowa). 

Działania niepożądane występujące często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób): 

- niewielkie zmniejszenie liczby białych krwinek (leukopenia), 

- łagodne reakcje alergiczne, 

- utrata apetytu, zmniejszenie masy ciała (zwykle nieznaczne), 

- osłabienie (astenia), - bóle i zawroty głowy, 

- nietypowe wrażenia czuciowe, takie jak mrowienie (parestezje), 

- niewielkie zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, 

- biegunka, - nudności, wymioty, 

- zapalenie lub owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej, 

- bóle brzucha, 

- zwiększenie wartości wyników niektórych badań czynności wątroby, 

- nasilone wypadanie włosów, 

- wyprysk, suchość skóry, wysypka, świąd, 

- zapalenie ścięgna (ból spowodowany zapaleniem błony otaczającej ścięgna, zwykle w okolicy stóp lub rąk), 

- zwiększenie aktywności niektórych enzymów we krwi (kinazy kreatynowej), 

- zaburzenia nerwów w rękach lub nogach (neuropatia obwodowa) 

Działania niepożądane występujące niezbyt często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób): 

- zmniejszenie liczby krwinek czerwonych (niedokrwistość) i zmniejszenie liczby płytek krwi (małopłytkowość), 

- zmniejszenie stężenia potasu we krwi, 

- niepokój, 

- zaburzenia smaku, - pokrzywka, - zerwanie ścięgna, 

- zwiększenie stężenia lipidów we krwi (cholesterolu i triglicerydów), 

- zmniejszenie stężenia fosforanów we krwi. 

Działania niepożądane występujące rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób): 

- zwiększenie liczby granulocytów kwasochłonnych we krwi (eozynofilia), niewielkie zmniejszenie liczby białych krwinek (leukopenia), zmniejszenie liczby wszystkich rodzajów krwinek (pancytopenia), 

- znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, 

- zapalenie płuc (śródmiąższowa choroba płuc), 

- zwiększenie wartości niektórych parametrów czynności wątroby, które mogą wskazywać na rozwój ciężkich zaburzeń, takich jak zapalenie wątroby i żółtaczka, 

- ciężkie zakażenia nazywane posocznicą, które mogą zakończyć się zgonem, 

- zwiększenie aktywności niektórych enzymów we krwi (dehydrogenazy mleczanowej). 

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób): 

- znaczne zmniejszenie liczby niektórych białych krwinek (agranulocytoza), 

- ciężkie i potencjalnie ciężkie reakcje alergiczne, 

- zapalenie małych naczyń krwionośnych (w tym zapalenie naczyń z martwicą skóry), - zapalenie trzustki, 

- ciężkie uszkodzenie wątroby, takie jak niewydolność wątroby lub martwica, które mogą zakończyć się zgonem, 

- ciężkie, czasem zagrażające życiu reakcje skórne (zespół Stevensa- Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, rumień wielopostaciowy). 

Inne działania niepożądane, takie jak niewydolność nerek, zmniejszenie stężenia kwasu moczowego we krwi i niepłodność u mężczyzn (ustępująca po przerwaniu leczenia tym lekiem), skórny toczeń rumieniowaty (charakteryzujący się wysypką i (lub) rumieniem na obszarach skóry narażonych na światło) i łuszczyca (pojawiająca się po raz pierwszy lub nasilenie istniejącej choroby) mogą występować z nieznaną częstością. 


Powrót do listy

Produkty powiązane

ZnamLek.pl to baza rzetelnych opinii o lekach 39 927 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach 36 771 produktów w 204 kategoriach