35 678 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach
28 251 produktów w 202 kategoriach
Jesteś tutaj:

Patronat medialny


Znamlek.pl jako serwis z rzetelnymi opiniami o lekach, wspiera wydarzenia medialne, które promują profilaktykę i zdrowy styl życia.

Grudzień 2016

Ochrona zdrowia w obliczu wyzwań 2016-12-07

Konferencja dotyczy nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Związana jest z biznesową stroną kierowania podmiotami medycznymi oraz tym jak bezpiecznie zarządzać systemami, które są odpowiedzialne za prawidłowy przebieg.

Nie od dziś wiadomo jak technologia idzie do przodu, dlatego chcemy Państwu przedstawić jak poprawić i udoskonalić funkcjonowanie instytucji ochrony zdrowia i placówek medycznych.

Tematyka konferencji:

 • elektroniczna dokumentacja medyczna, obieg dokumentów
 • zarządzanie procesami biznesowymi
 • Business Intelligence, rozwiązania analityczne i raportujące
 • Data Center, serwerownie, wirtualizacja, cloud computing
 • zarządzanie finansami i zasobami ludzkimi
 • nowoczesne i kompleksowe rozwiązania finansowe dla placówek leczniczych
 • ERP – narzędzia zintegrowane – obsługa procesów, kontrola kosztów i zasobów
 • system CRM na służbie
 • nowe kanały informacji i automatyzacja komunikacji z pacjentem
 • mobilne rozwiązania dedykowane
 • integracja systemów
 • zasilanie awaryjne – bezpieczeństwo energetyczne
 • outsourcing usług – przegląd możliwości, kryteria wyboru

Do udziału w konferencji zapraszamy:

 • kadrę menedżerską placówek Ochrony Zdrowia, osoby odpowiedzialne za finansowanie zakupu nowych technologii
 • doradców i osoby planujące zakupy, kierowników działów zamówień
 • przedstawicieli placówek medycznych odpowiedzialnych za planowanie, nadzór i koordynację prac związanych z rozbudową i eksploatacją sieci komputerowej
 • osoby odpowiedzialne za zakup i doradztwo techniczne w zakresie zamówień systemów i sprzętu IT
 • dyrektorów i kierowników działów IT odpowiedzialnych za administrację i utrzymanie serwerów sieciowych, baz danych/ kopii zapasowych
 • osoby odpowiedzialne za wdrażanie i utrzymanie wielostanowiskowych systemów informatycznych
 • kadrę odpowiedzialną za wspieranie komórek organizacyjnych Szpitala w przedsięwzięciach obejmujących zastosowanie technik informatycznych oraz osoby odpowiedzialne za szkolenie personelu administracyjnego i medycznego
 • kadrę odpowiadającą za bezpieczeństwo systemów i zasobów
 • przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, instytucji nadzorczych i odpowiedzialnych za zdrowie publiczne oraz przedstawicieli administracji państwowej
 • ordynatorów i szefów oddziałów specjalistycznych, lekarzy specjalistów i personel odpowiedzialny za tworzenie dokumentacji medycznej i jej poprawność, przetwarzanie i obieg
 • szefów działów finansowych i księgowych oraz dyrektorów administracyjnych

 

REJESTRACJA

Zapraszam do kontaktu:

Klaudia Moskała
Koordynator Projektu
tel. +48 720 911 820
fax. +48 22 244 25 37
e-mail: klaudia.moskala@successpoint.pl

pokaż więcejStyczeń 2017

Ultrasonografia narządu ruchu - poziom podstawowy 2017-01-14

 

14-15 styczeń 2017 - Katowice

 

Patronat naukowy:

Polskie Towarzystwo Neurologiczne - Oddział Śląski

 

Akredytacja: Śląska Izba Lekarska - 15 pkt. edu.

 

Rada naukowa i prowadzenie:

dr Artur Wilczyński - specjalista chirurgii dziecięcej, ortopedii

 

Kilka słów o kursie:

Kurs o trzech poziomach zaawansowania (podstawowy; doskonalący; zaawansowany). Jedyny kurs w Polsce dla specjalistów rehabilitacji i fizjoterapeutów, który nadaje praktyczne umiejętności oceny badania USG od podstaw - całościowa ocena struktur narządu ruchu oraz układu nerwowego

 

Kurs unikalny:

Mała grupa szkoleniowa

Stricte praktyczny charakter

Zindywidualizowany tok zajęć

Szeroki zakres omawianych problemów

 

Program kursu:

I dzień - sobota (9:00 - 17:00)

Podstawy diagnostyki USG oraz charakterystyka poszczególnych tkanek w obrazie USG i ich najczęstsze patologie (tkanka podskórna, powięź, mięśnie, ścięgna, nerwy, naczynia, więzadła, błona maziowa, chrząstka stawowa, kość, ciała obce)
Wykład: stawy kończyn górnych – anatomia, technika badania i prawidłowy obraz USG struktur
Charakterystyka najczęstszych patologii stawów kończyn górnych i jego okolicy – zestawienie obrazów USG z objawami klinicznymi
Prezentacja badania USG stawów kończyn górnych i sąsiednich tkanek miękkich
Opisy badań USG
Zajęcia praktyczne (zapoznanie ze sprzętem, wzajemne wykonywanie badań, badania pacjentów)

 

II dzień - niedziela (9:00 - 14:00)

Wykład: kończyna dolna – anatomia, technika badania i prawidłowy obraz. Charakterystyka najczęstszych patologii. Prezentacja badania USG
Kręgosłup/mięśnie grzbietu, tułów – anatomia, technika badania i prawidłowy obraz USG Charakterystyka najczęstszych patologii. Prezentacja badania USG
Aspekty teoretyczne iniekcji dostawowych/dotkankowych z wykorzystaniem ultrasonografii
Zajęcia praktyczne (badania pacjentów, w tym nauka iniekcji na preparatach nieutrwalonych)
Egzamin praktyczny - Zakończenie kursu, rozdanie certyfikatów

 

Tematy przewidziane dla poziomu zaawansowanego:

Sonofeedback; Iniekcje dostawowe/podanie osocza bogato-płytkowego/preparatów wspomagających gojenie tkanek narządu ruchu
Przygotowanie do operacji pod kontrolą USG i badanie dynamiczne
Możliwość zaproszenia własnych pacjentów

  

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt
ul. Kopernika 8/2 - Katowice
tel.: 502 213 544; 502 213 533
e-mail: biuro@msp-pakt.med.pl

pokaż więcej

Wielospecjalistyczny kurs medycyny manualnej 2017-01-21

Zintegrowane metody terapii manualnej – w tym osteopatyczne i chiropraktyczne, techniki części miękkich (terapia mięśniowo-powięziowa), taping – diagnostyka różnicowa, czynnościowe oraz przyczynowe leczenie bólu (przewlekłego) kręgosłupa i kończyn mające zastosowanie w schorzeniach pochodzenia ortopedycznego, neurologicznego, reumatologicznego; profilaktyka ergonomiczna schorzeń narządu ruchu


 

 

21-22 styczeń 2017 - Katowice


Patronat naukowy:

Polskie Towarzystwo Neurologiczne - Oddział Śląski
Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne. Oddział Śląski
Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej. Oddział Śląski
Polskie Towarzystwo Reumatologiczne. Oddział Śląski
Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland

 

Akredytacja: Śląska Izba Lekarska - 40 pkt. edu.


Kierownictwo naukowe:

dr n. med. Grzegorz Sławiński - neurolog, specjalista rehabilitacji medycznej, Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej AM Szczecin, spec. medycyny manualnej

Rada naukowa:

dr Kendall Chorostecki, Bkin, D.C. - doktor chiropraktyki, spec. medycyna manualna; Canadian Memorial Chiropractic College, Toronto, Kanada

dr Mateusz Nowacki, D.C. - doktor chiropraktyki, spec. medycyna sportowa, leczenie bólu; Murdoch University, University Edinburgh, Australia

dr n. med. Grzegorz Sławiński - neurolog, spec. rehabilitacji medycznej

dr n. med. Rafał Obuchowicz - spec. radiologii, specjalizujący się w diagnostyce mięśniowo-szkieletowej

mgr Tomasz Pawełek - fizjoterapeuta, absolwent SUM w Katowicach, spec. terapii manualnej

Instruktaż:

dr Kendall Chorostecki, Bkin, D.C. - doktor chiropraktyki, spec. medycyna manualna; Canadian Memorial Chiropractic College, Toronto

mgr Tomasz Pawełek - fizjoterapeuta, absolwent SUM w Katowicach, terapeuta manualny


Kilka słów o kursie:

Wielospecjalistyczny kurs medycyny manualnej – Zintegrowane metody....- prowadzony przez międzynarodową kadrę, jest kontynuacją prac prof. Karela Lewita, zapoczątkowanych w 1973 w katowickiej Klinice Neurologii w zakresie medycyny manualnej. Od początku lat dziewięćdziesiątych ciągłość tradycji szkoły prof. K. Lewita utrzymywał dr n. med. Zbigniew Arkuszewski w ramach projektów MSP Pakt. Dały one podstawy „Podręcznika medycyny manualnej" (2 tomy), skryptów do kursów medycyny/ terapii manualnej (2003-2011).

 

W obecnym kształcie WKMM wykracza poza ramy programowe wyznaczone przez prof. Karela Lewitę, Verę Verchozinovą oraz dr Zbigniewa Arkuszewskiego, zawiera aktualne światowe trendy i koncepcje stosowane w medycynie manualnej (chiropraktyce oraz osteopatii).


WKMM uczy praktycznego stosowania wiodących metod terapeutycznych: m. in. Lewita, Kaltenborna, Cyriaxa, Maitlanda, neuroortopedii europejskiej, prawie nieznanych w Polsce nowoczesnych metod i koncepcji chiropraktyków z USA i Kanady.

 

Około 70% zajęć zajmują warsztaty praktyczne: wywiad, badanie neurologiczne, testy ortopedyczne, specyficzne testy i techniki palpacyjne, w tym najnowsze światowe, mało znane w Polsce.


Zajęcia w grupie max. 15 osób, daje unikalną możliwość pełnego przyswojenia specjalistycznej wiedzy w teorii i praktyce. Żaden inny kurs nie daje takich możliwości. Program znacznie wykracza poza ramy popularnych szkoleń, gwarancją jakości są najwyższe kwalifikacje międzynarodowej kadry a także posiadane patronaty i akredytacje.


Korzyści dla uczestnika:

Nabycie biegłości w zakresie diagnostyki, rozpoznania i leczenia manualnego dysfunkcji układu ruchu, potwierdzonej certyfikatem

Poznanie możliwości zastosowania taśm do kinesiotapingu

Otrzymanie certyfikatu zatwierdzonego i akredytowanego przez Śląską Izbę Lekarską, honorowanego w krajach Unii Europejskiej, przyznającego 40 pkt. edu.

Uzyskanie komplementarnej wiedzy czerpanej z doświadczeń wiodących na świecie szkół - czeskiej, niemieckiej, amerykańskiej, kanadyjskiej - w praktyce stwarza to szansę wyprzedzenie konkurencji

Otrzymanie nie publikowanych dotychczas w języku polskim materiałów, które umożliwiają błyskawiczną powtórkę poznanych wiadomości w każdym miejscu i czasie

Poznanie aktualnych metod diagnostycznych w tym nowoczesnej diagnostyki obrazowej umożliwiającej trafne rozpoznanie dolegliwości pacjenta, skrócenie czasu leczenia

Poszerzenie kontraktu o metody medycyny manualnej oraz wzbogacenie oferty placówki

Nabycie nowych kwalifikacji zawodowych niezbędnych do prowadzenia usług/gabinetu terapii manualnej

Wyróżnienie się spośród setek innych specjalistów Swojej dziedziny

Kontakt z wysoko wykwalifikowaną kadrą wykładowców pozwoli na konfrontację trudnych przypadków i analizę problemów z własnej praktyki zawodowej

Umiejętności nabyte na szkoleniu znacznie ograniczą ilość powikłań po leczeniu

Szersze spojrzenie na dolegliwości ze strony narządu ruchu i bliższy kontakt z pacjentem przyniesie wdzięczność i satysfakcję pacjentów po skutecznej diagnozie/ terapii - taki sposób diagnozowania i leczenia jest preferowany przez pacjentów

Udział w kursie otworzy łatwy dostęp do szkoleń doskonalących

Otrzymanie prezentu powitalnego - przydatnego w codziennej praktyce


Forma kursu:

Kurs realizowany jest w 4 modułach. Każdy moduł składa się z 3 weekendowych zjazdów (sobota/niedziela). Zajęcia odbywają się w godzinach: sobota (9:30 - 18:30); niedziela (9:00 - 14:00).

Zajęcia składają się z części teoretycznej i warsztatowej: wykłady, demonstracje i ćwiczenia (pokazy i demonstracje różnorodnych metod diagnostycznych i leczniczych - diagnostyka: wywiad internistyczny, badanie neurologiczne, testy ortopedyczne, ocena radiologiczna oraz specyficzne testy manualne; leczenie: techniki tkanek miękkich, PIR, trakcje, mobilizacje, manipulacje i automobilizacje). Po każdym module wydawany jest certyfikat.

Jednym ze zjazdów są warsztaty diagnostyki radiologicznej - szczegóły: "Diagnostyki obrazowej (RTG, USG, TK, MR) kręgosłupa i kończyn" oraz zajęcia z Kinesiotapingu.


Program kursu:

I zjazd - Podstawy teoretyczne terapii manualnej. Dysbalans mięśniowy. Tkanki miękkie kręgosłupa szyjnego
II zjazd - Tkanki miękkie kręgosłupa piersiowego
III zjazd - Tkanki miękkie kręgosłupa L-S oraz badanie funkcjonalne FMS
IV zjazd - Kończyna górna
V zjazd - Kończyna dolna
VI zjazd - Odcinek lędźwiowy kręgosłupa - techniki zaawansowane
VII zjazd - Miednica/ stawy krzyżowo-biodrowe
VIII zjazd - Kinesiotaping
IX zjazd - Odcinek szyjny kręgosłupa - techniki zaawansowane
X zjazd - Diagnostyka obrazowa
XI zjazd - Odcinek piersiowy kręgosłupa - techniki zaawansowane
XII zjazd - Egzamin końcowy – powtórzenie, doskonalenie technik manualnych

Szczegółowy program kursu znajduje się na stronie wydarzenia

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt
ul. Kopernika 8/2 - Katowice
tel.: 502 213 544; 502 213 533
e-mail: biuro@msp-pakt.med.pl

pokaż więcejLuty 2017

V Ogólnopolska Konferencja „Kontrowersje w onkologii” 2017-02-03

V Ogólnopolska Konferencja „Kontrowersje w onkologii”
W dniach 3-4 lutego 2017 r., w Warszawie odbędzie się V Ogólnopolska Konferencja „Kontrowersje w onkologii” z Kierownikiem Naukowym Konferencji dr hab. n. med. Piotrem Potemskim, prof. UM. Patronat naukowy Konferencji został objęty przez: Klinikę Chemioterapii Nowotworów, Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi.
Tematyka konferencji obejmuje m.in. leczenie nowotworów układu pokarmowego, raka piersi, raka płuc, raka jajnika, praktyczne aspekty diagnostyki nowotworu gruczołu krokowego, immunoterapię. Zaplanowaliśmy sesje warsztatowe poświęcone praktycznej analizie badań klinicznych.
Więcej szczegółów na stronie: www.konferencja-onkologiczna.pl

pokaż więcej

Żywienie i suplementacja osób aktywnych fizycznie 2017-02-24

,,ŻYWIENIE I SUPLEMENTACJA OSÓB AKTYWNYCH FIZYCZNIE”

KONFERENCJA SKIEROWANA JEST DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH TEMATYKĄ ŻYWIENIA OSÓB AKTYWNYCH FIZYCZNIE, A W SZCZEGÓLNOŚCI DIETETYKÓW, TRENERÓW I INSTRUKTORÓW.


PROGRAM KONFERENCJI
1. Podstawowe zasady planowania żywienia osób aktywnych fizycznie.
2. Podział i zastosowanie wybranych suplementów.
3. Wysiłek fizyczny a stan zapalny – wpływ diety.
4. Dieta bezglutenowa a wysiłek fizyczny.
5. Rola białka, tłuszczy i węglowodanów w organizmie sportowca.
6. Zapotrzebowanie energetyczne, a okres treningowy.
7. Powerfoods dla sportowców.
8. Koktajle przedtreningowe i potreningowe (najlepsze przepisy przykładowych koktajli).
9. Fakty i mity dotyczące treningu i diety sportowca.
10. Wpływ aktywności fizycznej na masę kostną i inne parametry zdrowotne.
11. Dieta wegańska dla biegaczy.

Dodatkowo w programie przewidzieliśmy czas na pytania. Po każdym przeprowadzonym wykładzie każdy z uczestników konferencji będzie miał okazję rozwiać swoje wszystkie wątpliwości.

Gościem honorowym konferencji będzie młoda, utalentowana Hanna Stolińska-Federowicz - dietetyk kliniczny. Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, pracownik Instytutu Żywności i Żywienia, lider zadania dotyczącego nadwagi i otyłości w Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy. Znana z ekranów telewizyjnych, wielokrotnie udzielała wywiadów na temat zdrowego odżywiania m.in. w takich programach jak: ,,Pytanie na śniadanie”, ,,Echa dnia”, ,,Świat się kręci”.

CENNIK BILETÓW:
ü Studencki 120 zł
ü Normalny 140 zł
ü Podwójny studencki 220 zł
ü Podwójny normalny 260 zł

Studentów prosimy o zabranie ze sobą ważnej legitymacji.
W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe dla każdego z uczestników oraz poczęstunek (kawa, herbata, ciasta dietetyczne, przystawki owocowe).
Każdy z uczestników pod koniec konferencji otrzyma imienny certyfikat.
Ilość miejsc ograniczona, o kolejności wpisania na listę decyduje termin uiszczenia opłaty (do 20.02.2017 roku).

Limit miejsc: 80 osób.

 
Zgłoszenia prosimy wysyłać:

 

Link do strony z wydarzeniem:

https://www.facebook.com/events/1841329526100276/

pokaż więcej

Gastroenterologia Dziecięca, Żywienie i Profilaktyka Zdrowotna - Talk Show Praktyków. 2017-02-25

KALENDARZ 2017:
Kraków – 25.02
Wrocław – 4.03
Warszawa - 11.03
Szczecin – 22.04
Lublin – 20.05
Gdańsk - 30.09.
Białystok 28.10
Katowice – 25.11
Poznań – 9.12
Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do udziału w III edycji cyklu konferencji warsztatowych Gastroenterologia Dziecięca, Żywienie i Profilaktyka Zdrowotna - Talk Show Praktyków. Spotkania organizowane są pod kierownictwem naukowym prof. dr hab. n. med. Jarosława Walkowiaka, Kierownika Kliniki Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych I Katedry Pediatrii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Skład Komitetu Naukowego tworzą również: Prof. dr hab. n. med. Piotr Socha - Oddział Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” Prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki - Kierownik Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego.
Do udziału w spotkaniu zapraszamy przede wszystkim gastroenterologów dziecięcych, pediatrów, dietetyków, lekarzy medycyny rodzinnej oraz wszystkich lekarzy zainteresowanych tematyką spotkania. Konferencja warsztatowa Talk Show Praktyków Gastroenterologii Dziecięcej to wykłady wprowadzające, uzupełniające warsztaty, sesje dyskusyjne oraz Państwa wkład w program naukowy – wykład o tematyce wskazanej przez Państwo.
FORMUŁA TALK SHOW:
1. Sesja wykładów z zakresu najnowszych doniesień gastroenterologii dziecięcej, żywienia oraz profilaktyki zdrowotnej
2. Sesja warsztatów case-study prowadzonych w podgrupach przez wybitnych wykładowców.
3. Sesja dyskusyjna Talk Show - tworzenie rozwiązań problemów medycznych wraz z wykładowcami 4. Temat Do Dyskusji- jest to wystąpienie o tematyce, którą uczestnicy wskazują podczas procesu rejestracji. Z pośród nadesłanych zgłoszeń Komitet Naukowy wybierze temat, który zostanie przedstawiony.

Każdy z uczestników, dzięki interaktywnej formule spotkań będzie miał możliwość zadać pytanie i wspólnie z wykładowcami wypracować najefektywniejszą formę diagnostyki i leczenia schorzeń układu pokarmowego u dzieci.
Do zobaczenia!
Zapraszamy serdecznie, Alfakonferencje

Link do strony oraz rejestracji: www.gastroenterologiadziecieca.pl
Udział jest bezpłatny.
Liczba punktów edukacyjnych: 5

 

pokaż więcej

,,Ochrona zdrowia w obliczu wyzwań’’ 2017-02-27

,,Ochrona zdrowia w obliczu wyzwań’’ X edycja ogólnopolskiej konferencji
27 lutego 2017 r, Warszawa
Konferencja dotyczy nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Związana jest z biznesową stroną kierowania podmiotami medycznymi oraz tym jak bezpiecznie zarządzać systemami, które są odpowiedzialne za prawidłowy przebieg.
Nie od dziś wiadomo jak technologia idzie do przodu, dlatego chcemy Państwu przedstawić jak poprawić i udoskonalić funkcjonowanie instytucji ochrony zdrowia i placówek medycznych.
Tematyka konferencji: Wsparcie technologiczne - optymalizacja i bezpieczeństwo: - elektroniczna dokumentacja medyczna, obieg dokumentów - zarządzanie procesami biznesowymi - Business Intelligence, rozwiązania analityczne i raportujące - Data Center, serwerownie, wirtualizacja, cloud computing - zarządzanie finansami i zasobami ludzkimi - ERP - narzędzia zintegrowane - obsługa procesów, kontrola kosztów i zasobów - umacniamy relacje - CRM na służbie - nowe kanały informacji i automatyzacja komunikacji z pacjentem - mobilne rozwiązania dedykowane - integracja systemów - zasilanie awaryjne - bezpieczeństwo energetyczne - outsourcing usług - przegląd możliwości, kryteria wyboru - nowoczesne i kompleksowe rozwiązania finansowe dla placówek leczniczych.
>>SZCZEGÓŁOWY PROGRAM<<
Do bezpłatnego udziału w konferencji zapraszamy: - kadrę menedżerską placówek Ochrony Zdrowia, osoby odpowiedzialne za finansowanie zakupu nowych technologii - doradców i osoby planujące zakupy, kierowników działów zamówień, - przedstawicieli placówek medycznych odpowiedzialnych za planowanie, nadzór i koordynację prac związanych z rozbudową i eksploatacją sieci komputerowej, - osoby odpowiedzialne za zakup i doradztwo techniczne w zakresie zamówień systemów i sprzętu IT, - dyrektorów i kierowników działów IT odpowiedzialnych za administrację i utrzymanie serwerów sieciowych, administrację i utrzymanie baz danych / kopii zapasowych, - osoby odpowiedzialne za wdrażanie i utrzymanie wielostanowiskowych systemów informatycznych, - kadrę odpowiedzialną za wspieranie komórek organizacyjnych Szpitala w przedsięwzięciach obejmujących zastosowanie technik informatycznych oraz osoby odpowiedzialne za szkolenie personelu administracyjnego i medycznego, - kadrę odpowiadającą za bezpieczeństwo systemów i zasobów, - przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, instytucji nadzorczych i odpowiedzialnych za zdrowie publiczne oraz przedstawicieli administracji państwowej, - ordynatorów i szefów oddziałów specjalistycznych, lekarzy specjalistów i personel odpowiedzialny za tworzenie dokumentacji medycznej i jej poprawność, przetwarzanie i obieg, - szefów działów finansowych i księgowych oraz dyrektorów administracyjnych.
>>REJESTRACJA<<
Zapraszam do kontaktu: Klaudia Moskała Koordynator Projektu tel. +48 720 911 820 fax. +48 22 244 25 37 e-mail: klaudia.moskala@successpoint.pl

pokaż więcejMarzec 2017

Otorynolaryngologia Łódź 2017 2017-03-02

 

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w

XIV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej
„OTORYNOLARYNGOLOGIA Łódź 2017”
IX Konferencji Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego.

Konferencja kierowana jest do lekarzy otolaryngologów, audiologów i foniatrów
oraz lekarzy medycyny pracy, a także logopedów, protetyków słuchu
i specjalistów zdrowia publicznego.

Szczegółowy program Konferencji wraz z informacjami organizacyjnymi dostępny jest na stronie:

http://www.laryngologia-lodz2017.pl/orl_program.html

Do 31 stycznia 2017 roku obowiązuję niższa opłata rejestracyjna.

Zapraszamy do rejestracji na Konferencję -   
http://www.laryngologia-lodz2017.pl/form.html

Zespół Biura Organizacyjnego Mediton


Biuro organizacyjne Mediton
ul. Sienkiewicza 101/109 m. 115
90-301 Łódź
tel./fax  42 636 35 18
tel. 42 636 35 30
www.laryngologia-lodz2017.pl

www.mediton.pl

 

 

pokaż więcej

IX Miedzynarodowe Sympozjum Postepy w diagnostyce i terapii schorzen rogówki 2017-03-02

TEMATY GŁÓWNE:

 • Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób infekcyjnych rogówki
 • Przeszczepy rogówki
 • Zespół suchego oka
 • Chirurgia zaćmy w chorobach rogówki
 • Chirurgia refrakcyjna
 • Obrazowanie przedniego odcinka oka

SESJE DODATKOWE:

 • Sesja pielęgniarska
 • Sesja banków ocznych

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU NAUKOWEGO I ORGANIZACYJNEGO:

 • prof. dr hab. Edward Wylęgała

PARTNER NAUKOWY:

 • Oddział Kliniczny Okulistyki Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu,
 • Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Oddział Okulistyczny Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach

PO WIĘCEJ INFORMACJI ZAPRASZAMY NA STRONĘ:

cornea2017.icongress.pl
cornea-wisla.pl

pokaż więcej

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Żywność- Zdrowie - Technologia- Dystrybucja" 2017-03-02

Konferencja odbędzie się 02 marca 2017r. o godzinie 09:00 w Auli budynku Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego przy ul. B. Prusa 12.


Konferencja skierowana jest do praktyków, naukowców, doktorantów i studentów interesujących się szeroko pojętym tematem żywności.

Ze względu na interdyscyplinarny charakter konferencji zapraszamy studentów różnych kierunków w szczególności studentów kierunku dietetyka i żywienie człowieka.

Zakres tematyczny konferencji:
* I sesja - „Żywienie dziecka zdrowego”
* II sesja – „Żywienie dziecka chorego”
*III sesja – „Wpływ jakości i bezpieczeństwa żywności na rozwój młodego człowieka"

Rejestracja:
• Do dnia 15 lutego 2017. przesłać formularz zgłoszeniowy za pośrednictwem
https://docs.google.com/forms/d/1vGrYGdCKhR7GT7_f7UUcmk5EMIs2xPpEt9lb5FTSGdg/viewform?edit_requested=true

• Do 15 lutego 2017r. dokonać opłaty rejestracyjnej; po dokonaniu opłaty prosimy o przesłanie potwierdzenia na adres: zztd.2017@gmail.com , w tytule e-maila wpisując: IMIĘ, NAZWISKO oraz OPŁATA.
WAŻNE: Faktura musi być wystawiona na osobę BIORĄCĄ udział w konferencji(bądź uniwersytet) – a nie na osobę dokonującą opłatę.

Kontakt:

zztd.2017@gmail.com
https://www.facebook.com/knd.uphsiedlce

 

Więcej informacji na :
https://www.facebook.com/events/355996278091546

pokaż więcej

VII Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla Studentów i Młodych Lekarzy pt. „Pediatria jakiej nie znacie” 2017-03-04

W marcu 2017 roku odbędzie się w Warszawie VII Ogólnopolska Studencka Konferen­cja Naukowo-Szkoleniowa dla Studentów i Młodych Lekarzy pt. „Pediatria jakiej nie znacie”, na którą mamy zaszczyt serdecznie Państwa zaprosić.

Dziecko jest pacjentem trudnym, wymagającym szczególnej uwagi i troski, indywidualnego podejścia i umiejętnego postępowania lekarskiego. Zależy nam, aby ukazać, że mały pacjent wymaga opieki interdyscyplinarnej, dlatego niezbędnym jest uświadomienie, jak ważna jest współpraca specjalistów różnych dziedzin. Właśnie dlatego konferencja „Pediatria jakiej nie znacie” będzie poruszać tematy, które obejmują nie tylko pediatrię czy neonatologię, ale również chirurgię, onkologię, intensywną terapię, opiekę paliatywną, problemy żywienia i wiele, wiele innych. Pragniemy zaznaczyć, że poprzedzające edycje gromadziły bardzo wielu słuchaczy, nie tylko studentów, ale również lekarzy stażystów, rezydentów oraz lekarzy ze specjalizacją. Z roku na rok, nasza Konferencja cieszyła się coraz to większym zainteresowaniem, również wśród kolegów spoza województwa mazowieckiego. (w 2016 roku w konferencji wzięło udział ponad 500 studentów, którzy zjechali się do nas z całej Polski- Zdjęcia zamieszczone w ofercie pochodzą z poprzednich edycji konferencji).

Konferencja przygotowana jest w głównej mierze przez studentów i młodych lekarzy. Niemnie jednak, w swej trudnej roli organizatorów, jesteśmy silnie wspierani przez wybitnych specjalistów zajmujących się pediatrią, neonatologią, chirurgią dziecięcą oraz innymi dziedzinami, których dotyczyć będzie nasza konferencja.

 

Tematem konferencji jest dziecko, jego problemy, problemy rodziców i lekarzy. Będziemy poruszać zaskakujące tematy, wzbudzać kontrowersje i prostować obiegowe opinie.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizacji Konferencji.

pokaż więcej

Diagnostyka USG mózgowia noworodka - kurs dla początkujących 2017-03-17

Ośrodek MSP Pakt we współpracy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju zaprasza do udziału w szkoleniu:

Diagnostyka USG mózgowia noworodka - kurs dla początkujących

17 - 18 marzec 2017 - Jastrzębie-Zdrój

 

 

Patronat naukowy:

Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych

Polskie Towarzystwo Pediatryczne – Oddział Śląski

 

Akredytacja: Śląska Izba Lekarska - 15 pkt. edu.

 

Rada naukowa i prowadzenie:

prof. dr hab. n. med. Zenon Halaba - specjalista pediatrii, neonatolog

 

Kilka słów o kursie:

W ramach jednego kursu jest możliwość utrwalenia / skonfrontowania praktycznych umiejętności wykonywania USG mózgowia.

 

Kurs unikalny:

Zindywidualizowany tok zajęć
Szeroki zakres omawianych problemów
Stricte praktyczny charakter
Zajęcia praktyczne z udziałem pacjentów
Warsztaty realizowane w mikrogrupach


Inwestycja w warsztaty zwraca się po wykonaniu zaledwie kilku zabiegów, zaś nabyta wiedza pozostaje na zawsze

To się opłaca - zwiększasz bezpieczeństwo zabiegu oraz doskonalisz umiejętności diagnostyczne

 

Program kursu:

Część teoretyczna:

 • Anatomia ultrasonograficzna mózgu noworodka, procedura badania ultrasonograficznego mózgowia
 • Anomalie rozwojowe i wady wrodzone OUN w badaniu ultrasonograficznym
 • Obraz ultrasonograficzny krwawień do OUN i leukomalacja okołokomorowa
 • Encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna w badaniu ultrasonograficznym
 • Dopplerowskie pomiary przepływu w naczyniach mózgowia

Część praktyczna:

 • Badania pacjentów pod nadzorem instruktora

 

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt

ul. Kopernika 8/2 - Katowice

tel.: 502 213 544; 502 213 533

e-mail: biuro@msp-pakt.med.pl

pokaż więcej

Badanie echokardiograficzne dzieci - poziom podstawowy 2017-03-25

Podstawowe zasady badania serca u dzieci

25 - 26 marzec 2017 - Katowice

 

Patronat naukowy:

Sekcja Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Polskie Towarzystwo Pediatryczne – Oddział Śląski

 

Akredytacja: Śląska Izba Lekarska - 15 pkt. edu.

 

Rada naukowa i prowadzenie:

dr n. med. Elżbieta Kukawczyńska - specjalista kardiologii dziecięcej. Obecnie pracownik na kardiochirurgii dziecięcej we Wrocławiu - Kierownictwo naukowe i prowadzenie

dr Wojciech Kowalik - specjalista kardiologii dziecięcej. Obecnie prowadzi Poradnie Kardiologii Dziecięcej w WSzS w Legnicy - Prowadzenie

 

Kilka słów o kursie:

Adresatami kursu są lekarze, którzy zamierzają zajmować się badaniem echokardiograficznym czyli podejmują pierwsze kroki w kierunku obrazowania prawidłowo zbudowanego serca- interpretacji jego struktur, funkcji, pomiarów. W ramach kursu będzie możliwość "opatrzenia się z obrazami prawidłowego serca", poznania schematu badania serca oraz zdobycie umiejętności umożliwiające zastosowania go w swojej praktyce

 

Kurs unikalny:

Zindywidualizowany tok zajęć
Szeroki zakres omawianych problemów
Stricte praktyczny charakter
Zajęcia praktyczne z udziałem pacjentów
Warsztaty realizowane w mikrogrupach (max. 4 osoby)

 

Program kursu:

I dzień - sobota - (godz.: 10:00-18:00)

II dzień - niedziela - (godz.: 9:00-16:00)

 

Część wykładowa

Stosowane techniki badania serca ( m.mode, 2D, Pw i Cw oraz kolor doppler)
Aparatura ultrasonograficzna serca i sondy
Ocena morfologiczna serca - położenie, budowa komór, przedsionków i zastawek oraz dużych naczyń
Ocena wielkości struktur serca
Funkcja mięśnia sercowego
Przepływy wewnątrzsercowe i w dużych naczyniach techniką dopplera
Ocena rytmu serca


Część praktyczna

Przeprowadzenie samodzielnie przez każdego uczestnika 4-5 badań – wraz z instruktażem/oceną przez wykładowców pod kątem poprawności uzyskania podstawowych projekcji, prawidłowej oceny anatomii oraz prawidłowego opisu badania

 

Inwestycja w warsztaty zwraca się po wykonaniu zaledwie kilku zabiegów, zaś nabyta wiedza pozostaje na zawsze

To się opłaca - zwiększasz bezpieczeństwo zabiegu oraz doskonalisz umiejętności diagnostyczne

 

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt

ul. Kopernika 8/2 - Katowice

tel.: 502 213 544; 502 213 533

e-mail: biuro@msp-pakt.med.pl

pokaż więcej

Konferencja „Postępy nauk o zdrowiu” 2017-03-31

2017 rok – 10-lecie Wyższej Szkoły Rehabilitacji .
Od 10 lat rozwijamy i wspieramy pasje młodych ludzi. Czy to dużo ? Dla nas tak. Dużo pracy, radości, nowopoznanych ludzi i wykształconych absolwentów.
Możemy się poszczycić czterema kierunkami studiów, studiami podyplomowymi, kursami oraz ciekawymi wydarzeniami dla studentów. Rozpoczęliśmy również współpracę w ramach projektu Erasmus + i uruchomiliśmy własne wydawnictwo.
W związku z tą wyjątkową okazją zapraszamy na jubileuszową konferencję.

Konferencja „Postępy nauk o zdrowiu” to wydarzenie międzynarodowe, w którym będziemy gościć m.in : Prof. Camillo di Giulio, Prof. Alejandro Galán-Mercant, Prof. María Ruiz-Muñoz Prof. Manuel González-Sánchez, Prof. Krzysztofa Bieleckiego , Prof. Grażynę Cichosz oraz wielu innych wybitnych specjalistów.
Serdecznie zapraszamy do naukowego rozpoczęcia jubileuszu Wyższej Szkoły Rehabilitacji.

 

pokaż więcejKwiecień 2017

Diagnostyka i leczenie raka piersi 2017-04-20

Szanowni Państwo,

w imieniu Profesora Tadeusza Pieńkowskiego oraz Polskiego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Piersi mam przyjemność zaprosić do udziału w XI edycji Diagnostyka i leczenie raka piersi " FALENTY2017". Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniach 20-22.04.2017 w hotelu Airport Okęcie **** ul. 17 stycznia 24.

Podobnie jak w latach ubiegłych, autorami programu będą wybitni specjaliści. Zaproszeni wykładowcy przedstawią najnowsze doniesienia oraz obecny stan wiedzy z zakresu wybranych problemów leczenia chirurgicznego , a także rozmaitych leczenia przeciwnowotworowego.

Konferencja skierowana jest to szerokiego grona: onkologów, chirurgów, radioterapeutów, kardiologów, specjalistów usg, pielęgniarek a także lekarzy w trakcie specjalizacji.

Mamy nadzieję, że interesujący program oraz udział międzynarodowego grona wykładowców zachęci Państwa do ponownego spotkania.

Strona internetowa konferencji oraz rejestracja: www.konferencjafalenty.pl


Biuro Organizacji Konferencji:
Delta Tour Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu:
Mgr. inż. Agnieszka Sobańska- Łajszczak
agnieszka@delta-tour.pl
Tel: 533-785-303/ 22 851 67 05

pokaż więcejCzerwiec 2017

Alergia, astma, immunologia kliniczna 2017-06-08

XVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Alergia Astma Immunologia Kliniczna Łódź 2017

która odbędzie się 8-10 czerwca 2017

GŁÓWNE TEMATY:

 • Przegląd aktualnych osiągnięć w alergologii
 • Postępy w leczeniu astmy oskrzelowej u dzieci i dorosłych
 • Nieżyty nosa i zapalenie zatok
 • Postepowanie w anafilaksji
 • Obrzęk naczynioruchowy i pokrzywka
 • Alergia na pokarmy i leki
 • Choroby alergiczne skóry
 • Immunoterapia alergenowa
 • Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POCHP)
 • Dyskusje przypadków

W programie:

 • Sesje wykładowe
 • Seminaria
 • Warsztaty
 • Doniesienia oryginalne (prezentacje ustne i plakatowe)

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU NAUKOWEGO:

Prof. dr hab. Marek L. Kowalski

pokaż więcejWrzesień 2017

XIV Usteckie Dni Onkologiczne 2017-09-08

 XIV USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE

8-10 września 2017 roku 

Szanowni Państwo,

Mam przyjemność kolejny raz  zaprosić Państwa do udziału w „Usteckich Dniach Onkologicznych” .

Tematyką spotkania tegorocznego będzie:  Skojarzone leczenie nowotworów:

raka piersi

głowy i szyi

przełyku żołądka

trzustki

odbytnicy

guzów neuroendokrynnych

Zaproszeni wykładowcy przestawią najnowsze doniesienia oraz obecny stan wiedzy z zakresu  leczenia skojarzonego wybranych nowotworów ,skierowanego do szerokiego grona osób które na co dzień spotykają się z trudnościami związanymi z tym problemem.

Mam nadzieję, że rozbudowany program jak i udział międzynarodowego grona wykładowców zachęci Państwa do ponownego spotkania się z Nami.

Więcej informacji na stronie konferencji onko.ustka.pl

Serdecznie zapraszamy,

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Naukowego  XIV Usteckich Dni Onkologicznych

dr hab. n. med. Zoran Stojcev prof nadzw.

Prof dr hab.med. Beata Kos -Kudła

Biuro organizacji konferencji:

Delta Tour Sp. z o. o.

Osoba do kontaktu:

Mgr.inż. Agnieszka Sobańska- Łajszczak

agnieszka@delta-tour.pl

Tel. +48 533-785-303 / +48 22 851 67 05

pokaż więcej

ZnamLek.pl to baza rzetelnych opinii o lekach 35 678 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach 28 251 produktów w 202 kategoriach