36 728 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach
31 728 produktów w 204 kategoriach
Jesteś tutaj:

Patronat medialny


Znamlek.pl jako serwis z rzetelnymi opiniami o lekach, wspiera wydarzenia medialne, które promują profilaktykę i zdrowy styl życia.

Grudzień 2016

Ochrona zdrowia w obliczu wyzwań 2016-12-07

Konferencja dotyczy nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Związana jest z biznesową stroną kierowania podmiotami medycznymi oraz tym jak bezpiecznie zarządzać systemami, które są odpowiedzialne za prawidłowy przebieg.

Nie od dziś wiadomo jak technologia idzie do przodu, dlatego chcemy Państwu przedstawić jak poprawić i udoskonalić funkcjonowanie instytucji ochrony zdrowia i placówek medycznych.

Tematyka konferencji:

 • elektroniczna dokumentacja medyczna, obieg dokumentów
 • zarządzanie procesami biznesowymi
 • Business Intelligence, rozwiązania analityczne i raportujące
 • Data Center, serwerownie, wirtualizacja, cloud computing
 • zarządzanie finansami i zasobami ludzkimi
 • nowoczesne i kompleksowe rozwiązania finansowe dla placówek leczniczych
 • ERP – narzędzia zintegrowane – obsługa procesów, kontrola kosztów i zasobów
 • system CRM na służbie
 • nowe kanały informacji i automatyzacja komunikacji z pacjentem
 • mobilne rozwiązania dedykowane
 • integracja systemów
 • zasilanie awaryjne – bezpieczeństwo energetyczne
 • outsourcing usług – przegląd możliwości, kryteria wyboru

Do udziału w konferencji zapraszamy:

 • kadrę menedżerską placówek Ochrony Zdrowia, osoby odpowiedzialne za finansowanie zakupu nowych technologii
 • doradców i osoby planujące zakupy, kierowników działów zamówień
 • przedstawicieli placówek medycznych odpowiedzialnych za planowanie, nadzór i koordynację prac związanych z rozbudową i eksploatacją sieci komputerowej
 • osoby odpowiedzialne za zakup i doradztwo techniczne w zakresie zamówień systemów i sprzętu IT
 • dyrektorów i kierowników działów IT odpowiedzialnych za administrację i utrzymanie serwerów sieciowych, baz danych/ kopii zapasowych
 • osoby odpowiedzialne za wdrażanie i utrzymanie wielostanowiskowych systemów informatycznych
 • kadrę odpowiedzialną za wspieranie komórek organizacyjnych Szpitala w przedsięwzięciach obejmujących zastosowanie technik informatycznych oraz osoby odpowiedzialne za szkolenie personelu administracyjnego i medycznego
 • kadrę odpowiadającą za bezpieczeństwo systemów i zasobów
 • przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, instytucji nadzorczych i odpowiedzialnych za zdrowie publiczne oraz przedstawicieli administracji państwowej
 • ordynatorów i szefów oddziałów specjalistycznych, lekarzy specjalistów i personel odpowiedzialny za tworzenie dokumentacji medycznej i jej poprawność, przetwarzanie i obieg
 • szefów działów finansowych i księgowych oraz dyrektorów administracyjnych

 

REJESTRACJA

Zapraszam do kontaktu:

Klaudia Moskała
Koordynator Projektu
tel. +48 720 911 820
fax. +48 22 244 25 37
e-mail: klaudia.moskala@successpoint.pl

pokaż więcejStyczeń 2017

Ultrasonografia narządu ruchu - poziom podstawowy 2017-01-14

 

14-15 styczeń 2017 - Katowice

 

Patronat naukowy:

Polskie Towarzystwo Neurologiczne - Oddział Śląski

 

Akredytacja: Śląska Izba Lekarska - 15 pkt. edu.

 

Rada naukowa i prowadzenie:

dr Artur Wilczyński - specjalista chirurgii dziecięcej, ortopedii

 

Kilka słów o kursie:

Kurs o trzech poziomach zaawansowania (podstawowy; doskonalący; zaawansowany). Jedyny kurs w Polsce dla specjalistów rehabilitacji i fizjoterapeutów, który nadaje praktyczne umiejętności oceny badania USG od podstaw - całościowa ocena struktur narządu ruchu oraz układu nerwowego

 

Kurs unikalny:

Mała grupa szkoleniowa

Stricte praktyczny charakter

Zindywidualizowany tok zajęć

Szeroki zakres omawianych problemów

 

Program kursu:

I dzień - sobota (9:00 - 17:00)

Podstawy diagnostyki USG oraz charakterystyka poszczególnych tkanek w obrazie USG i ich najczęstsze patologie (tkanka podskórna, powięź, mięśnie, ścięgna, nerwy, naczynia, więzadła, błona maziowa, chrząstka stawowa, kość, ciała obce)
Wykład: stawy kończyn górnych – anatomia, technika badania i prawidłowy obraz USG struktur
Charakterystyka najczęstszych patologii stawów kończyn górnych i jego okolicy – zestawienie obrazów USG z objawami klinicznymi
Prezentacja badania USG stawów kończyn górnych i sąsiednich tkanek miękkich
Opisy badań USG
Zajęcia praktyczne (zapoznanie ze sprzętem, wzajemne wykonywanie badań, badania pacjentów)

 

II dzień - niedziela (9:00 - 14:00)

Wykład: kończyna dolna – anatomia, technika badania i prawidłowy obraz. Charakterystyka najczęstszych patologii. Prezentacja badania USG
Kręgosłup/mięśnie grzbietu, tułów – anatomia, technika badania i prawidłowy obraz USG Charakterystyka najczęstszych patologii. Prezentacja badania USG
Aspekty teoretyczne iniekcji dostawowych/dotkankowych z wykorzystaniem ultrasonografii
Zajęcia praktyczne (badania pacjentów, w tym nauka iniekcji na preparatach nieutrwalonych)
Egzamin praktyczny - Zakończenie kursu, rozdanie certyfikatów

 

Tematy przewidziane dla poziomu zaawansowanego:

Sonofeedback; Iniekcje dostawowe/podanie osocza bogato-płytkowego/preparatów wspomagających gojenie tkanek narządu ruchu
Przygotowanie do operacji pod kontrolą USG i badanie dynamiczne
Możliwość zaproszenia własnych pacjentów

  

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt
ul. Kopernika 8/2 - Katowice
tel.: 502 213 544; 502 213 533
e-mail: biuro@msp-pakt.med.pl

pokaż więcej

Wielospecjalistyczny kurs medycyny manualnej 2017-01-21

Zintegrowane metody terapii manualnej – w tym osteopatyczne i chiropraktyczne, techniki części miękkich (terapia mięśniowo-powięziowa), taping – diagnostyka różnicowa, czynnościowe oraz przyczynowe leczenie bólu (przewlekłego) kręgosłupa i kończyn mające zastosowanie w schorzeniach pochodzenia ortopedycznego, neurologicznego, reumatologicznego; profilaktyka ergonomiczna schorzeń narządu ruchu


 

 

21-22 styczeń 2017 - Katowice


Patronat naukowy:

Polskie Towarzystwo Neurologiczne - Oddział Śląski
Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne. Oddział Śląski
Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej. Oddział Śląski
Polskie Towarzystwo Reumatologiczne. Oddział Śląski
Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland

 

Akredytacja: Śląska Izba Lekarska - 40 pkt. edu.


Kierownictwo naukowe:

dr n. med. Grzegorz Sławiński - neurolog, specjalista rehabilitacji medycznej, Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej AM Szczecin, spec. medycyny manualnej

Rada naukowa:

dr Kendall Chorostecki, Bkin, D.C. - doktor chiropraktyki, spec. medycyna manualna; Canadian Memorial Chiropractic College, Toronto, Kanada

dr Mateusz Nowacki, D.C. - doktor chiropraktyki, spec. medycyna sportowa, leczenie bólu; Murdoch University, University Edinburgh, Australia

dr n. med. Grzegorz Sławiński - neurolog, spec. rehabilitacji medycznej

dr n. med. Rafał Obuchowicz - spec. radiologii, specjalizujący się w diagnostyce mięśniowo-szkieletowej

mgr Tomasz Pawełek - fizjoterapeuta, absolwent SUM w Katowicach, spec. terapii manualnej

Instruktaż:

dr Kendall Chorostecki, Bkin, D.C. - doktor chiropraktyki, spec. medycyna manualna; Canadian Memorial Chiropractic College, Toronto

mgr Tomasz Pawełek - fizjoterapeuta, absolwent SUM w Katowicach, terapeuta manualny


Kilka słów o kursie:

Wielospecjalistyczny kurs medycyny manualnej – Zintegrowane metody....- prowadzony przez międzynarodową kadrę, jest kontynuacją prac prof. Karela Lewita, zapoczątkowanych w 1973 w katowickiej Klinice Neurologii w zakresie medycyny manualnej. Od początku lat dziewięćdziesiątych ciągłość tradycji szkoły prof. K. Lewita utrzymywał dr n. med. Zbigniew Arkuszewski w ramach projektów MSP Pakt. Dały one podstawy „Podręcznika medycyny manualnej" (2 tomy), skryptów do kursów medycyny/ terapii manualnej (2003-2011).

 

W obecnym kształcie WKMM wykracza poza ramy programowe wyznaczone przez prof. Karela Lewitę, Verę Verchozinovą oraz dr Zbigniewa Arkuszewskiego, zawiera aktualne światowe trendy i koncepcje stosowane w medycynie manualnej (chiropraktyce oraz osteopatii).


WKMM uczy praktycznego stosowania wiodących metod terapeutycznych: m. in. Lewita, Kaltenborna, Cyriaxa, Maitlanda, neuroortopedii europejskiej, prawie nieznanych w Polsce nowoczesnych metod i koncepcji chiropraktyków z USA i Kanady.

 

Około 70% zajęć zajmują warsztaty praktyczne: wywiad, badanie neurologiczne, testy ortopedyczne, specyficzne testy i techniki palpacyjne, w tym najnowsze światowe, mało znane w Polsce.


Zajęcia w grupie max. 15 osób, daje unikalną możliwość pełnego przyswojenia specjalistycznej wiedzy w teorii i praktyce. Żaden inny kurs nie daje takich możliwości. Program znacznie wykracza poza ramy popularnych szkoleń, gwarancją jakości są najwyższe kwalifikacje międzynarodowej kadry a także posiadane patronaty i akredytacje.


Korzyści dla uczestnika:

Nabycie biegłości w zakresie diagnostyki, rozpoznania i leczenia manualnego dysfunkcji układu ruchu, potwierdzonej certyfikatem

Poznanie możliwości zastosowania taśm do kinesiotapingu

Otrzymanie certyfikatu zatwierdzonego i akredytowanego przez Śląską Izbę Lekarską, honorowanego w krajach Unii Europejskiej, przyznającego 40 pkt. edu.

Uzyskanie komplementarnej wiedzy czerpanej z doświadczeń wiodących na świecie szkół - czeskiej, niemieckiej, amerykańskiej, kanadyjskiej - w praktyce stwarza to szansę wyprzedzenie konkurencji

Otrzymanie nie publikowanych dotychczas w języku polskim materiałów, które umożliwiają błyskawiczną powtórkę poznanych wiadomości w każdym miejscu i czasie

Poznanie aktualnych metod diagnostycznych w tym nowoczesnej diagnostyki obrazowej umożliwiającej trafne rozpoznanie dolegliwości pacjenta, skrócenie czasu leczenia

Poszerzenie kontraktu o metody medycyny manualnej oraz wzbogacenie oferty placówki

Nabycie nowych kwalifikacji zawodowych niezbędnych do prowadzenia usług/gabinetu terapii manualnej

Wyróżnienie się spośród setek innych specjalistów Swojej dziedziny

Kontakt z wysoko wykwalifikowaną kadrą wykładowców pozwoli na konfrontację trudnych przypadków i analizę problemów z własnej praktyki zawodowej

Umiejętności nabyte na szkoleniu znacznie ograniczą ilość powikłań po leczeniu

Szersze spojrzenie na dolegliwości ze strony narządu ruchu i bliższy kontakt z pacjentem przyniesie wdzięczność i satysfakcję pacjentów po skutecznej diagnozie/ terapii - taki sposób diagnozowania i leczenia jest preferowany przez pacjentów

Udział w kursie otworzy łatwy dostęp do szkoleń doskonalących

Otrzymanie prezentu powitalnego - przydatnego w codziennej praktyce


Forma kursu:

Kurs realizowany jest w 4 modułach. Każdy moduł składa się z 3 weekendowych zjazdów (sobota/niedziela). Zajęcia odbywają się w godzinach: sobota (9:30 - 18:30); niedziela (9:00 - 14:00).

Zajęcia składają się z części teoretycznej i warsztatowej: wykłady, demonstracje i ćwiczenia (pokazy i demonstracje różnorodnych metod diagnostycznych i leczniczych - diagnostyka: wywiad internistyczny, badanie neurologiczne, testy ortopedyczne, ocena radiologiczna oraz specyficzne testy manualne; leczenie: techniki tkanek miękkich, PIR, trakcje, mobilizacje, manipulacje i automobilizacje). Po każdym module wydawany jest certyfikat.

Jednym ze zjazdów są warsztaty diagnostyki radiologicznej - szczegóły: "Diagnostyki obrazowej (RTG, USG, TK, MR) kręgosłupa i kończyn" oraz zajęcia z Kinesiotapingu.


Program kursu:

I zjazd - Podstawy teoretyczne terapii manualnej. Dysbalans mięśniowy. Tkanki miękkie kręgosłupa szyjnego
II zjazd - Tkanki miękkie kręgosłupa piersiowego
III zjazd - Tkanki miękkie kręgosłupa L-S oraz badanie funkcjonalne FMS
IV zjazd - Kończyna górna
V zjazd - Kończyna dolna
VI zjazd - Odcinek lędźwiowy kręgosłupa - techniki zaawansowane
VII zjazd - Miednica/ stawy krzyżowo-biodrowe
VIII zjazd - Kinesiotaping
IX zjazd - Odcinek szyjny kręgosłupa - techniki zaawansowane
X zjazd - Diagnostyka obrazowa
XI zjazd - Odcinek piersiowy kręgosłupa - techniki zaawansowane
XII zjazd - Egzamin końcowy – powtórzenie, doskonalenie technik manualnych

Szczegółowy program kursu znajduje się na stronie wydarzenia

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt
ul. Kopernika 8/2 - Katowice
tel.: 502 213 544; 502 213 533
e-mail: biuro@msp-pakt.med.pl

pokaż więcejLuty 2017

V Ogólnopolska Konferencja „Kontrowersje w onkologii” 2017-02-03

V Ogólnopolska Konferencja „Kontrowersje w onkologii”
W dniach 3-4 lutego 2017 r., w Warszawie odbędzie się V Ogólnopolska Konferencja „Kontrowersje w onkologii” z Kierownikiem Naukowym Konferencji dr hab. n. med. Piotrem Potemskim, prof. UM. Patronat naukowy Konferencji został objęty przez: Klinikę Chemioterapii Nowotworów, Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi.
Tematyka konferencji obejmuje m.in. leczenie nowotworów układu pokarmowego, raka piersi, raka płuc, raka jajnika, praktyczne aspekty diagnostyki nowotworu gruczołu krokowego, immunoterapię. Zaplanowaliśmy sesje warsztatowe poświęcone praktycznej analizie badań klinicznych.
Więcej szczegółów na stronie: www.konferencja-onkologiczna.pl

pokaż więcej

Żywienie i suplementacja osób aktywnych fizycznie 2017-02-24

,,ŻYWIENIE I SUPLEMENTACJA OSÓB AKTYWNYCH FIZYCZNIE”

KONFERENCJA SKIEROWANA JEST DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH TEMATYKĄ ŻYWIENIA OSÓB AKTYWNYCH FIZYCZNIE, A W SZCZEGÓLNOŚCI DIETETYKÓW, TRENERÓW I INSTRUKTORÓW.


PROGRAM KONFERENCJI
1. Podstawowe zasady planowania żywienia osób aktywnych fizycznie.
2. Podział i zastosowanie wybranych suplementów.
3. Wysiłek fizyczny a stan zapalny – wpływ diety.
4. Dieta bezglutenowa a wysiłek fizyczny.
5. Rola białka, tłuszczy i węglowodanów w organizmie sportowca.
6. Zapotrzebowanie energetyczne, a okres treningowy.
7. Powerfoods dla sportowców.
8. Koktajle przedtreningowe i potreningowe (najlepsze przepisy przykładowych koktajli).
9. Fakty i mity dotyczące treningu i diety sportowca.
10. Wpływ aktywności fizycznej na masę kostną i inne parametry zdrowotne.
11. Dieta wegańska dla biegaczy.

Dodatkowo w programie przewidzieliśmy czas na pytania. Po każdym przeprowadzonym wykładzie każdy z uczestników konferencji będzie miał okazję rozwiać swoje wszystkie wątpliwości.

Gościem honorowym konferencji będzie młoda, utalentowana Hanna Stolińska-Federowicz - dietetyk kliniczny. Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, pracownik Instytutu Żywności i Żywienia, lider zadania dotyczącego nadwagi i otyłości w Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy. Znana z ekranów telewizyjnych, wielokrotnie udzielała wywiadów na temat zdrowego odżywiania m.in. w takich programach jak: ,,Pytanie na śniadanie”, ,,Echa dnia”, ,,Świat się kręci”.

CENNIK BILETÓW:
ü Studencki 120 zł
ü Normalny 140 zł
ü Podwójny studencki 220 zł
ü Podwójny normalny 260 zł

Studentów prosimy o zabranie ze sobą ważnej legitymacji.
W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe dla każdego z uczestników oraz poczęstunek (kawa, herbata, ciasta dietetyczne, przystawki owocowe).
Każdy z uczestników pod koniec konferencji otrzyma imienny certyfikat.
Ilość miejsc ograniczona, o kolejności wpisania na listę decyduje termin uiszczenia opłaty (do 20.02.2017 roku).

Limit miejsc: 80 osób.

 
Zgłoszenia prosimy wysyłać:

 

Link do strony z wydarzeniem:

https://www.facebook.com/events/1841329526100276/

pokaż więcej

IV Ogólnopolska Konferencja „Cukrzyca: od teorii do codziennej praktyki” 2017-02-24

IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

„Cukrzyca: od teorii do codziennej praktyki”

W dniach 24-25 lutego 2017 r., w Katowicach odbędzie się IV Ogólnopolska Konferencja „Cukrzyca: od teorii do codziennej praktyki” z Kierownikiem Naukowym Konferencji prof. dr hab. n. med. Krzysztofem Strojkiem. Patronat naukowy Konferencji został objęty przez: III Katedrę i Oddział Kliniczny Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Schorzeń Kardiometabolicznych, Śląskie Centrum Chorób Serca.

Podczas tegorocznej Konferencji omówimy m.in. leczenie cukrzycy typu Mody, dyslipidemię w cukrzycy – obecny stan wiedzy i perspektywy na przyszłość, endokrynopatie towarzyszące cukrzycy oraz przedstawimy przypadki kliniczne z naszej codziennej praktyki. W  trakcie konferencji odbędzie się kilkanaście wykładów eksperckich, w tym wykłady wybitnych specjalistów w dziedzinie diabetologii , m.in.: prof. dr hab. n. med. Krzysztofa Strojka, prof. dr hab. n. med. Zbigniewa Kalarusa, prof. dr hab. n. med. Władysława Grzeszczaka, prof. dr hab. n. med. Leszka Czupryniaka, prof. dr hab. n. med. Macieja Małeckiego, prof. dr hab. n. med. Tomasza Klupy i wielu innych.

Więcej szczegółów oraz program Konferencji znajdą Państwo na stronie: www.konferencja-cukrzyca.pl

Serdecznie zapraszamy!

pokaż więcej

,,Ochrona zdrowia w obliczu wyzwań’’ 2017-02-27

Placówki ochrony zdrowia nieustannie potrzebują rozwoju technologicznego.
Chcąc sprostać oczekiwaniom personelu medycznego i pacjentów, decydenci tych instytucji stoją przed wyzwaniami związanymi z szukaniem nowych skutecznych i bezpiecznych rozwiązań oraz inwestycjami w nowoczesne i niezawodne technologie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w X edycji ogólnopolskiej konferencji:

,,Ochrona zdrowia w obliczu wyzwań’’ - 27 lutego 2017 r.  Warszawa

Celem wydarzenia jest przedstawienie Państwu jak poprawić i udoskonalić funkcjonowanie instytucji ochrony zdrowia i placówek medycznych.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęło:
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych
Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia

Podczas konferencji głos zabiorą m. in.:
"Instalacje w szpitalach – podsumowanie doświadczeń amerykańskiej firmy sieciowej NETGEAR Kalifornia z ostatnich lat informatyzacji szpitali w Polsce."
Maciej Kaczmarek - VAR Account Manager NETGEAR Poland Sp. z o.o.

Anna Banaszewska - Polska Federacja Szpitali, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych, Fundacja Centrum Inicjatyw Gospodarka i Zdrowie.

"Elektroniczna Dokumentacja Medyczna - między teorią a praktyką"
Krzysztof Nyczaj - Przewodniczący Rady Fundacji Wiedza i Zdrowie, Członek Polskiego Towarzystwa Szpitalnictwa, Ekspert Izby Gospodarczej Medycyna Polska oraz Instytutu Polityki Ochrony Zdrowia.

"Identyfikacja i analiza procesów w podmiocie leczniczym za pomocą tablic kompetencyjnych"
Krzysztof Nyczaj - Przewodniczący Rady Fundacji Wiedza i Zdrowie, Członek Polskiego Towarzystwa Szpitalnictwa, Ekspert Izby Gospodarczej Medycyna Polska oraz Instytutu Polityki Ochrony Zdrowia.

Agnieszka Pietrzak - Adwokat, Kancelaria Adwokacka APDK.

Tematyka konferencji:
Wsparcie technologiczne - optymalizacja i bezpieczeństwo:
- elektroniczna dokumentacja medyczna, obieg dokumentów
- zarządzanie procesami biznesowymi
- Business Intelligence, rozwiązania analityczne i raportujące
- Data Center, serwerownie, wirtualizacja, cloud computing
- zarządzanie finansami i zasobami ludzkimi
- ERP - narzędzia zintegrowane - obsługa procesów, kontrola kosztów i zasobów
- umacniamy relacje - CRM na służbie
- nowe kanały informacji i automatyzacja komunikacji z pacjentem
- mobilne rozwiązania dedykowane
- integracja systemów
- zasilanie awaryjne - bezpieczeństwo energetyczne
- outsourcing usług - przegląd możliwości, kryteria wyboru
- nowoczesne i kompleksowe rozwiązania finansowe dla placówek leczniczych.

Do bezpłatnego udziału w konferencji zapraszamy:

- kadrę menedżerską placówek Ochrony Zdrowia, osoby odpowiedzialne za finansowanie zakupu nowych technologii
- doradców i osoby planujące zakupy, kierowników działów zamówień,
- przedstawicieli placówek medycznych odpowiedzialnych za planowanie, nadzór i koordynację prac związanych z rozbudową i eksploatacją sieci komputerowej,
- osoby odpowiedzialne za zakup i doradztwo techniczne w zakresie zamówień systemów i sprzętu IT,
- dyrektorów i kierowników działów IT odpowiedzialnych za administrację i utrzymanie serwerów sieciowych, administrację i utrzymanie baz danych / kopii zapasowych,
- osoby odpowiedzialne za wdrażanie i utrzymanie wielostanowiskowych systemów informatycznych,
- kadrę odpowiedzialną za wspieranie komórek organizacyjnych Szpitala w przedsięwzięciach obejmujących zastosowanie technik informatycznych oraz osoby odpowiedzialne za szkolenie personelu administracyjnego i medycznego,
- kadrę odpowiadającą za bezpieczeństwo systemów i zasobów,
- przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, instytucji nadzorczych i odpowiedzialnych za zdrowie publiczne oraz przedstawicieli administracji państwowej,
- ordynatorów i szefów oddziałów specjalistycznych, lekarzy specjalistów i personel odpowiedzialny za tworzenie dokumentacji medycznej i jej poprawność, przetwarzanie i obieg,
- szefów działów finansowych i księgowych oraz dyrektorów administracyjnych.

Więcej informacji (program, dokładna lokalizacja, rejestracja) dostępne są na stronie:
http://successpoint.pl/ochrona-zdrowia-2017-1#

 

Zapraszam do kontaktu:

Katarzyna Brejnakowska
Koordynator Projektu
tel. +48 720 911 821
e-mail: katarzyna.brejnakowska@successpoint.pl

pokaż więcejMarzec 2017

Otorynolaryngologia Łódź 2017 2017-03-02

 

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w

XIV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej
„OTORYNOLARYNGOLOGIA Łódź 2017”
IX Konferencji Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego.

Konferencja kierowana jest do lekarzy otolaryngologów, audiologów i foniatrów
oraz lekarzy medycyny pracy, a także logopedów, protetyków słuchu
i specjalistów zdrowia publicznego.

Szczegółowy program Konferencji wraz z informacjami organizacyjnymi dostępny jest na stronie:

http://www.laryngologia-lodz2017.pl/orl_program.html

Do 31 stycznia 2017 roku obowiązuję niższa opłata rejestracyjna.

Zapraszamy do rejestracji na Konferencję -   
http://www.laryngologia-lodz2017.pl/form.html

Zespół Biura Organizacyjnego Mediton


Biuro organizacyjne Mediton
ul. Sienkiewicza 101/109 m. 115
90-301 Łódź
tel./fax  42 636 35 18
tel. 42 636 35 30
www.laryngologia-lodz2017.pl

www.mediton.pl

 

 

pokaż więcej

IX Miedzynarodowe Sympozjum Postepy w diagnostyce i terapii schorzen rogówki 2017-03-02

TEMATY GŁÓWNE:

 • Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób infekcyjnych rogówki
 • Przeszczepy rogówki
 • Zespół suchego oka
 • Chirurgia zaćmy w chorobach rogówki
 • Chirurgia refrakcyjna
 • Obrazowanie przedniego odcinka oka

SESJE DODATKOWE:

 • Sesja pielęgniarska
 • Sesja banków ocznych

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU NAUKOWEGO I ORGANIZACYJNEGO:

 • prof. dr hab. Edward Wylęgała

PARTNER NAUKOWY:

 • Oddział Kliniczny Okulistyki Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu,
 • Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Oddział Okulistyczny Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach

PO WIĘCEJ INFORMACJI ZAPRASZAMY NA STRONĘ:

cornea2017.icongress.pl
cornea-wisla.pl

pokaż więcej

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Żywność- Zdrowie - Technologia- Dystrybucja" 2017-03-02

Konferencja odbędzie się 02 marca 2017r. o godzinie 09:00 w Auli budynku Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego przy ul. B. Prusa 12.


Konferencja skierowana jest do praktyków, naukowców, doktorantów i studentów interesujących się szeroko pojętym tematem żywności.

Ze względu na interdyscyplinarny charakter konferencji zapraszamy studentów różnych kierunków w szczególności studentów kierunku dietetyka i żywienie człowieka.

Zakres tematyczny konferencji:
* I sesja - „Żywienie dziecka zdrowego”
* II sesja – „Żywienie dziecka chorego”
*III sesja – „Wpływ jakości i bezpieczeństwa żywności na rozwój młodego człowieka"

Rejestracja:
• Do dnia 15 lutego 2017. przesłać formularz zgłoszeniowy za pośrednictwem
https://docs.google.com/forms/d/1vGrYGdCKhR7GT7_f7UUcmk5EMIs2xPpEt9lb5FTSGdg/viewform?edit_requested=true

• Do 15 lutego 2017r. dokonać opłaty rejestracyjnej; po dokonaniu opłaty prosimy o przesłanie potwierdzenia na adres: zztd.2017@gmail.com , w tytule e-maila wpisując: IMIĘ, NAZWISKO oraz OPŁATA.
WAŻNE: Faktura musi być wystawiona na osobę BIORĄCĄ udział w konferencji(bądź uniwersytet) – a nie na osobę dokonującą opłatę.

Kontakt:

zztd.2017@gmail.com
https://www.facebook.com/knd.uphsiedlce

 

Więcej informacji na :
https://www.facebook.com/events/355996278091546

pokaż więcej

VII Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla Studentów i Młodych Lekarzy pt. „Pediatria jakiej nie znacie” 2017-03-04

W marcu 2017 roku odbędzie się w Warszawie VII Ogólnopolska Studencka Konferen­cja Naukowo-Szkoleniowa dla Studentów i Młodych Lekarzy pt. „Pediatria jakiej nie znacie”, na którą mamy zaszczyt serdecznie Państwa zaprosić.

Dziecko jest pacjentem trudnym, wymagającym szczególnej uwagi i troski, indywidualnego podejścia i umiejętnego postępowania lekarskiego. Zależy nam, aby ukazać, że mały pacjent wymaga opieki interdyscyplinarnej, dlatego niezbędnym jest uświadomienie, jak ważna jest współpraca specjalistów różnych dziedzin. Właśnie dlatego konferencja „Pediatria jakiej nie znacie” będzie poruszać tematy, które obejmują nie tylko pediatrię czy neonatologię, ale również chirurgię, onkologię, intensywną terapię, opiekę paliatywną, problemy żywienia i wiele, wiele innych. Pragniemy zaznaczyć, że poprzedzające edycje gromadziły bardzo wielu słuchaczy, nie tylko studentów, ale również lekarzy stażystów, rezydentów oraz lekarzy ze specjalizacją. Z roku na rok, nasza Konferencja cieszyła się coraz to większym zainteresowaniem, również wśród kolegów spoza województwa mazowieckiego. (w 2016 roku w konferencji wzięło udział ponad 500 studentów, którzy zjechali się do nas z całej Polski- Zdjęcia zamieszczone w ofercie pochodzą z poprzednich edycji konferencji).

Konferencja przygotowana jest w głównej mierze przez studentów i młodych lekarzy. Niemnie jednak, w swej trudnej roli organizatorów, jesteśmy silnie wspierani przez wybitnych specjalistów zajmujących się pediatrią, neonatologią, chirurgią dziecięcą oraz innymi dziedzinami, których dotyczyć będzie nasza konferencja.

 

Tematem konferencji jest dziecko, jego problemy, problemy rodziców i lekarzy. Będziemy poruszać zaskakujące tematy, wzbudzać kontrowersje i prostować obiegowe opinie.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizacji Konferencji.

pokaż więcej

II Ogólnopolska Konferencja „Choroby Cywilizacyjne 2017 Kardiologia od teorii do praktyki. Choroby współistniejące: cukrzyca, upośledzona funkcja nerek i wiek podeszły” 2017-03-10

II Ogólnopolska Konferencja „Choroby Cywilizacyjne 2017 Kardiologia od teorii do praktyki. Choroby współistniejące: cukrzyca, upośledzona funkcja nerek i wiek podeszły”

W dniach 10-11 marca 2017 r., w Katowicach odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja „Choroby Cywilizacyjne 2017 Kardiologia od teorii do praktyki. Choroby współistniejące: cukrzyca, upośledzona funkcja nerek i wiek podeszły” z Kierownikiem Naukowym Konferencji prof. dr hab. n. med. Zbigniewem Kalarusem oraz prof. dr hab. n. med. Krzysztofem Strojkiem. Patronat naukowy Konferencji został objęty przez: Oddział Kliniczny Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Oddział Kliniczny Kardiologii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca, Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii SUM.

W trakcie Konferencji odbędzie się kilkanaście wykładów eksperckich, w tym wykłady wybitnych specjalistów w dziedzinie kardiologii, m.in.: prof. Krzysztofa Strojka, prof. Zbigniewa Kalarusa, prof. Grzegorza Opolskiego, prof. Krzysztofa Narkiewicza, prof. Tomasza Grodzickiego, prof. Beaty Średniawy, prof. Andrzeja Januszewicza, prof. Janusza Gumprechta, prof. Rafała Baranowskiego, prof. Anetty Undas, prof. Marii Trusz-Gluzy.

Program Konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie: www.konferencja-kardiologiczna.pl

Serdecznie zapraszamy!

pokaż więcej

Akademia Czerniaka 2017 2017-03-11

 Rusza IV EDYCJA CYKLU KONFERENCJI NAUKOWYCH Akademia Czerniaka 2017

Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej i jego Sekcja Naukowa „Akademia Czerniaka” oraz Wydawnictwo Lekarskie PZWL zapraszają na IV edycję cyklu, poświęconego tematyce czerniaka. Konferencje są w tym roku również prowadzone w wyjątkowej, interaktywnej formule, która zyskała bardzo pozytywne opinie uczestników. Spotkania, którym przewodniczy Profesor Piotr Rutkowski, przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych lekarzy, a w szczególności chirurgów onkologicznych, onkologów klinicznych i chirurgów.

Daty i miejsca konferencji:

 • Rzeszów – 11 marca 2017
 • Białystok – 1 kwietnia 2017
 • Bydgoszcz – 27 maja 2017

PROGRAM TEGOROCZNYCH KONFERENCJI

 • Nowotwory skóry 2017 – perspektywy
 • Rola chirurgii w diagnostyce i leczeniu czerniaków o zaawansowaniu lokoregionalnym
 • Udział dermatologa w diagnostyce i terapii nowotworów skóry – profilaktyka i leczenie powikłań skórnych nowych terapii  
 • Leczenie przerzutów in-transit. Leczenie uzupełniające. Inne rzadkie nowotwory skóry
 • Postępy w leczeniu systemowym zaawansowanych czerniaków, powikłania terapii, znaczenie edukacji chorych. Inhibitory BRAF w leczeniu 1 linii czerniaka, rola przeciwciał anty-PD-1
 • Przypadki kliniczne. Przypadek kliniczny  z regionu. GŁOSOWANIE INTERAKTYWNE.
 • Debata: problemy terapii nowotworów skóry

Nowością w IV edycji spotkań będą:

 1. DEBATA, podczas której będziemy odpowiadać na pytania zadane jeszcze przed konferencją za pośrednictwem strony www oraz analizować interesujące Państwa, zgłoszone wcześniej zagadnienia,
 2. przedstawienie PRZYPADKU KLINICZNEGO Z REGIONU - najlepsi specjaliści z poszczególnych ośrodków omówią wybrane przypadki chorobowe.
pokaż więcej

Diagnostyka USG mózgowia noworodka - kurs dla początkujących 2017-03-17

Ośrodek MSP Pakt we współpracy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju zaprasza do udziału w szkoleniu:

Diagnostyka USG mózgowia noworodka - kurs dla początkujących

17 - 18 marzec 2017 - Jastrzębie-Zdrój

 

 

Patronat naukowy:

Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych

Polskie Towarzystwo Pediatryczne – Oddział Śląski

 

Akredytacja: Śląska Izba Lekarska - 15 pkt. edu.

 

Rada naukowa i prowadzenie:

prof. dr hab. n. med. Zenon Halaba - specjalista pediatrii, neonatolog

 

Kilka słów o kursie:

W ramach jednego kursu jest możliwość utrwalenia / skonfrontowania praktycznych umiejętności wykonywania USG mózgowia.

 

Kurs unikalny:

Zindywidualizowany tok zajęć
Szeroki zakres omawianych problemów
Stricte praktyczny charakter
Zajęcia praktyczne z udziałem pacjentów
Warsztaty realizowane w mikrogrupach


Inwestycja w warsztaty zwraca się po wykonaniu zaledwie kilku zabiegów, zaś nabyta wiedza pozostaje na zawsze

To się opłaca - zwiększasz bezpieczeństwo zabiegu oraz doskonalisz umiejętności diagnostyczne

 

Program kursu:

Część teoretyczna:

 • Anatomia ultrasonograficzna mózgu noworodka, procedura badania ultrasonograficznego mózgowia
 • Anomalie rozwojowe i wady wrodzone OUN w badaniu ultrasonograficznym
 • Obraz ultrasonograficzny krwawień do OUN i leukomalacja okołokomorowa
 • Encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna w badaniu ultrasonograficznym
 • Dopplerowskie pomiary przepływu w naczyniach mózgowia

Część praktyczna:

 • Badania pacjentów pod nadzorem instruktora

 

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt

ul. Kopernika 8/2 - Katowice

tel.: 502 213 544; 502 213 533

e-mail: biuro@msp-pakt.med.pl

pokaż więcej

„Choroby metaboliczne dla specjalizujących się” 2017-03-17

Szanowni Państwo,

chcemy serdecznie zaprosić  i gorąco zarekomendować Państwu udział w konferencji poświęconej diagnostyce i leczeniu chorób metabolicznych:

„Choroby metaboliczne dla specjalizujących się”

organizowanej w dniach 17 – 18 marca 2017 r. w Bydgoszczy.

Spotkanie skierowane jest przede wszystkim do osób w trakcie specjalizacji z pediatrii lub dziedzin pokrewnych, ale również do wszystkich lekarzy specjalistów zainteresowanych tą dziedziną pediatrii.

Pragniemy, aby czas dany na dyskusję w gronie ekspertów pozwolił na poszerzenie wiedzy oraz stał się ważnym wsparciem w codziennej pracy z naszym małym pacjentem.

Będziemy wdzięczni za przekazanie naszego zaproszenia wszystkim zainteresowanym osobom. Szczegółowy program oraz informację organizacyjne znajdą państwo na naszej stronie internetowej: www.grupamedica.pl

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu.

 

Biuro Organizacyjne Konferencji:

Grupa Medica s.c.

 

pokaż więcej

Badanie echokardiograficzne dzieci - poziom podstawowy 2017-03-25

Podstawowe zasady badania serca u dzieci

25 - 26 marzec 2017 - Katowice

 

Patronat naukowy:

Sekcja Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Polskie Towarzystwo Pediatryczne – Oddział Śląski

 

Akredytacja: Śląska Izba Lekarska - 15 pkt. edu.

 

Rada naukowa i prowadzenie:

dr n. med. Elżbieta Kukawczyńska - specjalista kardiologii dziecięcej. Obecnie pracownik na kardiochirurgii dziecięcej we Wrocławiu - Kierownictwo naukowe i prowadzenie

dr Wojciech Kowalik - specjalista kardiologii dziecięcej. Obecnie prowadzi Poradnie Kardiologii Dziecięcej w WSzS w Legnicy - Prowadzenie

 

Kilka słów o kursie:

Adresatami kursu są lekarze, którzy zamierzają zajmować się badaniem echokardiograficznym czyli podejmują pierwsze kroki w kierunku obrazowania prawidłowo zbudowanego serca- interpretacji jego struktur, funkcji, pomiarów. W ramach kursu będzie możliwość "opatrzenia się z obrazami prawidłowego serca", poznania schematu badania serca oraz zdobycie umiejętności umożliwiające zastosowania go w swojej praktyce

 

Kurs unikalny:

Zindywidualizowany tok zajęć
Szeroki zakres omawianych problemów
Stricte praktyczny charakter
Zajęcia praktyczne z udziałem pacjentów
Warsztaty realizowane w mikrogrupach (max. 4 osoby)

 

Program kursu:

I dzień - sobota - (godz.: 10:00-18:00)

II dzień - niedziela - (godz.: 9:00-16:00)

 

Część wykładowa

Stosowane techniki badania serca ( m.mode, 2D, Pw i Cw oraz kolor doppler)
Aparatura ultrasonograficzna serca i sondy
Ocena morfologiczna serca - położenie, budowa komór, przedsionków i zastawek oraz dużych naczyń
Ocena wielkości struktur serca
Funkcja mięśnia sercowego
Przepływy wewnątrzsercowe i w dużych naczyniach techniką dopplera
Ocena rytmu serca


Część praktyczna

Przeprowadzenie samodzielnie przez każdego uczestnika 4-5 badań – wraz z instruktażem/oceną przez wykładowców pod kątem poprawności uzyskania podstawowych projekcji, prawidłowej oceny anatomii oraz prawidłowego opisu badania

 

Inwestycja w warsztaty zwraca się po wykonaniu zaledwie kilku zabiegów, zaś nabyta wiedza pozostaje na zawsze

To się opłaca - zwiększasz bezpieczeństwo zabiegu oraz doskonalisz umiejętności diagnostyczne

 

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt

ul. Kopernika 8/2 - Katowice

tel.: 502 213 544; 502 213 533

e-mail: biuro@msp-pakt.med.pl

pokaż więcej

Konferencja „Postępy nauk o zdrowiu” 2017-03-31

2017 rok – 10-lecie Wyższej Szkoły Rehabilitacji .
Od 10 lat rozwijamy i wspieramy pasje młodych ludzi. Czy to dużo ? Dla nas tak. Dużo pracy, radości, nowopoznanych ludzi i wykształconych absolwentów.
Możemy się poszczycić czterema kierunkami studiów, studiami podyplomowymi, kursami oraz ciekawymi wydarzeniami dla studentów. Rozpoczęliśmy również współpracę w ramach projektu Erasmus + i uruchomiliśmy własne wydawnictwo.
W związku z tą wyjątkową okazją zapraszamy na jubileuszową konferencję.

Konferencja „Postępy nauk o zdrowiu” to wydarzenie międzynarodowe, w którym będziemy gościć m.in : Prof. Camillo di Giulio, Prof. Alejandro Galán-Mercant, Prof. María Ruiz-Muñoz Prof. Manuel González-Sánchez, Prof. Krzysztofa Bieleckiego , Prof. Grażynę Cichosz oraz wielu innych wybitnych specjalistów.
Serdecznie zapraszamy do naukowego rozpoczęcia jubileuszu Wyższej Szkoły Rehabilitacji.

 

pokaż więcej

II Konferencja Naukowa Wybrane elementy anestezjologii i intensywnej terapii pediatrycznej 2017-03-31

Wiosną 2016 roku spotkaliśmy się w Turznie koło Torunia na I Konferencji Naukowej poświęconej wybranym zagadnieniom intensywnej terapii pediatrycznej. Nasze spotkanie miało na celu przedstawienie praktycznych aspektów leczenia i stosowania określonych procedur medycznych. Taka formuła spotkała się z życzliwym przyjęciem i zmotywowała nas do organizacji kolejnego zebrania.

Tematem głównym naszego kolejnego spotkania będzie omówienie problematyki postępowania z dzieckiem, które doznało urazu. Powyższy pomysł udało się nam zrealizować poprzez zaproszenie prelegentów nie tylko z kręgu anestezjologii i intensywnej terapii, lecz również specjalistów z innych dziedzin medycyny. Wierzymy, że wygłoszone wykłady, wspólne dyskusje i kuluarowe rozważania spełnią Państwa naukowe oczekiwania a pobyt w zespole pałacowo-parkowym w Turznie sprzyjać będzie umocnieniu relacji zawodowych i koleżeńskich.

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w II Konferencji Naukowej Wybrane elementy anestezjologii i intensywnej terapii pediatrycznej. Postępowanie z dzieckiem z urazem, która odbędzie się w dniach 31 marca i 01 kwietnia 2017 r. w Pałacu Romantycznym w Turznie koło Torunia.

Zapraszamy do rejestracji !

 http://www.intensywnaterapia2017-turzno.pl/

pokaż więcejKwiecień 2017

Ogólnopolska Konferencja "Wschodząca Diagnostyka" 2017-04-08

Z przyjemnością informujemy, że 8 kwietnia 2017 r. na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku odbędzie się Ogólnopolska Konferencja "Wschodząca Diagnostyka". Jest ona adresowana zarówno do Studentów Analityki Medycznej jak i Młodych Diagnostów z całego kraju.

Realizacją przedsięwzięcia zajmuje się organizacja studencka Kreatywny Diagnosta Laboratoryjny.

pokaż więcej

Mazowiecki Program Edukacji Diabetologicznej 2017-04-08

Mazowiecki Program Edukacji Diabetologicznej został zainicjowany i jest organizowany przez Fundację Na Rzecz Rozwoju Prewencji i Leczenia Cukrzycy pod przewodnictwem prof. dr hab. n. med. Pawła Piątkiewicza.
Program adresowany jest do lekarzy diabetologów, lekarzy internistów oraz lekarzy POZ, a swoim zasięgiem obejmuje obszar Mazowsza.
Wśród wykładowców z grona Advisory Board są wybitni specjaliści
i profesorowie gwarantujący wysoki poziom merytoryczny projektu:
Prof. dr hab. med. Paweł Piątkiewicz
Prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
Prof. dr hab. med. Edward Franek
Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida
Prof. zw. dr hab. n. med. Józef Drzewoski

8 kwietnia w Warszawie w Hotelu Hilton będzie miała miejsce inauguracja Mazowieckiego Programu Edukacji Diabetologicznej podczas której m.in. zostaną poruszone następujące tematy:
1. Aktualne problemy okulistyczne u chorych na cukrzycę w Polsce. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik
2. Aktualne leczenie cukrzycowej choroby nerek. Prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
3. Insulinoterapia w Polsce – aktualne wytyczne. Prof. dr hab. n. med. Paweł Piątkiewicz

W ramach tegorocznej edycji projektu odbędzie się 8 konferencji regionalnych w następujących miastach:
• Grodzisk Mazowiecki - 22 kwietnia 2017 r.
• Radom - 27 maja 2017 r.
• Wołomin - 3 czerwca 2017 r.
• Ciechanów - 17 czerwca 2017 r.
• Siedlce - 9 września 2017 r.
• Pruszków - 21 października 2017 r.
• Ostrołęka - 4 listopada 2017 r.
• Płock - 18 listopada 2017 r.

Ponadto będą miały miejsce dwie konferencje w Warszawie – inaugurująca 8 kwietnia oraz 2 grudnia zamykająca tegoroczną edycję programu edukacyjnego.
Wydarzenie jest bezpłatne. Obowiązuję rejestracja, dostępna na stronie Programu: http://edukacjadiabetologiczna.pl

Mazowiecki Program Edukacji Diabetologicznej 2017 to możliwość dotarcia do około 600 lekarzy i liderów opinii, ściśle związanych
z nowoczesnym leczeniem i profilaktyką w obszarze prewencji i leczenia cukrzycy.

Osoba do kontaktu:
Magdalena Kowalska
e-mail: magda.s.kowalska@gmail.com
tel. 601 54 16 74

pokaż więcej

Akademia Raka Piersi 2017 2017-04-10

Szanowni Państwo,

jesteśmy świadkami dynamicznych zmian w podejściu do leczenia wczesnego raka piersi w zakresie jego wszystkich podtypów biologicznych. Wyniki nowych badań klinicznych wymuszają rewizję dotychczasowych poglądów i wytycznych postępowania, w szczególności lepszego dostosowania zakresu leczenia do podtypu biologicznego raka. Powyższe zagadnienia zostaną omówione na kolejnej edycji Akademii Raka Piersi, na które serdecznie Państwa zapraszamy.

Kierownikiem Naukowym Konferencji jest prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Niwińska.

Terminy konferencji:

- 10 kwiecień 2017 r. – Łódź

- 12 czerwiec 2017 r. – Bydgoszcz

- 20 listopad 2017 r. - Rzeszów 

 Podczas sesji merytorycznych poruszymy następujące zagadnienia:

WCZESNY RAK PIERSI

Zmiany intensywności leczenia chirurgicznego, radioterapii i leczenia systemowego

 • Biologia raka piersi dla klinicystów: heterogenność guza, mechanizmy oporności, znaczenie kliniczne TIL, znaczenie kliniczne wykrycia krążącego DNA raka
 • DCIS – nowe wyzwania i wyniki własne CO-I
 • Leczenie przedoperacyjne wczesnego, pierwotnie operacyjnego raka piersi
 • Nowości w leczeniu chirurgicznym wczesnego raka piersi
 • Radioterapia uzupełniająca – najbardziej kontrowersyjne zagadnienia
 • Hormonoterapia uzupełniająca. Wskazania do przedłużonej hormonoterapii
 • Leczenie systemowe w raku piersi luminalnym, HER2-dodatnim i TNBC
 • Czy już czas na nowe terapie we wczesnym raku piersi? Immunoterapia, leki anty CDK 4-6, leki anty PIK3CA
 • Wytyczne Panelistów St Gallen 2017

ROZSIANY RAK PIERSI

 • Consensus ABC3 – wytyczne postępowania z chorymi na rozsianego raka piersi opublikowane w 2016 roku.
pokaż więcej

Diagnostyka i leczenie raka piersi 2017-04-20

Szanowni Państwo,

w imieniu Profesora Tadeusza Pieńkowskiego oraz Polskiego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Piersi mam przyjemność zaprosić do udziału w XI edycji Diagnostyka i leczenie raka piersi " FALENTY2017". Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniach 20-22.04.2017 w hotelu Airport Okęcie **** ul. 17 stycznia 24.

Podobnie jak w latach ubiegłych, autorami programu będą wybitni specjaliści. Zaproszeni wykładowcy przedstawią najnowsze doniesienia oraz obecny stan wiedzy z zakresu wybranych problemów leczenia chirurgicznego , a także rozmaitych leczenia przeciwnowotworowego.

Konferencja skierowana jest to szerokiego grona: onkologów, chirurgów, radioterapeutów, kardiologów, specjalistów usg, pielęgniarek a także lekarzy w trakcie specjalizacji.

Mamy nadzieję, że interesujący program oraz udział międzynarodowego grona wykładowców zachęci Państwa do ponownego spotkania.

Strona internetowa konferencji oraz rejestracja: www.konferencjafalenty.pl


Biuro Organizacji Konferencji:
Delta Tour Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu:
Mgr. inż. Agnieszka Sobańska- Łajszczak
agnieszka@delta-tour.pl
Tel: 533-785-303/ 22 851 67 05

pokaż więcej

Gastroenterologia Dziecięca, Żywienie i Profilaktyka Zdrowotna - Talk Show Praktyków. 2017-04-22

KALENDARZ 2017:
Kraków – 25.02
Wrocław – 4.03
Warszawa - 11.03
Szczecin – 22.04
Lublin – 20.05
Gdańsk - 30.09.
Białystok 28.10
Katowice – 25.11
Poznań – 9.12
Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do udziału w III edycji cyklu konferencji warsztatowych Gastroenterologia Dziecięca, Żywienie i Profilaktyka Zdrowotna - Talk Show Praktyków. Spotkania organizowane są pod kierownictwem naukowym prof. dr hab. n. med. Jarosława Walkowiaka, Kierownika Kliniki Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych I Katedry Pediatrii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Skład Komitetu Naukowego tworzą również: Prof. dr hab. n. med. Piotr Socha - Oddział Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” Prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki - Kierownik Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego.
Do udziału w spotkaniu zapraszamy przede wszystkim gastroenterologów dziecięcych, pediatrów, dietetyków, lekarzy medycyny rodzinnej oraz wszystkich lekarzy zainteresowanych tematyką spotkania. Konferencja warsztatowa Talk Show Praktyków Gastroenterologii Dziecięcej to wykłady wprowadzające, uzupełniające warsztaty, sesje dyskusyjne oraz Państwa wkład w program naukowy – wykład o tematyce wskazanej przez Państwo.
FORMUŁA TALK SHOW:
1. Sesja wykładów z zakresu najnowszych doniesień gastroenterologii dziecięcej, żywienia oraz profilaktyki zdrowotnej
2. Sesja warsztatów case-study prowadzonych w podgrupach przez wybitnych wykładowców.
3. Sesja dyskusyjna Talk Show - tworzenie rozwiązań problemów medycznych wraz z wykładowcami 4. Temat Do Dyskusji- jest to wystąpienie o tematyce, którą uczestnicy wskazują podczas procesu rejestracji. Z pośród nadesłanych zgłoszeń Komitet Naukowy wybierze temat, który zostanie przedstawiony.

Każdy z uczestników, dzięki interaktywnej formule spotkań będzie miał możliwość zadać pytanie i wspólnie z wykładowcami wypracować najefektywniejszą formę diagnostyki i leczenia schorzeń układu pokarmowego u dzieci.
Do zobaczenia!
Zapraszamy serdecznie, Alfakonferencje

Link do strony oraz rejestracji: www.gastroenterologiadziecieca.pl
Udział jest bezpłatny.
Liczba punktów edukacyjnych: 5

 

pokaż więcej

I Bieg Enigmy 2017-04-23

bieg enigmy 

                       Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w wyjątkowym 1 biegu ENIGMY. Dla uczczenia i skutecznego przypomnienia niezwykłego dokonania jakim poszczycili się naukowcy z poznańskiego Uniwersytetu Adama Mickiewicza, złamania szyfru niemieckiej maszyny kodującej ENIGMY biegacze pokonają trasę 10 km wokół Poznańskiej Cytadeli. Start w niedzielę 23 kwietnia o godz. 17:00.

W styczniu 1929 r. na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Poznańskiego zorganizowano kurs kryptologii dla najzdolniejszych studentów. Wybór padł na Poznań, bo tutaj niemal każdy dorosły biegle mówił po niemiecku. Zajęcia odbywały się w tajemnicy w poznańskiej Cytadeli. Z ponad 20 żaków wyłoniono trójkę najbardziej obiecujących: urodzonego w Bydgoszczy Mariana Rejewskiego, poznaniaka Henryka Zygalskiego oraz pochodzącego z Kresów Jerzego Różyckiego. W końcu 1930 r. utworzyli oni ambitny, zgrany zespół pracujący dla Biura Szyfrów Wojska Polskiego.

To dlatego uczestnicy BIEGU ENIGMY wystartują i zakończą go na poznańskiej cytadeli.

Miło nam poinformować, że naszymi partnerami są IPN oddział Poznań, Wydawnictwo Miejskie Posnania, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, a patronaty Honorowe objęli Prezydent Miasta Poznania i Rektor Politechniki Poznańskiej.

Na mecie uczestnicy otrzymają wyjątkowe medale, ich wzór zaprezentujemy w najbliższych dniach.

Wszystkie informacje dotyczące szczegółów biegu są dostępne na jego oficjalnej stronie www.biegenigmy.pl oraz na profilu Fb.

 

                                                                   

 

Konrad Tuszewski

791 40 40 38

 

pokaż więcejMaj 2017

I Bieg Biało - Czerwonej 2017-05-03

bieg biało czerwonej

Zapraszamy do udziału w 1 Biegu Biało Czerwonej oraz w 1 Biegu Biało Czerwonej „na piątkę”.

Biegi odbędą się w dniu 3 maja 2017, start o godz. 17:00 i 17:15 w okolicach MOS ul. Gdańska w Poznaniu. Trasa pierwszego liczy 10 km. i prowadzi ulicami Poznania, drugi bieg jest dedykowany dzieciom i młodzieży, a jego trasa także biegnie ulicami Poznania i liczy 5 km. Imprezy organizowane są dla uczczenia Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, wprawdzie dzień po tym święcie, ale to ze względu na wyjątkowo „długi weekend” oraz zminimalizowanie utrudnień w ruchu wynikających z organizacji biegu.

Patronat nad biegiem objęli m.in. IPN, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, a Honorowym Patronatem bieg objął Prezydent Miasta Poznania. Stosowne wnioski organizatorzy skierowali także do Wojewody Wielkopolskiego i Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Na mecie uczestnicy otrzymają szczególnie oryginalny medal nawiązujący do idei biegu. Organizatorzy planują dodatkowo organizację wyjątkowego happeningu z udziałem biegaczy, o szczegółach tego wydarzenia poinformujemy wkrótce.

Szczegółowe informacje dostępne są na oficjalnej stronie biegu www.biegbialoczerwonej.pl, oraz profilu Fb.

 Konrad Tuszewski

791 40 40 38

pokaż więcej

IV Międzynarodowa Konferencja Medical Science Pulse 2017-05-18

W imieniu Jego Magnificencji Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu oraz Komitetów - Naukowego i Organizacyjnego IV Międzynarodowej Konferencji Medical Science Pulse, organizowanej przez Państwową Medyczną Wyższą Szkołę Zawodową w Opolu, pt.:

„Młodzi naukowcy- od magistra do habilitanta– From MSc to Assoc. Prof.”,

bardzo serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w naszym naukowym projekcie. Konferencja odbędzie się w dniach 18-19 maja 2017 roku, na terenie PMWSZ.

Szczegółowy program oraz informacje organizacyjne znajdują się na stronie internetowej: http://www.e-event24.pl/4th_MSP_Conference

Celem Konferencji jest przekazanie praktycznych wskazówek na temat prowadzenia projektów naukowych oraz przygotowania wniosków aplikacyjnych w procesie ubiegania się o finansowanie projektów naukowych przez studentów, doktorantów (młodych naukowców), pracowników szkół wyższych i innych jednostek naukowych, przedstawicielom biznesu, jak również przybliżenie uczestnikom szerokiego wachlarza źródeł finansowania badań naukowych dostępnych w Polsce.

Przewidywane efekty to: poszerzenie świadomości uczestników w zakresie przygotowywania i oceny wniosków aplikacyjnych, umacnianie dobrych praktyk w dziedzinie nauki, upowszechnienie wiedzy i umiejętności związanych z przygotowywaniem i prowadzeniem projektów naukowych, umocnienie postaw ukierunkowanych na zdobywanie nowoczesnej wiedzy oraz przede wszystkim podkreślenie znaczenia współpracy środowiska naukowego, edukacyjnego i gospodarczego.

Konferencja skierowana jest do studentów, doktorantów, naukowców, wydawców czasopism naukowych, bibliotekarzy, przedstawicieli biznesu, gospodarki i wszystkich zainteresowanych różnymi aspektami dotyczącymi grantów i projektów naukowych,
a w szczególności – procesem aplikacji i finansowania.

Konferencja jest źródłem wzmocnienia postaw ukierunkowanych na zdobywanie nowoczesnej wiedzy, czego efektem jest współpraca środowiska naukowego, edukacyjnego i gospodarczego.

       Niezwykle wysoki poziom merytoryczny, oraz zaproszeni goście z zagranicy – z USA, Grecji, Bułgarii i Białorusi, panele szkoleniowe, dyskusje i debaty naukowe i branżowe - te cechy wyróżniają naszą Konferencję w skali krajowych propozycji.

Mamy nadzieję na liczne uczestnictwo i rozpropagowanie Konferencji w Państwa środowiskach naukowych i uczelnianych.

Ze względu na duże zainteresowanie Konferencją, przypominamy, że niższa cena obowiązuje jedynie do 15 marca 2017r.

Zapraszamy do Opola!

RN, MN Marta Gawlik

Co-editor Medical Science of Pulse

Public Higher Medical Professional School in Opole

Vice-Chairwoman 4th International Conference  Medical Science Pulse

Opole, 18-19 maja 2017r.

pokaż więcej

Evidence-Based Nutrition, Żywienie Oparte na Dowodach Naukowych 2017-05-20

Evidence-Based Nutrition, Żywienie Oparte na Dowodach Naukowych to konferencja organizowania w celu szerzenia fachowej wiedzy dotyczącej żywienia, opartej na rzetelnych badaniach naukowych. Podczas konferencji zostaną poruszone tematy wzbudzające największe zainteresowanie, a także kontrowersje wśród dietetyków. Dobór prelegentów, na co dzień pracujących według standardów Evidence-Based Medicine gwarantuje merytoryczne podejście do prezentowanych zagadnień. Podczas konferencji obalone zostaną mity i potwierdzone fakty dotyczące żywienia.

Termin 20 maja 2017
Lokalizacja Katowice

Poruszane tematy:
Probiotyki w żywieniu człowieka Dr hab. Małgorzata Ewa Drywień prof. nadzw.

Otyłość-aktywność hormonalna tkanki tłuszczowej i jej wpływ na występowanie chorób cywilizacyjnych Dr Aneta Koszowska

Witamina D – realny wpływ na zdrowie człowieka czy marketing? Prof. nadzw. dr hab. n. med. Paweł Płudowski

Dieta w chorobach autoimmunologicznych Mgr Małgorzata Desmond

Alergia pokarmowa – możliwości diagnostyczne Dr n. med. Barbara Rymarczyk

Dieta matki karmiącej piersią – fakty i mity Mgr Małgorzata Jackowska

Strona internetowa
www.ebn.edu.pl
Kontakt: konferencja@slaskiecentrumzdrowia.pl

pokaż więcej

XXXI Ogólnopolska Studencka Konferencja Kardiologiczna 2017-05-26

Serdecznie zapraszamy na XXXI Ogólnopolską Studencką Konferencję Kardiologiczną, która odbędzie się w dniach 26 – 27 maja 2017 r. w Gdańsku.

OSKK to najstarsze i największe wydarzenie tego rodzaju w kraju, na którym studenci oraz lekarze stażyści z całej Polski prezentują swój dorobek naukowy. Swojej wyjątkowej atmosferze nasza Konferencja zawdzięcza corocznie duże zainteresowanie zarówno studentów, jak i absolwentów uczelni medycznych. Laureaci, wśród wielu cennych nagród, otrzymują m.in. możliwość zaprezentowania swojej pracy podczas Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Zgodnie z tradycją, oprócz profesjonalnych sesji wykładowych, przygotowujemy również bogaty program socjalny. Udział w Konferencji nie wiąże się z żadnymi opłatami, uczestnicy muszą pokryć jedynie koszty przejazdu oraz zakwaterowania.
            Po więcej informacji zapraszamy na stronę Konferencji www.oskk.gumed.edu.pl oraz na wydarzenie na Facebook’u https://www.facebook.com/events/1171861832927694/ .
            Do zobaczenia w Gdańsku.

pokaż więcej

Kompleksowe Leczenie Choroby Zwyrodnieniowej 2017-05-26

Konferencja Naukowo – Szkoleniowa

KOMPLEKSOWE LECZENIE CHOROBY ZWYRODNIENIOWEJ STAWÓW

Konferencja odbędzie się w dniach

26-27.05.2017 r.

w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN

ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa

Zagadnienia związane z profilaktyką i leczeniem Choroby Zwyrodnieniowej Stawów (ChZS), które zostaną ujęte w poszczególnych Sesjach Naukowych:
patologia chrząstki stawowej – główne przyczyny rozwoju ChZS, leczenie bólu (patomechanizm bólu w chorobie zwyrodnieniowej stawów, metody alternatywne i komplementarne, drabina analgetyczna i in.), nowoczesna diagnostyka obrazowa, rehabilitacja i fizjoterapia (w tym telerehabilitacja), zastosowanie ortobiologii w profilaktyce i leczeniu, żywieniowe i środowiskowe uwarunkowania predysponujące do występowania ChZS, leczenie farmakologiczne (doustne – w tym NLPZ, miejscowe, iniekcyjne – wewnątrzstawowe, okołostawowe, okołonerwowe), badania z wykorzystaniem w terapii dostępnych metod i środków (glikozaminoglikany-chondroityna i glukozamina, kolagen, kwas hialuronowy, sterydy, komórki macierzyste i in.), genetyka i epigenetyka – możliwości w diagnostyce i terapii ChZS, prezentacja wyników badań laboratoryjnych (np. na zwierzętach), leczenie uzdrowiskowe, psychologiczne aspekty ChZS,metody komplementarne i alternatywne w leczeniu ChZS.

Zachęcamy do czynnego udziału w Konferencji i składania streszczeń prac/wystąpień w obszarze przedstawionej powyżej tematyki.

Założenia programowe Konferencji:

– każda Sesja Naukowa rozpocznie się Wykładem Wprowadzającym (Wykładem na zaproszenie). Pozostałe prezentacje pozostają zarezerwowane dla Uczestników, którzy zgłoszą formalnie swój czynny udział, przysyłając streszczenie uwzględniające powyższą tematykę.

pokaż więcejCzerwiec 2017

Konferencja Naukowa VI Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu. 2017-06-01

Studenckie Koło Naukowe Managerów Zdrowia działającym na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym ma zaszczyt zaprosić na Konferencję Naukową VI Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu.
Konferencja zaplanowana jest w godzinach 08:00-16:30 w dniu 1 czerwca 2017 roku w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w Auli A pod adresem: ul. Ks. Trojdena 2a, 02- 109 Warszawa. Szczegóły dotyczące konferencji można znaleźć na stronie internetowej www.wdnoz.wum.edu.pl

Celem organizowanej konferencji jest spotkanie studentów i absolwentów uczelni medycznych, a także studentów i absolwentów kierunków pozamedycznych oraz wszystkich osób zainteresowanych wymianą poglądów i doświadczeń naukowych w obszarze nauk o zdrowiu, zdrowia publicznego, epidemiologii, medycyny społecznej i środowiskowej, promocji zdrowia jak również zagadnień z zakresu prawa medycznego, a także ekonomii i zarządzania w sektorze zdrowotnym.
Zasięg konferencji jest ogólnopolski, jednak z powodu dużego zainteresowania naszą Konferencją uczelni z krajów ościennych planujemy jego zmianę jako międzynarodowy natomiast przewidywana liczba uczestników wydarzenia to 400 osób, którzy otrzymają punkty edukacyjne za udział w Konferencji. Na dzień 10 marca posiadamy 250 zarejestrowanych uczestników w tym 50 spoza Polski

 1. Tytuł konferencji

VI Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu

 1. Planowany termin, czas trwania i miejsce:

1 czerwca 2017 r., godz. 09:00 - 17:00

Aula A Centrum Dydaktycznego

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul.Ks. Trojdena 2A, Warszawa

      3.Organizator konferencji

Studenckie Koło Naukowe Managerów Zdrowia WUM

pokaż więcej

Alergia, astma, immunologia kliniczna 2017-06-08

XVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Alergia Astma Immunologia Kliniczna Łódź 2017

która odbędzie się 8-10 czerwca 2017

GŁÓWNE TEMATY:

 • Przegląd aktualnych osiągnięć w alergologii
 • Postępy w leczeniu astmy oskrzelowej u dzieci i dorosłych
 • Nieżyty nosa i zapalenie zatok
 • Postepowanie w anafilaksji
 • Obrzęk naczynioruchowy i pokrzywka
 • Alergia na pokarmy i leki
 • Choroby alergiczne skóry
 • Immunoterapia alergenowa
 • Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POCHP)
 • Dyskusje przypadków

W programie:

 • Sesje wykładowe
 • Seminaria
 • Warsztaty
 • Doniesienia oryginalne (prezentacje ustne i plakatowe)

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU NAUKOWEGO:

Prof. dr hab. Marek L. Kowalski

pokaż więcej

Konferencja naukowa „Chemia dla urody i zdrowia” 2017-06-08

 

WYDZIAŁ CHEMII

KATEDRA CHEMII BIOMATERIAŁÓW I KOSMETYKÓW

I KONFERENCJA NAUKOWA

CHEMIA DLA URODY I ZDROWIA

TORUŃ

8-10 czerwca 2017r.

Konferencja naukowa „Chemia dla urody i zdrowia

koncentrować się będzie na następującej tematyce:

Biomateriały,

Chemia kosmetyczna,

Chemia farmaceutyczna – Polpharma S.A.

Chemia gospodarcza,

Chemia żywności,

Chemia praktyczna,

Sesja Młodych,

Program konferencji będzie obejmować:

referaty plenarne (45 min.) i sekcyjne (30 min.),

komunikaty ustne (15 min.),

sesję plakatową.

Miejsce konferencji: Akademickie Centrum Kultury i Sztuki Od Nowa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Gagarina 37a, 87-100 Toruń

Strona internetowa: www.uroda.umk.pl

Sponsor konferencji:

 

pokaż więcej

Studencki Nobel 2017 2017-06-22

"Wystartowały zapisy do IX edycji konkursu Studencki Nobel! Na zgłoszenia w 8 kategoriach czekamy do 10 kwietnia. Zastanawiasz się jeszcze czy to konkurs dla Ciebie. Oczywiście tak! Więcej informacji na : http://www.studenckinobel.pl/ oraz https://www.facebook.com/StudenckiNobelpl/?fref=ts , a formularz zgłoszeniowy dostępny pod https://www.interankiety.pl/i/DA1Jw1Go .
Nie zwlekaj! Może to właśnie Ty już 2 czerwca zostaniesz laureatem tegorocznej edycji! "

pokaż więcejWrzesień 2017

XIV Usteckie Dni Onkologiczne 2017-09-08

 XIV USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE

8-10 września 2017 roku 

Szanowni Państwo,

Mam przyjemność kolejny raz  zaprosić Państwa do udziału w „Usteckich Dniach Onkologicznych” .

Tematyką spotkania tegorocznego będzie:  Skojarzone leczenie nowotworów:

raka piersi

głowy i szyi

przełyku żołądka

trzustki

odbytnicy

guzów neuroendokrynnych

Zaproszeni wykładowcy przestawią najnowsze doniesienia oraz obecny stan wiedzy z zakresu  leczenia skojarzonego wybranych nowotworów ,skierowanego do szerokiego grona osób które na co dzień spotykają się z trudnościami związanymi z tym problemem.

Mam nadzieję, że rozbudowany program jak i udział międzynarodowego grona wykładowców zachęci Państwa do ponownego spotkania się z Nami.

Więcej informacji na stronie konferencji onko.ustka.pl

Serdecznie zapraszamy,

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Naukowego  XIV Usteckich Dni Onkologicznych

dr hab. n. med. Zoran Stojcev prof nadzw.

Prof dr hab.med. Beata Kos -Kudła

Biuro organizacji konferencji:

Delta Tour Sp. z o. o.

Osoba do kontaktu:

Mgr.inż. Agnieszka Sobańska- Łajszczak

agnieszka@delta-tour.pl

Tel. +48 533-785-303 / +48 22 851 67 05

pokaż więcej

XXII Konferencja Naukowa "Postępy w Ginekologii Onkologicznej" 2017-09-14

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w XXII Konferencji Naukowej "Postępy w Ginekologii Onkologicznej", która odbędzie się w dniach 14-16 września 2017 w Zakopanem.

Podczas konferencji będą poruszane istotne zagadnienia z zakresu profilaktyki oraz leczenia złośliwych nowotworów narządu rodnego, a także zostaną przeprowadzone warsztaty onkologiczne oraz sesja plakatowa dla studentów.

 

Patronat Naukowy:

Prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs

Konsultant Krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej

 

Organizator:

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Góźdź

Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii

 

Komitet Organizacyjny:

Dr n. med. Leszek Smorąg

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach

 

Kontakt z Biurem Organizatora:

Grupa Trip Kongresy Sp. z o.o. S.K.

Katarzyna Polakowska-Łyś,

tel.: 18 20 20 217,

e-mail: katarzyna.polakowska@trip.pl

pokaż więcej

ZnamLek.pl to baza rzetelnych opinii o lekach 36 728 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach 31 728 produktów w 204 kategoriach