42 733 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach
36 787 produktów w 204 kategoriach

Alkohol izopropylowy + Chlorek benzalkoniowy Alcohol isopropylicus + Benzalkonii chloridum

Izopropanol, zwany również alkoholem izopropylowym charakteryzowany jest jako organiczny związek chemiczny należący do grupy alkoholi. Chętnie wykorzystywany jest jako nośnik w wysokosprawnej chromatografii cieczowej, która jest metodą mającą na celu oczyszczanie, badanie czystości, a także identyfikację związków chemicznych. Ponadto roztwór wodny sięgający 70% używany jest jako płyn antyseptyczny. Natomiast chlorki benzalkoniowe (chlorki benzylodimetyloalkiloamoniowe) zaliczane są do organicznych związków chemicznych, wchodzących do grupy czwartorzędowych soli. Znajdują zastosowanie przy produkcji roztworów wodnych od 0,005% do 1%, które zależnie od stopnia natężenia służą odkażaniu błon śluzowych, narzędzi i rąk. Ponadto pełnią rolę substancji konserwującej na etapie przygotowywania postaci leku.

Działania niepożądane

Alkohol izopropylowy stosowany często i/lub w dużych stężeniach, może wywołać efekty uboczne, które są niekorzystne dla zdrowia.


Powrót do listy
ZnamLek.pl to baza rzetelnych opinii o lekach 42 733 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach 36 787 produktów w 204 kategoriach