43 768 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach
36 883 produktów w 209 kategoriach

Albumina ludzka Albuminum humanum

Albumina ludzka w formie roztworu do infuzji jest produktem pozyskiwanym z ludzkiej krwi, która pochodzi od honorowych dawców krwi i dostarcza cennego białka, tzw. albuminy. Jako produkt leczniczy jest określana mianem substytutu osocza, a także frakcji białek osocza. Albumina ludzka dla wyrównania i zachowania optymalnej objętości krwi, która krąży u osób, które w wyniku różnych okoliczności utraciły istotną ilość krwi, bądź płynu.

Przeciwskazania 

Albuminy ludzkiej bezwzględnie nie powinno się podawać osobom z nadwrażliwością na ten składnik, bądź dowolny, który został ujęty w składzie produktu z albuminą. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów, którzy zmagają się z niedoborem czerwonych krwinek (ciężka postać niedokrwistości), nadciśnieniem, niewyrównaną niewydolnością serca, występowaniem samoistnych krwawień, brakiem wytwarzania moczu, żylakami przełyku (poszerzenie żył w przełyku) lub z obrzękiem płuc (płyn w płucach).

Działania niepożądane

Pojawienie się efektów ubocznych wymaga zaprzestania infuzji oraz wdrożenia właściwej kuracji. Wśród działań niepożądanych wymienia się (od najczęściej do najrzadziej występujących objawów): wstrząs anafilaktyczny (mniej niż 1 na 10 000 pacjentów) i nadwrażliwość/odczyny alergiczne (częstotliwość nieznana). Ponadto u mniej niż 1 na 1000 pacjentów zostały zauważone: nudności, gorączka, nagłe zaczerwienienie, wysypka skórna. Możliwe są również: dreszcze, wymioty, zmienione odczuwanie smaków, bóle głowy, przyspieszenie akcji serca, nieprawidłowe niskie ciśnienie tętnicze krwi, bezdech lub dyskomfort podczas oddychania, pokrzywka i świąd skóry.


Powrót do listy
ZnamLek.pl to baza rzetelnych opinii o lekach 43 768 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach 36 883 produktów w 209 kategoriach