45 795 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach
37 010 produktów w 209 kategoriach

Abcyksymab, abciksimab Abciximabum

Abciksimab (abcyksymab) jest środkiem przeciwpłytkowym, którego każda porcja w minimum 80 % ogranicza czynności receptorów płytek. Natomiast wlew ciągły pozwala przedłużyć działanie przeciwpłytkowe. Jest stosowany wspólnie z heparyną i kwasem acetylosalicylowym u pacjentów do 12 h od pierwszych symptomów zawału serca, ponadto w zawale bez załamka Q, w czasie wykonywania przezskórnych zabiegów na naczyniach wieńcowych, takich jak angioplastyka czy aterektomia, ponieważ przeciwdziała sercowym powikłaniom niedokrwiennym u osób o dużym prawdopodobieństiwe nagłego zablokowania drożności naczyń wieńcowych. Stosowany do 1 miesiąca minimalizuje ryzyko zawału u osób z niestabilną chorobą wieńcową, które nie reagują na standardowe leczenie i są kierowane do przezskórnych zabiegów na naczyniach wieńcowych.

Przeciwwskazania

Do przeciwwskazań zalicza się nadwrażliwość na abcyksymab, przeciwciała mysie, bądź papainę, udar mózgu na przestrzeni ostatnich 2 lat, czynne krwawienie wewnętrzne, nowotwór wewnątrzczaszkowy, skazę krwotoczną, ciężką niewydolność wątroby i niewydolność nerek, uraz lub zabieg chirurgiczny czaszki lub rdzenia na przestrzeni ostatnich 2 miesiący. Ponadto: wady rozwojowe układu naczyniowego, tętniaki, ciężkie oporne na leczenie nadciśnienie tętnicze i retinopatia nadciśnieniowa, trombocytopenia (poniżej 100×109/l), zapalenie naczyń, bądź równoczesne podawanie dekstranu przed lub w czasie PTCA czy leczenie doustnymi koagulantami przed upływem tygodnia.

Środki ostrożności 

Aby zapobiec krwotokom z przewodu pokarmowego, zaleca się podanie przed zabiegiem antagonisty receptora H2 lub płynnego środka neutralizującego sok żołądkowy; w razie potrzeby należy podać lek przeciwwymiotny.

Jeśli wystąpi hipowolemia, należy przywrócić objętość płynów krążących przez zastosowanie krystaloidów.

Przed podaniem należy zidentyfikować ewentualne zaburzenia krzepnięcia (określić liczbę płytek krwi, ACT, czas protrombinowy oraz APTT). Liczbę płytek należy monitorować przed podaniem, w czasie od 2 do 4 godzin po szybkim wstrzyknięciu, a następnie po 24 godzinach.

Należy unikać zbędnych nakłuć żył, tętnic lub wstrzyknięć domięśniowych, rutynowego cewnikowania pęcherza, intubacji, zakładania zgłębników nosowo-gardłowych oraz automatycznych mankietów ciśnieniowych.

Nie wskazany w okresie ciąży, bądź laktacji.

Działania niepożądane 

Przeciwciała antychimeryczne (HACA) odpowiedzialne za reakcje alergiczne, nadwrażliwość, trombocytopenię. Prócz tego: bradykardia, nudności, wymioty, gorączka, ból w miejscu wkłucia, pleców, głowy, w klatce piersiowej, niedociśnienie, krwotok wewnątrzczaszkowy, tamponada serca, zespół niewydolności oddechowej dorosłych, krwotok płucny.


Powrót do listy
ZnamLek.pl to baza rzetelnych opinii o lekach 45 795 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach 37 010 produktów w 209 kategoriach