45 795 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach
37 010 produktów w 209 kategoriach

Polopiryna S

Polopiryna SPolopiryna S
(6 opinii)
Przeczytaj opinie o produkcie »
Typ: bez recepty
Producent: POLPHARMA OTC
Postać: tabletki musujące
Cena: 4.15 zł Sugerowana przez producenta cena detaliczna produktu. Cena może się różnić w zależności od punktu sprzedaży.
Ulotka:
front z politura
Polopiryna S
Polopiryna S

Opis i skład produktu Polopiryna S

Polopiryna S, tabletki rozpuszczalne, 300 mg, 20 szt

Polopiryna S w swoim składzie zawiera kwas acetylosalicylowy, dzięki czemu wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe.

Skład

(1 tabletka):

substancja czynna: kwas acetylosalicylowy 300 mg.

substancje pomocnicze: skrobia kukurydziana, celuloza sproszkowana, celuloza mikrokrystaliczna

Wskazania

Ze względu na swoje właściwości przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe preparat szczególnie wskazany jest we wszelkich dolegliwościach towarzyszących zarówno przeziębieniu jak i grypie z gorączką, we wszelkich dolegliwościach bólowych różnego pochodzenia o lekkim i średnim nasileniu, w tym także bólach głowy, bólach zębów, bólach mięśni, a także bólach stawów. Zaleca się także stosować Polopirynę S w stanach chorobowych, które w swojej charakterystyce przebiegu wymagają długotrwałego stosowania kwasu acetylosalicylowego w dużych dawkach, takich jak np. reumatoidalne zapalenie stawów oraz w zawale serca i zapobiegawczo przed kolejnym zawałem mięśnia sercowego.

Dawkowanie

Przyjmować doustnie w czasie lub po posiłku popijając obficie płynem. Tabletkę można rozpuścić w połowie szklanki wody lub mleka. Leczenie objawowe należy prowadzić nie dłużej niż 3 dni, przy czym stosować możliwie najmniejsze skuteczne dawki.

W celu uzyskanie efektu przeciwbólowego i przeciwgorączkowego dorośli powinni przyjmować od 1 do 2 tabletek w odstępach co 4 godziny. Maksymalnie 3 g leku na dobę. Powyżej 12 lat od 2 do 3 tabletek na dzień. W przypadku występowanie chorób reumatycznych, należy stosować tylko na polecenie lekarza, w gorączce reumatycznej natomiast zwykle stosuje się 900 mg czyli 3 tabletki 4 razy na dobę, zaś w reumatoidalnym zapaleniu stawów 2 tabletki od 3 do 4 razy na dobę zależnie od natężenia objawów. Zapobiegawczo przeciw zawałowi mięśnia sercowego należy przyjmować od 150 mg do 300 mg na dobę.

Przeciwwskazania:

Kiedy nie stosować leku Polopiryna S:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy występuje u 0,3% populacji, w ty m u 20% chorych na astmę oskrzelową lub przewlekłą pokrzywkę. Objawy nadwrażliwości: pokrzywka, a nawet wstrząs mogą wystąpić w ciągu 3 godzin od chwili przyjęcia kwasu acety losalicylowego;

 • jeśli pacjent ma uczulenie na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, przebiegające z objawami takimi jak: skurcz oskrzeli, zapalenie błony śluzowej nosa, wstrząs;
 • jeśli pacjent ma czynną chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy oraz stany zapalne lub krwawienia z przewodu pokarmowego (może dojść do wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego lub uczynnienia choroby wrzodowej);
 • jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby, nerek lub serca;
 • jeśli pacjent ma astmę oskrzelową, przewlekłe schorzenia układu oddechowego, gorączkę sienną lub obrzęk błony śluzowej nosa, gdyż pacjenci z tymi schorzeniami mogą reagować na niesteroidowe leki przeciwzapalne napadami astmy, ograniczonym obrzękiem skóry i błony śluzowej (obrzęk naczynioruchowy) lub pokrzywką częściej niż inni pacjenci;
 • jeśli pacjent ma niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (rzadka choroba dziedziczna);
 • jeśli pacjent ma zaburzenia krzepnięcia krwi (np. hemofilia, małopłytkowość) oraz gdy pacjent jest leczony jednocześnie środkami przeciwzakrzepowymi (np. pochodne kumaryny, heparyna);
 • jeśli pacjent jednocześnie otrzymuje metotreksat w dawkach 15 mg na tydzień lub większych, ze względu na szkodliwy wpływ na szpik kostny;
 • u dzieci w wieku poniżej 16 lat, zwłaszcza w przebiegu infekcji wirusowych, ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a, rzadkiej, ale ciężkiej choroby powodującej uszkodzenie wątroby i mózgu;
 • w ostatnim trymestrze ciąży i w okresie karmienia piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W następujących sytuacjach, przed rozpoczęciem przyjmowania leku Polopiryna S należy zwrócić się do lekarza:

 • u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek oraz z przewlekłą niewydolnością nerek;
 • jeśli pacjent przyjmuje doustne leki przeciwcukrzycowe z grupy sulfonylomocznika, ze względu na ryzyko nasilenia działania hipoglikemizującego (zmniejszającego stężenie glukozy we krwi), oraz jeśli pacjent przyjmuje leki przeciwdnawe;
 • u pacjentów z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów i (lub) toczniem układowym oraz z zaburzoną czynnością wątroby, gdyż zwiększa się toksyczność salicylanów. U tych pacjentów należy kontrolować czynność wątroby;
 • w przypadku krwotoków macicznych, nadmiernego krwawienia miesiączkowego, stosowania wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej, nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca;
 • podczas stosowania z metotreksatem w dawkach mniejszych niż 15 mg/tydzień, ze względu na nasilenie toksycznego działania metotreksatu na szpik. Jednoczesne stosowanie z metotreksatem w dawkach większych niż 15 mg/tydzień jest przeciwwskazane.
 • w pierwszym i drugim trymestrze ciąży:
 • przed planowanym zabiegiem chirurgicznym. Ze względu na ryzyko wydłużonego czasu krwawienia zarówno w czasie jak i po zabiegu, na 5 do 7 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym lek należy odstawić;
 • kwas acetylosalicylowy może powodować skurcz oskrzeli i wywoływać napady astmy lub inne reakcje nadwrażliwości. Na reakcje takie szczególnie narażeni są pacjenci z astmą oskrzelową, przewlekłymi chorobami układu oddechowego, katarem siennym, polipami błony śluzowej nosa oraz wykazujący reakcje alergiczne (np. reakcje skórne, świąd, pokrzywka) na inne substancje.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego mogą wystąpić następujące objawy niepożądane:

Zaburzenia krwi i układu chłonnego
małopłytkowość, niedokrwistość wskutek mikrokrwawień z przewodu pokarmowego, niedokrwistość hemolityczna u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, leukopenia, agranulocytoza, eozynopenia, zwiększone ryzyko krwawień, wydłużenie czasu krwawienia, wydłużenie czasu protrombinowego.

Zaburzenia układu immunologicznego
reakcje nadwrażliwości: wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, wstrząs.

Zaburzenia układu nerwowego
szumy uszne (zazwyczaj jako objaw przedawkowania), zaburzenia słuchu, zawroty głowy.

Zaburzenia serca
niewydolność serca.

Zaburzenia naczyniowe
nadciśnienie.

Zaburzenia żołądka i jelit
niestrawność, zgaga, uczucie pełności w nadbrzuszu, nudności, wymioty, brak łaknienia, bóle brzucha, krwawienia z przewodu pokarmowego, uszkodzenie błony śluzowej żołądka, uczynnienie choroby wrzodowej, perforacje.

Owrzodzenie żołądka występuje u 15% pacjentów długotrwale przyjmujących kwas acetylosalicylowy.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych
ogniskowa martwica komórek wątrobowych, tkliwość i powiększenie wątroby, szczególnie u pacjentów z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów, układowym toczniem rumieniowatym, gorączką reumatyczną lub chorobą wątroby w wywiadzie, przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy, fosfatazy alkalicznej i stężenia bilirubiny.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych
białkomocz, obecność leukocytów i erytrocytów w moczu, martwica brodawek nerkowych, śródmiąższowe zapalenie nerek.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Uwagi:

Poinformuj lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio jak również o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Metotreksat w dawkach 15 mg na tydzień lub większych jest niewskazany w połączeniu z polopiryną, ze względu na jego toksyczny wpływ na szpik kostny. Zachowaj szczególną ostrożność chcąć stosować  polopiryną metotreksat w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień, a także leki przeciwzakrzepowe, np. pochodne kumaryny, heparynę oraz leki trombolityczne np. streptokinazę i alteplazę lub inne leki hamujące agregację płytek krwi, np. tyklopidynę.

Stosowanie kwasu acetylosalicylowego z lekami przeciwzakrzepowymi nasila działanie przeciwzakrzepowe, zwiększa tym samym ryzyko krwawienia. Stosowania innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych z polopiryną również jest niewskazane, gdyż istnieje wówczas większe ryzyko występowania działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego, stosowanie połączone z selektywnymi inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI) zwiększa ryzyko krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego, zaś stosowanie z lekami zwiększającymi wydalanie kwasu moczowego z moczem, np. benzbromaron, probenecyd osłabia działanie tych leków. W związku z powyższym nie należy stosować jednocześnie kwasu acetylosalicylowego z tymi lekami. Również nie należy stosować Polopiryny z digoksyną, ponieważ nasila jej działanie. Polopiryna nasila również działanie leków przeciwcukrzycowych, np. insuliny Kwas acetylosalicylowy może zmniejszyć skuteczność leków moczopędnych oraz nasilać uszkadzające słuch działanie furosemidu. Glikokortykosteroidy podawane ogólnie, z wyjątkiem hydrokortyzonu stosowanego jako terapia zastępcza w chorobie Addisona w połączeniu z Polopiryną zwiększają ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej i krwawienia z przewodu pokarmowego oraz zmniejszają stężenie salicylanów w osoczu w trakcie leczenia, zaś po jego zakończeniu zwiększają ryzyko ich przedawkowania. Polopiryna zmniejsza także działanie inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE), zaś kwas walproinowy nasila działanie antyagregacyjne kwasu acetylosalicylowego, zwiększa także stężenie, a tym samym toksyczność acetazolamidu. 

Istnieje ryzyko nasilenia działań niepożądanych leku u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek, dlatego konieczne może być dostosowanie dawek w zależności od stopnia ciężkości niewydolności wątroby i (lub) nerek. niewskazane jest stosowanie Polopiryny w przypadku ciężkiej niewydolności wątroby i (lub) nerek.

U pacjentów powyżej 65 lat należy stosować lek w mniejszych dawkach, a także większych odstępach czasowych, istnieje bowiem zwiększone ryzyko występowania objawów niepożądanych w tej grupie pacjentów.

Nie należy spożywać alkoholu podczas leczenia, ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia błony śluzowej przewodu pokarmowego.

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, należy poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem preparatu.

Przeciwwskazany w ostatnim trymestrze ciąży.
Może być stosowany w pierwszym i drugim trymestrze ciąży tylko gdy jest to bezwzględnie konieczne.

Przeciwwskazany w okresie karmienia piersią.

Może niekorzystnie wypływać na płodność u kobiet. Działanie to ustępuje po zakończeniu leczenia.

Nie zaburza sprawności psychofizycznej.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze powyżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.
Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

 

Polopiryna S opinia
Polopiryna S opinie
Polopiryna S ulotka
Polopiryna S skład
Polopiryna S dawkowanie
Polopiryna S przeciwwskazania
Polopiryna S cena
Polopiryna S zamienniki
Polopiryna S zamiennik
Polopiryna S odpowiednik
Polopiryna S tańszy zamiennik
Polopiryna S czy działa
głowa na bóle mięśni na bóle stawów na bóle mięśni i stawów na ból zębów na migrenę ból głowy bóle mięśniowe bóle stawów reumatoidalne zapalenie stawów zwyrodnienie stawów przeciwgorączkowe na gorączke
Rozwiń cały opis i skład produktu » Najlepsze maści nagietkowe - sprawdź najnowszy ranking produktów >>

Zobacz zamienniki

Opinie o Polopiryna S

Dodano: 16 Maj 2016
Autor: Kamila
Ocena:
Stosuję lek polopiryna s na przeziębienie, ale wolę wersję w zwykłych tabletkach.
Odpowiedź
Dodano: 10 Marzec 2016
Autor: Iza
Ocena:
Dla mnie polopiryna s działanie ma dobre, zwłaszcza napotne, pomaga przy przeziębieniu i różnych infekcjach.
Odpowiedź
Dodano: 20 Sierpień 2015
Autor: Miro
Ocena:
Dobry środek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy, ogólnie dostępny, także chyba zachwalać nie trzeba.
Odpowiedź
Dodano: 18 Sierpień 2015
Autor: Magda
Ocena:
Stary sprawdzony sposób na ból. Ja zawsze biorę Polopirynę S i po problemie.
Odpowiedź
Dodano: 13 Kwiecień 2015
Autor: Logiczka
Ocena:
Polopirynę podawała mi moja mama i teraz ja podaję ją moim dzieciom, szczególnie wtedy gdy mają gorączkę, jest to bardzo skuteczny lek, w niskiej cenie,
Odpowiedź
Dodano: 08 Kwiecień 2015
Autor: Ula_la
Ocena:
na przeziębienie i bóle mięśni czasem zażywam te tabletki, choć trochę pomagają, to u mnie powodują czasami działanie niepożądane i rozrzedzają mi krew, co doprowadza to do krwotoków z nosa
Odpowiedź

Dodaj opinię o Polopiryna S

Wybierz ocenę i napisz krótkie uzasadnienie.

Wybierz ocenę
Ocena:

Wprowadź poprawnie treść opinii [min. 60 znaków]Jak napisać pomocną opinie?

przykład: Napisz nam czy byłeś zadowolony z produktu, jak długo go używasz, jakie są jego plusy, minusy, czy widzisz efekty po jego zastosowaniu oraz czy go polecasz czy też nie. Miło będzie jak napiszesz również ile masz lat i z jaką borykasz się dolegliwością. Twoja opinia jest ważna dla innych użytkowników.
Dziękujemy.
Pozostało 60 z 60 znaków

Wprowadź poprawnie swoje imięTwoje imię:

Komentarz do opinii użytkownika
Twoje imię:
ZnamLek.pl to baza rzetelnych opinii o lekach 45 795 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach 37 010 produktów w 209 kategoriach