44 561 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach
36 920 produktów w 209 kategoriach

Zaburzenia czucia

Zaburzenie czucia polega na braku rozpoznania bodźców pochodzących z otoczenia i organizmu oraz brak umiejętności reagowania na nie. Podstawą tej choroby jest nieprawidłowe funkcjonowanie receptorów czucia rozmieszczonych w całym organizmie. Każdy z takich receptorów jest przygotowany na odbiór sygnału jednego rodzaju, zaś na zmysły składają się całe układy czuciowe złożone z różnego rodzaju receptorów.

Czucie rozróżnić można na powierzchniowe (reagowanie na bodźce pochodzenia zewnętrznego) lub głębokie (impulsy pochodzące z wewnątrz) - zależnie od miejsca, w którym zlokalizowane są receptory. Zaburzenia czucia głębokiego przeważnie wynikają z zespołu Aspergera oraz autyzmu. W przypadku takich pacjentów bardzo często występuje problem z precyzją ruchów, kontrolą nad ciałem i nagłymi atakami hiperaktywności. Cierpią oni także na nadmierną wrażliwość, która objawia się np. niechęcią do przytulania lub podwyższonym napięciem mięśniowym.

Rodzaje zaburzeń

Objawy zaburzeń w odbiorze i przetwarzaniu bodźców zmysłowych, których skutkiem są zauważalne zmiany w zachowaniu, określane są jako sensoryzmy. Takie nieprawidłowości organizmu związane z "czuciem" mogą się objawiać w różny sposób:

nadwrażliwość (przeczulica) - powoduje obniżenie progu wrażliwości na odbiór określonych impulsów, dochodzi do uciążliwej intensyfikacji czynników zmysłowych,
niedowrażliwość - podwyższenie progu czułości, osoba z trudem odbiera sygnały dochodzące ze środowiska,
biały szum - powstaje, gdy układ nerwowy zaczyna produkować wrażenia zmysłowe bez udziału czynników środowiskowych. Łączy się to z występowaniem parestezji, czyli wytwarzania odczuć, które w warunkach prawidłowych nie występują. Może to być np. mrowienie lub drętwienie kończyn.

Przyczyny:

W przypadku tej choroby za jej powstawanie odpowiedzialne są przede wszystkim choroby neurologiczne. Mają one podłoże genetyczne lub są wynikiem nieprawidłowego prowadzenia ciąży i zaburzeń okołoporodowych. Istnieją także przypadki, kiedy zaburzenia zmysłowe są efektem neuroinfekcji - czyli atakiem drobnoustrojów na układ nerwowy. Uszkodzenie nerwów obwodowych korzeni tylnych rdzenia kręgowego lub określonych dróg nerwowych bezpośrednio powoduje nieprawidłowości w odbieraniu bodźców zmysłowych.

Diagnostyka:

W celu ustaleniu źródła zaburzeń czucia należy skonsultować się ze specjalistą, który zleci wykonanie odpowiednich badań neurologicznych. Warto także udać się do okulisty. Najważniejsze w diagnostyce zaburzeń neurologicznych będą badania encefalograficzne i elektromiograficzne. Wykonuje się też standardowe pomiary krwi, moczu i płynu rdzeniowo-mózgowego pobieranego za pomocą nakłucia lędźwiowego.


choroby układu nerwowego nadwrażliwość leczenie zaburzeń czucia objawy zaburzeń czucia
Powrót do listy
ZnamLek.pl to baza rzetelnych opinii o lekach 44 561 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach 36 920 produktów w 209 kategoriach