44 520 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach
36 920 produktów w 209 kategoriach

Wady wrodzone układu płciowego

Wady dotyczące układu płciowego bardzo często przybierają charakter wrodzony, czyli taki który wynika z nieprawidłowego rozwoju w okresie prenatalnym. Wiele przypadków takich wad ma podłoże genetyczne. Wady układu płciowego przeważnie dotyczą nieprawidłowego rozwoju jąder oraz jajników. Wymienia się tutaj wady rozwojowe macicy oraz pochwy.
Wady wrodzone wynikające z nieprawidłowego rozwoju gonad płciowych

Gdy w procesie gametogenezy dokona się nieprawidłowy podział chromosomów płciowych, to w takich przypadkach mowa jest o wadliwym rozwoju jajników oraz jąder. Wady, które posiadają podłoże genetyczne to np. zespół feminizacji jąder. Osoby dotknięte takim zespołem mają jądra, ale ich zewnętrzne narządy płciowe, odpowiadają płci żeńskiej. Taki zespół feminizacji jąder objawia się dopiero w okresie pokwitania i stanowi chorobę dziedziczną. Zespół ten jest jedną z przyczyn, pierwotnego braku miesiączki. Pierwotny brak miesiączki to stan, w którym mimo odpowiedniego wieku kobiety nie dochodzi do wystąpienia pierwszej miesiączki. W takim przypadku w wyniku diagnozy lekarskiej wykrywa się jądra w kanale pachwinowym a macica i jajniki są szczątkowe.

Kolejną wadę wrodzoną układu płciowego, w której rozwijają się zarówno jądra jak i jajniki lub ich elementy, stanowi obojnactwo. Osoba taka fizycznie ma cechy płci męskiej i żeńskiej. Zaburzenie to pojawia się w wyniku wadliwego podziału chromosomów na bardzo wczesnym etapie rozwoju zarodka. O obojnactwie mówimy również w sytuacji, kiedy osoba ma jądro, natomiast zewnętrzne narządy płciowe żeńskie. Również może dojść do odwrotnej sytuacji. Zewnętrzne cechy płciowe u obojnaka będą męskie, natomiast rozwinie się jajnik.

Wady wrodzone układy płciowego męskiego
Bardzo częstą wadą u noworodków jest spodziectwo. Spodziectwem określa się stan, w którym ujście cewki moczowej zlokalizowane jest na brzusznej części prącia lub trzonu prącia. Stosunkowo rzadszą wadą jest wierzchniactwo, gdzie ujście cewki znajduje się na grzbietowej powierzchni prącia.

Często występującą wadą - szczególnie u wcześniaków - jest niezstąpienie jąder, czyli wnętrostwo. Nie znamy przyczyny niezstąpienia jąder. Przypuszcza się, że ta wada może być związana z zaburzeniem wydzielania androgenu.
Kolejne wady wrodzone dotyczące męskiego układu płciowego, to wodniak jądra, określany także jako wodojądrze, wrodzona przepuklina kanału pachwinowego, brak zawiązka prącia, prącie rozdwojone lub podwójne, małe prącie oraz przemieszczenie prącia.

Wady wrodzone żeńskiego układu płciowego.
Wady występujące wyłącznie u kobiet dotyczą przede wszystkim macicy oraz pochwy. Zalicza się do nich agenezję macicy, czyli brak zawiązków macicy lub szczątkową macicę. Do tego typu wad zaliczamy również atrezję szyjki macicy i górnej części pochwy, jak również całkowity bark pochwy. Brak pochwy jest rzadką wadą wrodzoną i występuje u jednego na 4000 noworodków.


choroby genetyczne wierzchniactwo wady pochwy wadliwy rozwój gonad
Powrót do listy
ZnamLek.pl to baza rzetelnych opinii o lekach 44 520 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach 36 920 produktów w 209 kategoriach