44 561 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach
36 920 produktów w 209 kategoriach

Upośledzenie umysłowe

Upośledzenie umysłowe (niepełnosprawność intelektualna) to zaburzenie rozwojowe, którego objawem jest obniżenie sprawności intelektualnej oraz trudności z przystosowaniem się do obowiązujących wymogów społecznych i środowiskowych.

Rodzaje upośledzenia

W celu zakwalifikowania poziom upośledzenia umysłowego korzysta się ze skali IQ Wechslera, składającej się ze 120 jednostek.

69-55 IQ Wechslera – niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim. Najczęściej występujący rodzaj upośledzenia, w którym sprawność intelektualna jest charakterystyczna dla 10 – 12 roku życia. Osoby o tym stopniu upośledzenia mogą samodzielnie funkcjonować. Mogą podjąć się zawodów niewymagających podejmowania decyzji (ze względu na brak myślenia abstrakcyjnego). Często są narażone na zaburzenia osobowościowe, spowodowane stosunkiem otoczenia do ich osoby.
54 – 35 IQ Wechslera – niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym. Poziom intelektualny w tym przypadku jest charakterystyczny dla 6-9 roku życia. Osoby upośledzone w tym stopniu mają trudności z rozwojem motorycznym oraz sprawnością fizyczną. Mimo że nabywają umiejętności samoobsługowe to miewają problemy z przystosowaniem się do obowiązujących reguł społecznych
34 - 20 IQ Wechslera – niepełnosprawność intelektualna w stopniu znacznym. Sprawność intelektualna takich osób jest charakterystyczna dla 3-6 roku życia. Około 5 roku życia, u osób dotkniętych tym rodzajem upośledzenia, dostrzegalne są już opóźnienia rozwoju psychofizycznego. W dorosłym życiu niepełnosprawni wymagają stałej opieki, mogą jednak nabyć umiejętności samoobsługowe.
>20 IQ Wechslera – niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim. Rozwój intelektualny charakterystyczny dla 3 roku życia. Osoby cierpiące na upośledzenie w stopniu głębokim nie są w stanie funkcjonować bez stałej opieki. Często nie kontrolują czynności fizjologicznych, narażeni są na występowanie ciężkich wad neurologicznych i fizycznych.
Przyczyny upośledzenia

Za upośledzenie umysłowe odpowiedzialne są zarówno przyczyny genetyczne, jak i środowiskowe. Anomalie powstałe w obrębie chromosomów rodziców, mogą powodować przekazanie szkodliwego genu na potomstwo bądź zakłócić ich prawidłową budowę. Duże znaczenie odgrywają dziedziczne nieprawidłowości, dotyczące anatomii i fizjologii układu nerwowego. Upośledzenie najczęściej powstaje w okresie płodowym bądź okołopłodowym, a także w wyniku chorób występujących bezpośrednio po urodzeniu.

Często do przyczyn upośledzenia zalicza się infekcje przedporodowe, występujące u matki, takie jak alkoholizm, nałogowe palenie papierosów w czasie ciąży, zażywanie narkotyków, niedożywienie czy zaburzenia krążenia.

Niepełnosprawność intelektualna może być spowodowana zaniedbaniem rozwoju dziecka, poprzez brak więzi emocjonalnej z rodzicami, nieprzekazywanie dziecku odpowiednich modeli zachowań społecznych czy też ograniczony dostęp do materiałów edukacyjnych. Wczesny okres rozwoju stanowi kluczowy etap w życiu człowieka. Właśnie wtedy dziecko poznaje świat i uczy się przystosowywać do panujących zasad społecznych. W sytuacji, gdy w tym okresie młody człowiek zostanie pozbawiony prawidłowej opieki, to jego przyszłości zaowocuje w nieodwracalne zaburzenia.

Wśród przyczyn upośledzenie umysłowego możemy doszukiwać się także skutków urazów, zatruć bądź czynników fizycznych, zaburzeń wzrostu i odżywiania.

Profilaktyka

Upośledzenie umysłowe nie ustępuje, jednak gdy wystąpi jego lekka odmiana to można doprowadzić do maksymalnego zmniejszenie jego efektów. Takiemu dziecku należy poświęcić dużo uwagi, ponieważ odwrócenie skutków upośledzenia to proces długotrwały. Przeważnie dzieci z lekkim stopniem upośledzenia uczęszczające do szkół specjalnych, są w stanie podjąć naukę w szkołach zawodowych i zdobyć zawód. Niestety, upośledzenia nie można wyleczyć. W związku z tym istotne jest promowanie wśród kobiet zdrowego trybu życia, zwłaszcza w czasie ciąży, a przede wszystkim świadomość negatywnych skutków stosowania używek. W przypadku planowania ciąży, istotne jest przeprowadzenie badań na tle genetycznym, które pozwolą ustalić, czy nasze potomstwo znajduje się w kręgu zagrożenia.


choroby psychiczne przyczyny upośledzenia umysłowego objawy upośledzenia umysłowego
Powrót do listy
ZnamLek.pl to baza rzetelnych opinii o lekach 44 561 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach 36 920 produktów w 209 kategoriach