40 556 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach
36 603 produktów w 205 kategoriach

Oparzenia chemiczne

Oparzenia chemiczne wywołane są przez czynniki żrące i wysoce reaktywne (np. kwas solny, siarkowy czy też zasady np. soda kaustyczna, amoniak). Produkty drażniące, do których zalicza się rozpuszczalniki i oleje, z natury mniej reaktywne, powodują reakcje odwracalne.

Występują też inne rodzaje agresywnych środków. Posiadają one podwójne oznaczenia np. żrący/toksyczny. Związki takie działają w sposób bardziej złożony. Na początku, w związku, z tym że są to środki żrące, powodują oparzenia chemiczne na powierzchni tkanki. Potem poprzez taką uszkodzoną tkankę przedostają się do wnętrza organizmu, gdzie rozprzestrzeniają się za pośrednictwem krwiobiegu, działając na niego toksycznie. Czasami potrafią doprowadzić do śmierci (np. kwas fluorowodorowy).

Przyczyny

Przyczyną oparzeń mogą być kwasy i ługi. Środki parząco-żrące niszczą skórę i błony śluzowe oraz leżące pod nimi głębsze tkanki. Przy zażyciu doustnym może dołączyć się jeszcze zatrucie. Przy oparzeniach kwasami tworzą się na skórze i szczególnie wyraźnie na błonach śluzowych mocno przylegające strupy o charakterystycznej barwie (kwas solny - białe, kwas azotowy - żółte, kwas siarkowy - czarne). Oparzenia ługami powodują powstawanie szklistego obrzmienia. Wszystkie oparzenia chemiczne są bardzo bolesne. Uszkodzenie skóry stanowi prócz tego zagrożenie zakażenia rany.

Wszystkie oparzenia chemiczne są bardzo bolesne.

Postępowanie
Jak najszybciej należy spłukać oparzoną okolicę obficie pod bieżącą wodą. Późniejsze skutki jej działania będą minimalne o ile, jeśli dokona się tego w ciągu 2 minut od momentu skażenia. Trzeba zwrócić uwagę, aby spłukująca woda odpływała najkrótszą drogą, możliwie nie kontaktując się ze zdrową skórą. Spłukiwanie powinno trwać do chwili przybycia lekarza.
Gdy nie ma dostępu do wody, to wtedy trzeba żrącą substancję usunąć dotknięciem czystej tkaniny.
Przesiąknięte ubranie należy natychmiast zdjąć.


choroby skóry oparzenia chemiczne - pierwsza pomoc leczenie oparzeń chemicznych blizny po oparzeniach chemicznych
Powrót do listy
ZnamLek.pl to baza rzetelnych opinii o lekach 40 556 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach 36 603 produktów w 205 kategoriach