40 553 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach
36 603 produktów w 205 kategoriach

Niedokrwistość Blackfana - Diamonda

Nazwą niedokrwistość określa się chorobę, w której przebiegu stężenie hemoglobiny (Hb), wartość hematokrytu (Ht), średnia objętość krwinek czerwonych (MCV) zmniejsza się poniżej wartości prawidłowej.

Rozróżnia się:

I. niedokrwistości niedoborowe
II. niedokrwistości aplastyczne i hipoplastyczne
III. niedokrwistości hemolityczne

Badania:
podstawowe:

 • stężenie Hb
 • stężenie Ht
 • liczba krwinek czerwonych
 • liczba retikulocytów
 • liczba płytek krwi
 • rozmaz krwi obwodowej

dodatkowe:

 • poziome Fe, TiBC,
 • poziom transferyny (białko transportujące żelazo),
 • poziom ferrytyny w osoczu (postać zapasowa żelaza),
 • pośredni i bezpośredni odczyn Coombsa,
 • rozmaz szpiku.

Wrodzona hipoplastyczna niedokrwistość Blackfana - Diamonda

Wybiórcza hipoplazja układu czerwonokrwinkowego z zachowaną zdolnością do tworzenia innych komórek układu krwiotwórczego.

W około 25% przypadków istnieje możliwość stwierdzenia genetycznego podłoża choroby, którym zazwyczaj jest mutacja w locus genu kodującego białko rybosomalne S19 na chromosomie.


choroby układu krążenia Niedokrwistość Blackfana - Diamonda objawy objawy niedokrwistości
Powrót do listy
ZnamLek.pl to baza rzetelnych opinii o lekach 40 553 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach 36 603 produktów w 205 kategoriach