44 520 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach
36 920 produktów w 209 kategoriach

Nadkrwistość

Czerwienica prawdziwa, choroba Vaqueza (łac. polycythemia vera, ang. primary polycythemia, polycythemia vera, PCV, polycythemia rubra vera, PRV, erythremia) pierwotna choroba mieloproliferacyjna, której przebiegowi towarzyszy zwiększenie liczby erytrocytów, granulocytów i płytek krwi, z przewagą erytropoezy.

Leczenie jest uzależnione od okresu choroby i zaobserwowanych zmian narządowych. W pierwszym stadium wystarczą jedynie upusty krwi. W późniejszych etapach dodaje się leczenie farmakologiczne, które wstrzymuje wytwarzanie krwinek czerwonych przez szpik kostny. Dzięki takim metodom zmierza się do zmniejszenia liczby krwinek czerwonych i objętości krwi krążącej, a w konsekwencji do odciążenia całego organizmu, a szczególnie poszczególnych narządów od wymienionych konsekwencji ich nadmiaru.

Medycyna nie zna jeszcze czynników wywołujących ten rodzaj rozrostu. Nieznajomość przyczyn sprawia, że nie istnieją realne możliwości zapobiegania jej występowaniu. Niemniej istnieją dość szerokie możliwości zapobiegania powikłaniom w jej przebiegu.

Profilaktyka

Profilaktyka powikłań w czerwienicy prawdziwej polega na:

  • systematycznych, okresowych kontrolach morfologii krwi, których wyniki określają częstotliwość upustów krwi i intensywność leczenia farmakologicznego,
  • częstych kontrolach wysokości ciśnienia tętniczego oraz ewentualnie jego farmakologicznym kontrolowaniu, tak żeby w ten sposób odciążać lewą komorę serca i przeciwdziałać powikłaniom naczyniowym spotykanym w nadciśnieniu (krwotoki),
  • unikaniu intensywnego nasłoneczniania organizmu, a zwłaszcza głowy, aby nie stwarzać warunków mogących powodować powikłania krwotoczne bądź zakrzepowe,
  • regularnym, oszczędzającym, niemęczącym trybie życia, aby nie powodować dodatkowego obciążenia m.in. serca oraz ścian naczyń krwionośnych i w ten sposób zapobiegać powikłaniom w postaci ostrej niedomogi serca bądź
  • pękaniom ścian naczyń, a więc i powikłaniom krwotocznym,
  • regularnym zażywaniu zalecanych przez lekarza lekarstw, które korygują chorobę, lub też ewentualnie dołączających się powikłań.

choroby układu krążenia nadkrwistość objawy choroba Vaqueza przyczyny czerwienica prawdziwa leczenie
Powrót do listy
ZnamLek.pl to baza rzetelnych opinii o lekach 44 520 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach 36 920 produktów w 209 kategoriach