44 561 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach
36 920 produktów w 209 kategoriach

Małopłytkowość samoistna i wtórna

Istotą tego schorzenia jest znaczny niedobór lub kompletny brak krwinek płytkowych we krwi. Odpowiedzialne za to są mechanizmy immunologiczne oraz działanie przeciwciał (immunoglobuliny) przeciwpłytkowych (choroba Werlhofa).

Charakterystycznym objawem tego schorzenia jest skaza krwotoczna, w której trakcie może dojść do samoistnych krwawień, łatwego siniaczenia się, pojawienia się miejscowych lub drobnoplamistych wybroczyn na skórze i błonach śluzowych. Powstawać mogą też krwotoki z przewodu pokarmowego, nosa lub dróg rodnych u kobiet. Czas doświadczalnego krwawienia jest znacznie przedłużony, czas krzepnięcia krwi może być prawidłowy.

Objawy małopłytkowości wtórnej:

1) mniejsza produkcja krwinek płytkowych w szpiku z powodu:

  • toksycznego jego uszkodzenia, np. na skutek zażywania leków o właściwościach cytostatycznych, antymitotycznych lub przez napromienianie jonizujące (rentgen),
  • wypierania megakariocytów (olbrzymich komórek szpiku) ze szpiku przez inne nowotworowo rozwijające się tam tkanki, np. białaczkowe,
  • samoistnego zaniku szpiku.

2) większe zużywanie się krwinek płytkowych w trakcie procesu nadmiernego śródnaczyniowego wykrzepiania włóknika.

3) zwiększonym niszczeniem krwinek płytkowych przez nadmiernie powiększoną śledzionę. Objawy kliniczne przypominają te występujące przy małopłytkowości samoistnej.

Przyczyny

  • Jeżeli choroba jest genetyczna, to jej objawy mogą wystąpić już w chwili, lub w krótkim czasie po urodzeniu.
  • Choroby zakaźne.
  • W przypadku tzw.autoimmunologicznej niedokrwistości he-molitycznej z niewyjaśnionych bliżej przyczyn organizm wy­twarza przeciwciała skierowane przeciw własnym krwinkom czerwonym.
  • Środki chemiczne(np. opary benzyny, ołów, bor, fluor, alkohol metylowy, naftalina, azotyny, olej terpentynowy, trojenio lub leki (kwas acetylosalicylowy, np. polopiryna, sulfonamidy i antybiotyki) mogą u osób wrażliwych wywoływać niedokrwistość hemolityczna.
  • Po przetoczeniu krwi, gdy z różnych przyczyn w organizmie zostaną wytworzone przeciwciała przeciw obcym krwinkom czerwonym.
  • Po operacji wszczepienia sztucznych zastawek serca.
  • Po ukąszeniach jadowitych węży.

Ryzyko zachorowania

Może być większe, gdy w grupie możliwych przyczyn znajdują się wyżej wymienione czynniki.


choroby układu krążenia małopłytkowość samoistna i wtórna leczenie obajwy małopłytkowości Małopłytkowość co to jest
Powrót do listy
ZnamLek.pl to baza rzetelnych opinii o lekach 44 561 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach 36 920 produktów w 209 kategoriach