40 607 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach
36 603 produktów w 205 kategoriach

Choroba mikrofalowa

Choroba mikrofalowa to tak zwana choroba telegrafistów. Powstaje ona na skutek oddziaływania pola elektromagnetycznego na organizm ludzki. Na skutek napromieniowania w ciele zachodzą zmiany patologiczne.

Pojęcie choroby zawodowej:

Choroby zawodowe są efektem szkodliwego działania czynników miejsca pracy. Główną przyczyną jest długotrwałe przebywanie w niewygodnej pozycji ciała, forsowanie się oraz przebywanie w miejscu gdzie znajdują się szkodliwe dla organizmu substancje-hałas, nieodpowiednie oświetlenie, zapylenie, promieniowanie, związki chemiczne, zwiększone obciążenie psychiczne i fizyczne itp.

Choroby zawodowe występują po dłuższym okresie przebywania w niesprzyjających warunkach, a ich przebieg i leczenie jest równie długotrwałe. Są zazwyczaj chroniczne lub przewlekłe i często prowadzą do trwałej utraty zdrowia.

Przyczyny:

Odpowiedzialne w głównej mierze jest promieniowanie elektromagnetyczne. Uważane za jedno z poważniejszych zanieczyszczeń środowiska.

Powstaje ono na skutek działania zespołów sieci i urządzeń elektrycznych, urządzeń elektromedycznych do badań diagnostycznych i zabiegów fizykochemicznych, stacji nadawczych, urządzeń energetycznych, telekomunikacyjnych, radiolokacyjnych i radionawigacyjnych.

Wpływ na organizm człowieka:

Energia elektromagnetyczna tworzy tak zwany efekt termiczny, który wywołuje zmiany biologiczne, a nawet może doprowadzić do śmierci termicznej.

Ponadto, pole elektromagnetyczne wytwarzane przez silne źródło niekorzystnie wpływa na przebieg procesów życiowych. Może powodować:

  • zaburzenia funkcji ośrodkowego układu nerwowego,
  • zaburzenia funkcji układów: rozrodczego, hormonalnego oraz krwionośnego,
  • zaburzenia narządów słuchu i wzroku.

Choroba mikrofalowa przyczynia się również do nadmiernego wypadania włosów, suchości skóry, oczopląsu oraz zaburzeń błędnika. Co ciekawe, długotrwałe promieniowanie elektromagnetyczne wpływa nie tylko na ludzi, ale też na rośliny i zwierzęta.


wypadanie włosów choroby zawodowe Choroba mikrofalowa opis choroby ośrdokowy układ nerwowy efekt termiczny
Powrót do listy
ZnamLek.pl to baza rzetelnych opinii o lekach 40 607 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach 36 603 produktów w 205 kategoriach