0

Najlepsze feromony męskie rekomendowanych marek w 2024 roku!

Poznaj 5 propozycji perfum zawierających feromony męskie i wzmocnij swoją pewność siebie!

Zapach odgrywa istotną rolę w kontaktach międzyludzkich. Zapachy mogą wywoływać emocje i wspomnienia. Konkretne zapachy mogą wywoływać uczucia radości, nostalgii, relaksu lub nawet stresu. Dlatego zapachy mogą być używane do wyrażania uczuć i komunikowania się z innymi osobami. Wiele zwierząt, a także ludzie, używa zapachów jako formy przyciągania płciowego. Feromony, czyli specjalne substancje chemiczne wydzielane przez organizmy, mogą wpływać na poziom przyciągania seksualnego. Chociaż rola feromonów u ludzi jest wciąż badana, istnieją dowody sugerujące, że zapach może odgrywać pewną rolę w przyciąganiu potencjalnych partnerów.

Zapachy pomagają w rozpoznawaniu innych ludzi. Każda osoba ma swój unikalny zapach ciała, który może być rozpoznawalny dla innych osób, zwłaszcza dla osób, które są bliskie emocjonalnie. Zapachy mogą wpływać na pierwsze wrażenie, jakie osoba robi na innych. Nieprzyjemny zapach ciała może powodować uczucie dyskomfortu, a nawet odstraszać, podczas gdy przyjemny zapach przyciąga innych ludzi i budzi przyjemne uczucia. Zapach, który budzi w nas pozytywne skojarzenia, sprawia, że chętniej otwieramy się na relacje z daną osobą.

To niesamowite, jak wielki wpływ na nasze życie mają zapachy. Wzbogacają nasze zdolności poznawcze i powodują, że dana osoba może budzić w nas pozytywne lub negatywne emocje. Szczególne istotne są feromony. O tym, czym są feromony męskie, jaką rolę odgrywają w kontaktach międzyludzkich i które z nich skutecznie mogą pomóc Ci wzbudzić zainteresowanie płci przeciwnej, dowiesz się z poniższego artykułu.

Feromony męskie

Feromony męskie to substancje chemiczne wydzielane przez mężczyzn, które wpływają na zachowanie innych osób, zwłaszcza osób płci przeciwnej. Feromony są często nazywane "zapachem przyciągania" i odgrywają rolę w komunikacji chemicznej między osobami. Choć istnieje wiele badań nad feromonami, ich dokładny wpływ i znaczenie w kontekście ludzi są nadal przedmiotem debaty.

Badania sugerują, że feromony mogą wpływać na poziom przyciągania seksualnego i podświadome reakcje emocjonalne. Jednak istnieje wiele czynników, które mogą wpływać na to, czy feromony męskie będą miały pozytywny wpływ na inne osoby, takie jak genetyka, zdrowie, higiena osobista i otaczające środowisko.

Istnieją produkty dostępne na rynku, które reklamowane są jako "feromony męskie" lub "feromony przyciągania", ale ich skuteczność jest często kwestionowana, a naukowe dowody na ich działanie są ograniczone. Jednak wiele osób potwierdza, że zapach partnera jest bardzo ważny i chociaż nie każdy się do tego przyznaje, chętniej nawiązujemy relacje z osobami, których zapach pozytywnie wpływa na nasze doznania zmysłowe.

Warto zaznaczyć, że komunikacja międzyludzka opiera się na wielu czynnikach, w tym na poziomie intelektualnym, emocjonalnym i społecznym, a feromony męskie są tylko jednym z wielu elementów wpływających na zachowanie i przyciąganie kobiet.


Narząd lemieszowo-nosowy

Narząd Jacobsona, znany również jako narząd lemieszowo-nosowy, narząd przylemieszowy lub narząd vomeronasalny, jest chemoreceptywnym narządem zmysłu występującym u wielu gatunków zwierząt, zwłaszcza gadów i niektórych ssaków. Jest to parzysty narząd, który pełni rolę w wykrywaniu i analizie szeregu substancji chemicznych, w tym feromonów.

U gadów, narząd Jacobsona stanowi główny organ zmysłu powonienia. Składa się z dwóch małych otworów lub szczelin znajdujących się w podniebieniu zwierzęcia, zwykle w okolicy przedniej części jamy ustnej. Zwierzęta używają tego narządu, aby wykrywać i reagować na feromony, które są substancjami chemicznymi wydzielanymi przez inne osobniki tego samego gatunku. Feromony odgrywają kluczową rolę w komunikacji międzyosobniczej, identyfikacji partnerów, sygnalizowaniu gotowości do rozrodu i innym zachowaniach. Feromony męskie zawierają informacje o samcu, takie jak jego płci, wieku, stanie zdrowia, gotowości do rozrodu i innych aspektach. Feromony męskie odgrywają kluczową rolę w atrakcji i komunikacji międzyosobniczej w świecie zwierząt.

Funkcja narządu Jacobsona u ludzi nie jest tak dobrze zrozumiana i wykazuje znacznie mniejszą rolę w porównaniu do niektórych innych gatunków. Istnieją kontrowersje i dalsze badania w zakresie roli tego narządu u ludzi, ale nie jest on uważany za główny organ zmysłu powonienia. Jego funkcjonalność w zakresie wykrywania feromonów i innych informacji chemicznych u ludzi nie jest w pełni potwierdzona. Niemniej jednak narząd Jacobsona pozostaje obiektem badań naukowych, a jego rola w ludzkim organizmie nadal jest przedmiotem zainteresowania naukowców.

Jak działa narząd Jacobsona u ludzi

Odbieranie feromonów, czyli substancji chemicznych wydzielanych przez organizmy w celu komunikacji międzyosobniczej, zachodzi w wyniku interakcji tych substancji z odpowiednimi receptorami w organizmach zwierząt, w tym ludzi.

U ludzi, zdolność do odbierania feromonów opiera się na receptorach węchowych w jamie nosowej. Proces ten przebiega w następujący sposób:

Kiedy wdychasz powietrze przez nos, razem z nim mogą być przenoszone różne substancje chemiczne, w tym feromony. W błonie śluzowej nosa znajdują się receptory węchowe, które są wrażliwe na różne zapachy, w tym feromony. Te receptory zawierają specyficzne białka, które reagują na cząsteczki zapachowe.

Gdy cząsteczki feromonów dostaną się do błony śluzowej nosa i związane zostaną z odpowiednimi receptorami węchowymi, dochodzi do wywołania sygnałów elektrycznych w nerwach zmysłowych. Sygnały elektryczne wywołane przez interakcję feromonów z receptorami węchowymi są przekazywane do mózgu, gdzie są interpretowane jako konkretne zapachy lub informacje chemiczne. Mózg przetwarza te sygnały i może wywoływać reakcje emocjonalne lub behawioralne w odpowiedzi na odbierane feromony. To może wpływać na zachowania społeczne, takie jak przyciąganie płci przeciwnej, sygnalizacja gotowości do rozrodu lub poziom zaufania w stosunkach międzyludzkich.

Warto zaznaczyć, że rola feromonów u ludzi jest nadal przedmiotem badań i kontrowersji. Niektóre badania sugerują, że istnieją pewne dowody na to, że feromony mogą wpływać na pewne aspekty zachowań społecznych, ale ich znaczenie i rola w naszym życiu społecznym nie jest w pełni zrozumiana. Ponadto, zdolność ludzi do wyczuwania feromonów i reagowania na nie może być bardziej ograniczona w porównaniu do niektórych innych zwierząt. Niemniej jednak wiele kobiet potwierdza znaczenie zapachu w odbiorze atrakcyjności partnera, co pozwala nam uznać za słuszną tezę, że feromony męskie rzeczywiście skutecznie oddziałują na kobiety.

Czym są feromony męskie

Feromony męskie to produkty zapachowe, które oprócz mieszanki zapachowej zawierają dodatkowo feromony męskie. Są one znane jako środki, które mają na celu zwiększenie atrakcyjności mężczyzn wobec kobiet poprzez wydzielanie feromonów. Feromony męskie mogą wywołać pozytywne reakcje u płci przeciwnej. Badania nad wpływem feromonów na zachowanie ludzi nie są jednoznaczne, a efekty mogą być intensywne lub subtelne. Zależą one od wielu czynników, takich jak indywidualne preferencje zapachowe i reakcje psychologiczne.

Założeniem perfum zawierających feromony męskie jest to, że mogą wpływać na postrzeganie mężczyzny przez kobiety i zwiększać ich atrakcyjność. Jednak to, jakie dokładnie feromony są używane i w jakich stężeniach, może się różnić w zależności od producenta. Reakcja na feromony męskie jest zindywidualizowana, co oznacza, że ​​nie każda osoba będzie na nie reagować w ten sam sposób. To, co może być atrakcyjne dla jednej osoby, niekoniecznie musi działać na inną. Perfumy z feromonami zazwyczaj mają zapach, który może mieć znaczenie w przyciąganiu lub odpychaniu płci przeciwnej. Dlatego wybór perfum zawierających feromony męskie opiera się także na osobistym guście w zakresie zapachów.

Dla kogo feromony męskie

Produkty zawierające feromony męskie są skierowane do mężczyzn, którzy chcą podkreślić swoją atrakcyjność wobec płci przeciwnej. Osoby, które mogą zainteresować się perfumami z feromonami męskimi, to zazwyczaj osoby poszukujące dodatkowej atrakcyjności. Mężczyźni, którzy chcą podkreślić swoje atuty i przyciągnąć płeć przeciwną, mogą być zainteresowani produktem zawierającym feromony męskie jako potencjalnym narzędziem w celu zwiększenia swojej atrakcyjności. Feromony męskie z pewnością docenią mężczyźni, którzy mają problemy w nawiązywaniu relacji miłosnych lub chcą poprawić swoje szanse w zdobywaniu partnerki, mogą spróbować perfum z feromonami jako część swojej strategii. Osoby poszukujące nowych doświadczeń również chętnie sięgają po feromony męskie. Niektórzy ludzie eksperymentują z takimi produktami w celu sprawdzenia, czy wywierają one pozytywny wpływ na ich życie miłosne.

Feromony męskie – efekty stosowania

Wpływ, jaki feromony męskie mają na ludzi może być zróżnicowany w zależności od gatunku i kontekstu. Feromony męskie mogą pomagać w przyciąganiu partnerki poprzez dawanie sygnału o atrakcyjności seksualnej.

W przypadku ludzi nie jesteśmy tak wrażliwi na feromony jak niektóre zwierzęta, ale istnieją dowody sugerujące, że mogą one wpływać na niektóre aspekty ludzkiego zachowania. Wokół tego tematu istnieje wiele kontrowersji, a badania nad wpływem feromonów na ludzkie zachowanie nadal są przedmiotem badań. Niektóre firmy oferują feromony męskie jako środki do zwiększania atrakcyjności, ale skuteczność tych produktów pozostaje kwestią sporną i zależy od jakości produktu.

Feromony męskie – kluczowe składniki

Kluczowe składniki feromonów męskich mogą mieć różny charakter chemiczny. Feromony męskie mogą różnić się składem w zależności od producenta. Ogólnie rzecz biorąc, kluczowymi składnikami feromonów męskich mogą być:
 • Komponenty lotne – mogą przenosić informacje zapachowe za pomocą powietrza. Te związki często są odpowiedzialne za charakterystyczny zapach feromonów.
 • Pheromone-binding proteins (PBP) – to białka obecne w ciele organizmu, które mogą wiązać się z feromonami i pomagać w ich transportowaniu i rozprzestrzenianiu się w organizmie.
 • Fatty acids (kwasy tłuszczowe) – niektóre feromony męskie zawierają kwasy tłuszczowe, które pełnią rolę nośnika informacji chemicznych i mogą działać jako sygnały dla innych osobników.
 • Steroidy – np. androstendion czy testosteron, które są odpowiedzialne za pewne cechy męskie i mogą służyć do sygnalizacji płci, stanu zdrowia czy gotowości do rozrodu.
 • Związki siarki – siarkowodór i inne związki zawierające siarkę mogą występować w niektórych feromonach męskich i wpływać na ich zapach.
 • Peptydy – niektóre feromony męskie mogą zawierać krótkie łańcuchy peptydów, które działają jako sygnały komunikacyjne międzyosobnicze.

Feromony męskie – zalety stosowania

Istnieje wiele zalet stosowania feromonów męskich. Oto niektóre z nich:

 • Zwiększenie atrakcyjności seksualnej
 • Wzmacnianie pewności siebie
 • Poprawa nastroju i zwiększenie poziomu energii
 • Wzrost zaufania i komunikatywności
 • Potencjalne zastosowania w biznesie

Feromony męskie – niepożądane skutki stosowania

Stosowanie feromonów może wywoływać różne reakcje u ludzi, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Oto niektóre potencjalnie niepożądane skutki stosowania feromonów:
 • Alergiczne reakcje skórne
 • Zbyt intensywny zapach
 • Nie zawsze są skuteczne
 • Uzależnienie od feromonów
 • Przesadzone oczekiwania
 • Interakcje z innymi substancjami

Jak często stosować feromony męskie

Częstotliwość stosowania feromonów męskich może zależeć od produktu oraz indywidualnych preferencji i potrzeb osoby, która je używa. Najważniejszą wskazówką dotyczącą częstotliwości stosowania jest przestrzeganie zaleceń producenta, które znajdziesz na opakowaniu lub w ulotce dołączonej do produktu. Każdy produkt może mieć własne wytyczne co do częstotliwości aplikacji. Feromony nie wymagają częstego stosowania, ponieważ są zwykle bardzo skoncentrowane. Zazwyczaj wystarczy niewielka ilość produktu, aby osiągnąć zamierzony efekt. Zbyt częste stosowanie może prowadzić do nadmiernego intensywnego zapachu lub niepożądanych skutków.

Możesz dostosować częstotliwość stosowania feromonów do swoich osobistych potrzeb i okoliczności. Na przykład, możesz je stosować tylko wtedy, gdy masz planowane spotkanie z potencjalną partnerką lub w innych sytuacjach, gdy chcesz zwiększyć swoją atrakcyjność.

Jeśli używasz feromonów po raz pierwszy, warto przeprowadzić test, aby dowiedzieć się, jak reaguje twoje otoczenie i jakie skutki osiągniesz. Możesz zacząć od niewielkiej ilości produktu i monitorować, czy zmierzasz w kierunku zamierzonego efektu.

Jak stosować feromony męskie

Stosowanie feromonów męskich może być dość proste, ale warto przestrzegać kilku kroków, aby uzyskać najlepsze wyniki. Oto kroki, które można podjąć, aby skutecznie stosować feromony męskie:

1. Wybierz odpowiedni produkt. Na rynku dostępne są różne produkty zawierające feromony, takie jak perfumy, dezodoranty, aerozole lub olejki. Wybierz produkt, który najlepiej odpowiada twoim potrzebom i preferencjom.

2. Przeczytaj dokładnie instrukcje dotyczące stosowania, które znajdziesz na opakowaniu lub w ulotce dołączonej do produktu. Zazwyczaj producenci podają informacje na temat ilości, jaką należy użyć, oraz miejsc, na które należy aplikować produkt.

3. Przed aplikacją feromonów upewnij się, że twoja skóra jest czysta i sucha. Dobre przygotowanie skóry może pomóc w zwiększeniu trwałości feromonów.

4. Zazwyczaj feromony należy aplikować na skórę. Popularne miejsca to nadgarstki, szyja, klatka piersiowa lub punkty pulsu (gdzie skóra jest cieplejsza, co pomaga uwalnianiu zapachu). Nie stosuj feromonów na ubraniach, ponieważ to może zmniejszyć ich skuteczność.

5. Nie przesadzaj z ilością feromonów. Zazwyczaj kilka kropel lub niewielka ilość produktu wystarczy do osiągnięcia zamierzonego efektu. Nadmiar feromonów może prowadzić do zbyt intensywnego zapachu i odstraszać innych.

6. Po nałożeniu feromonów poczekaj kilka chwil, aby produkt zdążył się wchłonąć i rozwinąć swoje działanie.

7. Jeśli stosujesz feromony po raz pierwszy, warto przeprowadzić testy, aby dowiedzieć się, jak reaguje twoje otoczenie. Monitoruj reakcje innych osób i zastanów się, czy osiągasz zamierzony efekt.

8. Jeśli masz wrażliwą skórę lub jesteś skłonny do alergii, zwracaj uwagę na ewentualne reakcje skórne i przerywaj stosowanie, jeśli pojawią się niepożądane objawy.

9. Upewnij się, że utrzymujesz higienę ciała, ponieważ czysta skóra może pomóc w zwiększeniu trwałości feromonów.

10. Feromony są jednym z elementów, które mogą wpłynąć na atrakcyjność osobistą, ale nie zastąpią one zdrowych relacji i naturalnego zachowania.

Pamiętaj, że skuteczność feromonów może być zróżnicowana między osobami, więc wyniki mogą się różnić. Warto też zachować umiar w stosowaniu tych produktów i nie oczekiwać, że same w sobie rozwiążą wszystkie problemy związane z nawiązywaniem relacji.

Które feromony męskie warto wybrać

Wybierając feromony męskie, warto kierować się kilkoma czynnikami, aby znaleźć produkt, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i preferencjom. Oto kilka kwestii, które warto wziąć pod uwagę:

Cel stosowania: Zastanów się, jaki jest Twój główny cel stosowania feromonów. Czy chcesz zwiększyć swoją atrakcyjność dla płci przeciwnej, poprawić pewność siebie, nawiązywać relacje towarzyskie czy może osiągnąć inny efekt? Wybór feromonów może zależeć od tego, co chcesz osiągnąć.

Skład: Przyjrzyj się składowi feromonów, które zamierzasz zakupić. Produkty mogą zawierać różne rodzaje feromonów, takie jak androstadienon, androstenol, czy androstenon. Każdy rodzaj może wywoływać nieco inny efekt, dlatego warto wybrać produkt, który najlepiej pasuje do Twoich celów.

Typ produktu: Feromony są dostępne w różnych formach, takich jak perfumy, dezodoranty, aerozole, olejki, itp. Wybierz produkt, który jest dla Ciebie najbardziej wygodny w stosowaniu i najlepiej odpowiada Twojemu stylowi życia.

Marka i jakość: Zwróć uwagę na markę produktu oraz jakość. Wybierając znane i renomowane firmy, zwiększasz szanse na zakup skutecznego produktu. Przeczytaj opinie innych użytkowników.

Cena: Feromony różnią się ceną, a wybór produktu może zależeć od Twojego budżetu. Nie zawsze droższy produkt oznacza lepszą jakość, dlatego warto dokładnie porównać różne opcje.

Opinie i recenzje: Przeczytaj opinie i recenzje innych osób, które używały wybranych przez Ciebie feromonów. Mogą one dostarczyć cennych informacji na temat skuteczności produktu.

Badania naukowe: Jeśli istnieją dostępne badania naukowe na temat konkretnej marki lub produktu, warto się nimi zainteresować. Badania mogą dostarczyć dowodów na skuteczność feromonów.

Skutki uboczne: Zawsze zwracaj uwagę na potencjalne skutki uboczne lub alergie. Jeśli jesteś wrażliwy na pewne składniki, unikaj produktów zawierających te substancje.

Testy i monitorowanie: Po zakupie feromonów przeprowadź testy, aby dowiedzieć się, jakie efekty osiągnąłeś. Monitoruj reakcje innych osób i dostosowuj ilość stosowanych feromonów w zależności od wyników.

Pamiętaj, że skuteczność feromonów może być zróżnicowana między osobami, więc wyniki mogą się różnić. Ważne jest, aby wybierać produkty z umiarem i nie oczekiwać, że same w sobie rozwiążą wszystkie problemy związane z nawiązywaniem relacji. Bez wątpienia mogą jednak zostać Twoim sprzymierzeńcem i sprawić, że nawiązywanie relacji damsko – męskich będzie łatwiejsze, przyjemniejsze i bardziej skuteczne.

Poznaj 5 najlepszych produktów zawierających feromony męskie w 2024 roku

Tworząc nasze recenzje produktów bierzemy pod uwagę składy oraz badamy ich bezpieczeństwo. Analizujemy opinie ekspertów z branży oraz doświadczenia użytkowników produktu. Pozyskujemy rekomendacje od autoryzowanych sprzedawców, korzystamy z dostępnych źródeł wiedzy na temat składników aktywnych i ich działania. Osobiście weryfikujemy działanie, konsystencję, zapach i odczucia z używania produktów, oceniamy stosunek jakości do ceny.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe recenzje naszych redaktorów wraz z opisem każdego wskazanego produktu.

ZALETY

 • skuteczne działanie
 • atrakcyjny zapach
 • działanie afrodyzjaku
 • zwiększa atrakcyjność
 • zwiększa pewność siebie
 • zawiera mieszankę różnych feromonów
 • dyskretna buteleczka z wygodnym atomizerem
 • wysokie stężenie feromonów
 • można łączyć z dowolnymi perfumami

WADY

 • dostępne jedynie w wybranych drogeriach

Alluramin, Silne feromony męskie w formie perfum zwiększające atrakcyjność u kobiet

Alluramin to silne feromony męskie zamknięte w dyskretnej buteleczce z wygodnym atomizerem. Wysokie stężenie kompozycji kilku feromonów gwarantuje skuteczne działanie. Feromony męskie mają formę perfum o bardzo przyjemnym zapachu, któremu ciężko się oprzeć. Feromony męskie Alluramin zostały poddane rygorystycznym badaniom, które potwierdziły zwiększenie atrakcyjności i pewności siebie mężczyzn stosujących produkt. Alluramin działa jak afrodyzjak i długo utrzymuje się na skórze, dzięki czemu jest niezawodnym wsparciem podczas randki. Można łączyć go z ulubionymi perfumami innych marek.
Dowiedz się więcej

ZALETY

 • dobry skład
 • zwiększa pewność siebie
 • zapach jest intensywny, ale nie jest przytłaczający
 • zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn

WADY

 • efekty widoczne po kilku dniach regularnego stosowania
 • “mydlany” zapach
 • przeciętna trwałość

Pure Instinct, The Original Pheromone unisex perfume oil, Feromony męskie i żeńskie

Pure Instinct to perfum w postaci rollera, który działa jak feromony męskie i żeńskie. Kwiatowa kompozycja zapachowa zawiera naturalne afrodyzjaki, które pomagają zwiększyć pewność siebie i atrakcyjność zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Zapach jest intensywny, trochę “mydlany”, ale nie przytłaczający. Ma przeciętną trwałość. Niestety efekty stosowania produktu nie są natychmiastowe, zazwyczaj widać je po kilku dniach systematycznego stosowania.
Dowiedz się więcej

Androstenonum, Pheromone for men, Feromony męskie

Androstenonum, Pheromone for men, Feromony męskie
7,6/10

RANKING OGÓLNY

C+

CAŁOŚCIOWA OCENA

ZALETY

 • przyjemny zapach
 • zwiększa pewność siebie
 • długotrwały zapach

WADY

 • nie zawsze jest skuteczny
 • niepraktyczne opakowanie
 • mała zawartość feromonów
 • małe opakowanie
 • należy trzymać w pozycji pionowej

Androstenonum, Pheromone for men, Feromony męskie

Androstenonum to feromony męskie w postaci olejku, który aplikuje się na skórę za pomocą pipety. Nie jest to najwygodniejsze rozwiązanie, ponieważ produkt łatwo może się rozlać – wymaga przechowywania w pozycji pionowej. Opakowanie zawiera 5 ml produktu. Bazuje na zapachu piżma, skład wzbogacony jest o niewielką ilość feromonów. Zapach jest przyjemny i długotrwały, ale działa jedynie na te osoby, które reagują pozytywnie na charakterystyczną nutę piżma.
Dowiedz się więcej

ZALETY

 • długotrwały zapach
 • naturalna formuła

WADY

 • zapach może być zbyt intensywny
 • może nie przypaść komuś do gustu
 • niewygodne opakowanie
 • brak atomizera
 • przeciętna skuteczność
 • łatwo o wylanie zbyt dużej ilości produktu

RawChemistry, For Him, Feromony męskie w postaci skoncentrowanego olejku

RawChemistry for Him to feromony męskie o bardzo charakterystycznym, długotrwałym zapachu cedru, który dla niektórych może okazać się zbyt intensywny. Skład opiera się na naturalnej formule wzbogaconej o niewielką ilość feromonów. Produkt nie jest skuteczny dla wszystkich, jednak bez wątpienia jego użycie dodaje mężczyźnie pewności siebie. Opakowanie nie zawiera pipety ani atomizera, przez co aplikacja nie należy do najwygodniejszych i łatwo można wylać zbyt dużo produktu.
Dowiedz się więcej

ZALETY

 • skuteczny
 • wysokie stężenie feromonów

WADY

 • bardzo intensywny zapach
 • zapach dla niektórych może okazać się zbyt duszący
 • nie współgra z innymi perfumami
 • wysoka cena
 • małe opakowanie
 • niska wydajność

Androstenonum Max, Pheromones & Aphrodisiacs, Feromony męskie z afrodyzjakiem

Feromony męskie z afrodyzjakami marki Androstenonum Max to perfum w formie rollera o niewielkiej objętości. Produkt ma bardzo intensywny, charakterystyczny zapach, który dla niektórych może okazać się zbyt intensywny, wręcz duszący. Łączenie go z innymi perfumami może okazać się niezbyt dobrym pomysłem. Jednak jeśli zapach przypadnie potencjalnej partnerce do gustu, produkt okazuje się być skuteczny. Feromony męskie Androstenonum Max mają niską wydajność, a ich cena jest dość wysoka.
Dowiedz się więcej