40 607 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach
36 603 produktów w 205 kategoriach

Zespół stresu pourazowego

Schorzenie to stanowi zespół zaburzeń lękowych, które są wynikiem traumatycznych przeżyć spowodowanych przez silny stres. Powstaje wtedy zjawisko kryzysu psychicznego, jest ono opóźnione i przeważnie długotrwałe.

Schorzenie to można zdiagnozować, uwzględniając dwa rodzaje kryteriów. Pierwsze to tak zwana DSM - IV, czyli klasyfikacja zaburzeń Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zalicza się do nich:

Pacjent doświadczył traumatycznego wydarzenia, które ma charakter nawrotowy jako:

 • natrętne i męczące wspomnienia z wydarzenia,
 • koszmary senne,
 • niepokojące reakcje organizmu na wszystkie, przypominające o traumie wskazówki,
 • znaczny niepokój występujący przy kontakcie ze wszelkimi przedmiotami, osobami lub miejscami, które mają jakiś
 • związek z wydarzeniem,
 • złudzenia, halucynacje lub reakcje, które przywracają wspomnienia o urazie,
 • zaburzenia są przyczyną pogorszenia samopoczucia,
 • nieustanne unikanie bodźców mogących przypominać o doświadczonym urazie,
 • objawy, które utrudniają normalne funkcjonowanie,
 • ciągła nadpobudliwość i stres,
 • niepoprawna reakcja na bodźce zewnętrzne,
 • objawy utrzymujące się dłużej niż okres jednego miesiąca.

Kolejny zespół kryteriów określany jest jako Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10. Zalicza się do nich:

 • złe samopoczucie pojawiające się przy kontaktach z bodźcami mającymi, przypominającymi o traumie,
 • chory doświadczył wydarzenia, które zagrażało jego życiu lub zdrowiu,
 • poszkodowany jest nadwrażliwy, cierpi na stany lękowe lub na głęboką depresję,
 • częste nawroty wspomnień lub snów o traumatycznym zdarzeniu,
 • pacjent stale unika wszelkich miejsc, przedmiotów lub osób, które w mogą przypominać o przebytym wydarzeniu,
 • trudności w zachowaniu koncentracji,
 • nagłe wybuchy gniewu, napady agresji,
 • przewrażliwienie,
 • zaburzenia snu,
 • częste przejawy szoku, zaskoczenia.

Leczenie polega na zastosowaniu długiej terapii specjalnymi lekami, dzięki której można oswoić chorego ze stresorem i okolicznościami szokującego wydarzenia. Pacjent ma powrócić do normalnego, poprawnego funkcjonowania.


choroby psychiczne traumatyczne przeżycia problemy po wypadku Zespół stresu pourazowego leczenie
Powrót do listy
ZnamLek.pl to baza rzetelnych opinii o lekach 40 607 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach 36 603 produktów w 205 kategoriach