40 754 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach
36 692 produktów w 204 kategoriach

Zespół Sezaryego

Zespołem Sezaryego określa się chłoniaka T-komórkowego, który atakuje skórę i węzły chłonne. Należy on do późnego stadium ziarniniaka grzybiastego.

Zarówno Zespół Sezary'ego, jak i ziarniniak grzybiasty zaliczane są do jednego z najczęściej diagnozowanych chłoniaków skóry, które powstają z obwodowych komórek T. Takie schorzenia występuje przeważnie u osób w podeszłym wieku, aczkolwiek prawdopodobieństwo ich występowania wzrasta wraz z przekroczeniem 40. roku życia.

Częściej na ten zespół chorują mężczyźni. Obydwa schorzenia zazwyczaj mają przebieg przewlekły i wieloletni.

Zespół Sezary’ego jest wariantem ziarniniaka grzybiastego, który dotyczy około 5% chorych. Panuje przekonanie, że część przypadków zachorowań jest po prostu jego późnym stadium, aczkolwiek część powstaje de novo. Specyficzna dla tego schorzenia jest obecność uogólnionego zapalenia skóry – erytrodermii, zajęcie węzłów chłonnych oraz występowanie nieprawidłowych limfocytów T we krwi obwodowej.

Gdy mowa o przyczynach tej choroby to uważa się, że znaczny wpływ ma narażenie na czynniki zawodowe, środowiskowe, wirusowe. Mimo wszystko bezpośrednia przyczyna rozwoju ziarniniaka grzybiastego i zespołu Sezary’ego nie została poznana.

Rozróżnia się trzy ogólne czynniki ryzyka, które mogą wpłynąć na rozwój choroby. Są to:

  • narażenie na czynniki środowiskowe;
  • przewlekła stymulacja antygenowa;
  • ekspozycję na działanie antygenów wirusowych.

Ziarniniak grzybiasty i zespół Sezary’ego są chłoniakami, dlatego też charakterystyczna dla nich jest nadmierna ekspansja klonu limfocytów T CD4+, które w normalnych warunkach, w zdrowym organizmie odpowiadają za kontrolę i „patrolowanie” obszaru skóry. Komórki te gromadzą się w warstwach skóry, naciekają ją, w wyniku czego doprowadzają do powstawania charakterystycznych dla choroby zmian.

Rozwój nowotworu jest procesem wieloetapowym. Na samym początku dominują limfocyty poliklonalne, później oligoklonalne, a na końcu limfocyty monoklonalne, które obserwuje się już w stadium guzowatym. Progresja nowotworu jest uzależniona od reakcji organizmu oraz od funkcjonowania sieci cytokin.

Niestety nie można zapobiec wystąpieniu tej choroby. Wskazane jest jednak natychmiastowe reagowanie na każde niepokojące objawy.

Leczenie zespołu Sezary'ego składa się z kilku faz. Zalicza się do nich:

  • wywiad przeprowadzany przez lekarza rodzinnego, a później lekarza specjalistę;
  • odpowiednie badanie lekarskie – którego zadaniem jest ocena skóry oraz zaobserwowanie wszelakich objawów chorobowych zlokalizowanych na skórze;
  • badania laboratoryjne: morfologia krwi obwodowej z rozmazem, która pozwoli ocenić pracę układu krwiotwórczego.

Dodatkowo należy określić ilość wszystkich krwinek, z podziałem na erytrocyty, trombocyty, leukocyty. W tym celu należy wykonać:

  • biopsję aspiracyjną skóry, pobranie wycinka skóry, a następnie badanie histopatologiczne;
  • biopsję węzła chłonnego i pobranie węzła chłonnego do badania. Taki zabieg wykonywany jest jedynie w przypadku gdy węzły chłonne są badalne, po to, by następnie przeprowadzić badanie histopatologiczne;
  • badanie cytogenetyczne i molekularne - przy tym badaniu materiał badawczy stanowi pobrana podczas biopsji próbka szpiku. Ich celem jest wykrycie zaburzenia kariotypu pod postacią zmian w liczbie chromosomów i ich zmian strukturalnych (mutacji);
  • badanie obrazowe – takie jak RTG klatki piersiowej, kości długich, USG jamy brzusznej, tomografia komputerowa. Są wykonywane, w momencie, gdy istnieje podejrzenie zajęcia narządów jamy brzusznej i klatki piersiowej.

nowotwory Zespół Sezaryego jakie objawy Zespół Sezaryego diagnoza
Powrót do listy
ZnamLek.pl to baza rzetelnych opinii o lekach 40 754 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach 36 692 produktów w 204 kategoriach