40 556 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach
36 603 produktów w 205 kategoriach

Zespół krótkiego jelita

Dla zespołu krótkiego jelita charakterystyczny jest stan, w którego trakcie ma miejsce nagłe wyłączenie funkcji jelita cienkiego (jest to powiązane ze schorzenie odpowiedzialnym za jego uszkodzenie albo chirurgicznym usunięciem całego jelita lub jego fragmentu), które prowadzi do znacznego ograniczenia przyswajania składników odżywczych, co w konsekwencji uniemożliwia normalne funkcjonowanie organizmu.

Konsekwencją takiego stanu są wyniszczające biegunki, w których efekcie wydzielanie i utrata płynów w odpowiedzi na pokarm przewyższa ilość przyjmowaną.

To z kolei prowadzi do niedożywienia oraz pojawienia się zaburzeń wodno-elektrolitowych powodujących skrajne wyniszczenie, a w przypadku braku leczenia prowadzących do śmierci chorego.

Takie zespół chorobowy pojawiać się może u dorosłych chorych, którzy mają < 150-200 cm czynnego jelita cienkiego. Minimalna długość jelita umożliwiająca odżywianie doustne jest zależna od kondycji oraz zdolności wchłaniania pozostałych odcinków przewodu pokarmowego; szanse na odzyskanie autonomii pokarmowej po kilku latach żywienia pozajelitowego stwarza 50-60 cm jelita cienkiego w połączeniu z jelitem grubym lub 100-115 cm u chorych bez jelita grubego.

Za najczęstsze przyczyny wystąpienia zespołu krótkiego jelita uważa się:

  • martwica jelita pochodzenia naczyniowego (zator, zakrzep tętniczy lub żylny),
  • rozległe resekcje, za które odpowiedzialne są inne choroby (choroba Leśniowskiego i Crohna, nowotwór, uraz i inne),
  • ciężkie zaburzenia wchłaniania (np. popromienne zapalenie jelit lub celiakia odporna na leczenie) przyczyniające się do czynnościowego zespołu krótkiego jelita,
  • przetoki (zewnętrzne- powodujące utratę treści pokarmowej, i wewnętrzne- powodujące ominięcie części jelita cienkiego przez pokarm).

Rozpoznanie tego schorzenia oparte jest na podstawie uzyskanych informacji o chorobie podstawowej i rozległości resekcji jelita cienkiego oraz grubego. Dodatkowo na wystąpienie zespołu jelita krótkiego wskazywać może pojawienie się w okresie pooperacyjnym obfitych wyniszczających biegunek, których konsekwencją są zaburzenia wodno-elektrolitowe, które korelują z zakresem rozległości resekcji przewodu pokarmowego.

W niektórych przypadkach dodatkowo wykonuje się badania laboratoryjne z pobranej próbki krwi i moczu, takie jak morfologia krwi, biochemia, w tym stężenie ważnych elementów (np. magnezu, cynku, selenu), badanie ogólne moczu oraz zbiórka dobowa moczu, dzięki którym można stwierdzić niedobory składników odżywczych, do których dochodzi przy zaburzeniach wchłaniania.

Leczenie tego schorzenia podzielić można na trzy okresy: okres pooperacyjny, okres adaptacyjny, okres długotrwałego leczenia.

Charakterystyczne dla okresu pooperacyjnego jest intensywne wyrównanie niedoborów płynów i elektrolitów. Przy określaniu bilansu płynów powinno się uwzględniać nie tylko ilość wody utraconej przez skórę, płuca, pot i z moczem, ale również ilość płynów traconą w trakcie biegunki i odsysaną przez zgłębnik żołądkowo-jelitowy.

Okres adaptacyjny to przede wszystkim stopniowe ograniczanie żywienia pozajelitowego na korzyść żywienia drogą doustną. Okres ten jest uzależniony od wielu czynników takich jak wiek chorego, choroba podstawowa, która mogła być odpowiedzialna za zespół krótkiego jelita, stan czynnościowy śluzówki pozostawionego jelita i wiele innych.

Okres długotrwałego leczenia - w przypadku pacjentów z ciężkimi formami zespołu krótkiego jelita należy zastosować całkowite leczenie żywieniowe lub jedynie uzupełniające żywienie doustne albo dojelitowe. Takie metody żywienia pacjentów stosuje się w warunkach domowych.

Nie jest możliwe całkowite wyleczenie zespołu krótkiego jelita. W tym przypadku liczyć można jedynie na adaptację pozostawionego odcinka jelita do nowych funkcji. Zmiany dostrzegalne są już po dwóch dniach od zabiegu operacyjnego. Pacjenci z zespołem krótkiego jelita po opuszczeniu szpitala muszą pozostawać pod opieką specjalistycznych poradni żywienia pozajelitowego i dojelitowego.


choroby układu pokarmowego Zespół krótkiego jelita diagnoza Zespół krótkiego jelita leczenie
Powrót do listy
ZnamLek.pl to baza rzetelnych opinii o lekach 40 556 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach 36 603 produktów w 205 kategoriach