40 690 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach
36 603 produktów w 205 kategoriach

Zatrucie spalinami

Spaliny a zdrowie człowieka

Na drogach jest coraz więcej samochodów a substancje, które wydzielają bezpośrednio oddziałują nie tylko na organizmy żywe, ale także na powietrze, glebę oraz wodę, Spaliny można podzielić na toksyczne oraz nietoksyczne. W pierwszej grupie znajdują się substancje jak: tlenek węgla, węglowodory, tlenki azotu, pyły, dioksyny, metale ciężkie oraz ozon. W przypadku związków nietoksycznych mowa o: dwutlenku węgla tlenie, azocie oraz parze wodnej.

Tlenek węgla

Jest ona jedną z najniebezpieczniejszych substancji dla zdrowia ludzkiego. To gaz, którego właściwości są silnie trujące. Bezbarwny, bezwonny i trudny do wykrycia. Gdy jest wdychany przez okres, łączy się z hemoglobiną 200-300 razy szybciej niż tlen. Wskutek jego działania dochodzi do zakłócenia procesu oddychania, prowadząc tym samym zgonu, dlatego nie bez przyczyny nazywany jest „cichym zabójcą”. Aby ograniczyć przedostawanie się tego gazu do powietrza, obecnie wiele aut wyposażonych jest w katalizator, który powoduje, że tlenek węgla utlenia się, przechodząc w dwutlenek węgla.

Węglowodory

Są to niespalone bądź częściowo spalone cząsteczki paliwa, które bardzo mają bardzo niekorzystny wpływ na organizm człowieka. Mają silne właściwości trujące oraz rozpuszczają się w tłuszczach, przez co gromadzą się w tkankach ludzi i zwierząt. Tak jak w przypadku tlenku węgla, węglowodory są utleniane za pomocą katalizatora, w celu ograniczenia emisji tych związków do środowiska zewnętrznego. Utleniane węglowodory przechodzą w dwutlenek węgla oraz w parę wodną.

Tlenki azotu

Tlenki azotu to silnie toksyczne gazy spalinowe. Tak jak w przypadku węgla, tak i dla nich charakterystyczna jest bezbarwność oraz wchodzenie w szybką reakcję z hemoglobiną. Co więcej, tlenki azotu w tkankach utleniają się do dwutlenku azotu, który nawet śladowych ilościach powodować może podrażnienie dróg oddechowych, jednakże w dużych stężeniach prowadzi do śmiertelnego zatrucia. Wspomniany już katalizator utlenia tlenki azotu do postaci czystego azotu.

Pyły

Najgroźniejsze są cząsteczki sadzy. Sadza to nic innego jak czysty węgiel, który ze względu na swoje bardzo małe rozmiary, szybko przedostaje się do płuc. Istotny jest fakt, że drobiny tych substancji mają właściwości reaktywne, w związku z czym na ich powierzchni łatwo osadzają się różnorodne substancje działające toksycznie. Pyły silnie wpływają na organizm człowieka i powodują nie tylko podrażnienia oczu i skóry, ale przede wszystkim płuc. Ich negatywne działanie może doprowadzić do tzw. pylicy płuc, gdyż cząsteczki sadzy osadzają się w płucach, w podobny sposób jak u ludzi, którzy palą papierosy. Pyły przyczyniają się do powstawania alergii oraz sprzyjają zatruciom organizmu.

Ołów

Od pewnego czasu nie sprzedaje się już benzyny ołowiowej, w związku z czym emisja ołowiu znacznie spadła. Mimo wszystko wiedzieć jak negatywnie działa on na żywe organizmy. Ołów łączy się z czerwonymi krwinkami, powodując tym samym zaburzenia procesu krwio -twórczego. Jego duże stężenie przyczynia się do zaburzenia procesów neurologicznych, a tym samym uszkodzenia mózgu.

Metale ciężkie

Mimo tego, że zastosowanie katalizatorów w samochodach wydaje się dobrym rozwiązaniem – przecież utleniają one większość szkodliwych substancji, dzięki czemu nie jesteśmy narażeni na ich trujące działanie, jednakże jak wszystko, mają one swoje plusy, jak i minusy. Katalizatory utleniając szkodliwe gazy, powodują tym samym emisję platyny – bardzo szkodliwego metalu ciężkiego. Platyna uszkadza płód oraz jest wydalana z organizmu z moczem, powodując uszkodzenia nerek. Z kolei jej sole, są silnie uczulającymi alergenami.

Ozon

Ozon to cząsteczki tlenu składające się z trzech jego atomów. Jest to naturalny składnik atmosfery, znajdujący się w jej górnych warstwach i tworzy on powłokę zapewniającą ochronę przed szkodliwym promieniowaniem UV. Mimo że przy powierzchni ziemi w naturalnej postaci raczej nie występuje to jego stężenie od lat alarmująco wzrasta, szkodliwie wpływając na nasze środowisko i nas samych.

Jego szkodliwe działanie to przede wszystkim wynik obecności dodatkowego atomu tlenu, który nietrwale się z nim łączy, szybko utleniający się i wchodzący w reakcje z innymi substancjami. Ozon znaleźć można w spalinach, a skutkiem jego emisji do środowiska jest to, że ludzie wdychają go i tym samym dochodzi do wielu zniszczeń w organizmie. Atakuje on układ oddechowy, a przenikając do pęcherzyków płucnych, powoduje ich delikatnej tkanki, uszkadzając tzw. blaszki płucne – których zadaniem jest ochrona organizmu przed wirusami, bakteriami oraz toksynami. Skutkiem tego jest obrzęk płuc, a nawet do rozedma, astma oraz alergia. Podrażnia oczy, a wdychany przez dłuższy czas może doprowadzić do śmierci.

Dioksyny

Spaliny samochodowe zawierają w sobie spore ilości dioksyn, które są silnie toksycznymi związkami. Następstwem ich długotrwałego oddziaływania są nowotwory, uszkodzenia płodu, a nawet bezpłodność. Zakłócają one bowiem układ rozrodczy, zarówno człowieka, jak i zwierząt.

Bardzo trudno określić jaki wpływ mają zanieczyszczenia powietrza powstałe ze szkodliwego oddziaływania spalin samochodowych, ponieważ zależy to od wielu czynników, do których zalicza się, chociażby wiek, stężenie gazów, odporność organizmu, która jest cechą indywidualną każdego człowieka, lub warunków klimatycznych. Mimo wszystko przeprowadzone badania wskazują, że wiele chorób i dolegliwości może mieć swoje podłoże w wydzielaniu owych trujących związków do środowiska zewnętrznego, które potem są przez nas wdychane. Takie schorzenia to przede wszystkim:

 • choroby układu oddechowego

 • zaburzenia CUN (centralnego układu nerwowego)

 • choroby oczu

 • alergie

 • zaburzenia krążenia

Do objawów zatrucia spalinami przede wszystkim zalicza się:

Wspomniany już tlenek węgla, który przyczynia się do powstawania zatruć, a nawet zgonu, wiążąc się z hemoglobiną, powoduje niedotlenienie organizmu, głównie mózgu oraz mięśnia sercowego.

Charakterystyczne objawy zatrucia to:

 • bóle i zawroty głowy
 • oszołomienie
 • duszności
 • nudności
 • wymioty

Następstwem średniego oraz wysokiego stężenia są następujące skutki:

 • utrata świadomości
 • wzmożenie odruchów ze ścięgien
 • hiperwentylacja (nadmierne oddychanie)
 • nadciśnienie tętnicze
 • napady drgawek
 • hipowentylacja (niedostateczne dostarczenie tlenu do organizmu)
 • sinica
 • wstrząs

Warto wiedzieć, że czasami skutkiem zatrucia są powikłania takie jak nerwobóle, uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, ale także zmiany w czynnościach pracy serca i płuc.

Tlenki azotu obniżają odporność, czego konsekwencją jest:

 • osłabienie organizmu
 • podatność na różne infekcje bakteryjne oraz wirusowe
 • podrażnienie oczu – szczególnie częste jest zapalenie spojówek
 • alergia
 • trudności w oddychaniu

choroby układu oddechowego choroby cywilizacyjne Zatrucie spalinami objawy Zatrucie spalinami leczenie
Powrót do listy
ZnamLek.pl to baza rzetelnych opinii o lekach 40 690 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach 36 603 produktów w 205 kategoriach