40 771 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach
36 699 produktów w 204 kategoriach

Zatrucie muchozolem

Muchozol to popularny środek do walki z insektami. Wykorzystuje się go do walki z:

 • osami,
 • komarami,
 • muchami,
 • innymi owadami.

Skutecznie eliminuje on owady latające, ale przed jego użyciem warto zapoznać się z niepożądanymi skutkami ubocznymi, jakich przyczyną może być przy niewłaściwym jego użytkowaniu lub przechowywaniu.

Insektycydy, ze względu na swój skład chemiczny bardzo często są przyczynami zatruć, czyli objawów chorobowych związanych z oddziaływaniem na ludzki organizm substancji toksycznych.

Przy stosowaniu środków owadobójczych, takich jak muchozol trujące substancje mogą przedostać się do organizmu poprzez:

 • przewód pokarmowy,
 • skórę,
 • błony śluzowe,
 • drogi oddechowe.

Zależnie od tego, do którego z wyżej wymienionych kanałów przedostaną się substancje toksyczne, mogą pojawić się objawy takie jak:

 • łzawienie oczu,
 • pieczenie oczu,
 • niszczenie tkanki oka,
 • podrażnienie skóry,
 • kaszel,
 • duszności,
 • wymioty.

Gdy wystąpią objawy zatrucia konieczne jest udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu. Opiera się ono przede wszystkim na:

 • wyprowadzeniu poszkodowanego na świeże powietrze,
 • zapewnienie spokoju,
 • ochrona przed utratą ciepła.

Gdy dojdzie do zatrucia poprzez spożycie preparatu, należy przede wszystkim zapewnić poszkodowanemu spokój oraz ochronę przed utratą ciepła.

Nie wolno powodować u niego wymiotów. Gdy dojdzie do zakażenia oczu należy przemywać je letnią wodą przez do najmniej 15 minut, unikając przy tym silnego strumienia wody, który może uszkodzić rogówkę oka.

Przy skażeniu skóry powinno się zdjąć skażoną odzież i przemywać skórę wodą z mydłem (jeśli nie występują oparzenia). Każdy przypadek zatrucia muchozolem wymaga skontaktowania się z:

 • lekarzem pierwszego kontaktu,
 • okulistą,
 • dermatologiem.

Przeważnie zatrucia muchozolem są konsekwencją:

 • nieświadomości,
 • pomyłki,
 • lekkomyślności,
 • nieuwagi

Dlatego też można ich uniknąć dzięki świadomemu korzystaniu z preparatu oraz zapewnieniu odpowiedniego miejsca jego przechowywania.

Jest to bardzo ważne, jeżeli gospodarstwo domowe zamieszkują dzieci oraz osoby starsze, które najczęściej ulegają zatruciom środkami owadobójczymi z wyżej wymienionych przyczyn.choroby skóry Zatrucie muchozolem symptomy Zatrucie muchozolem leczenie Zatrucie muchozolem pierwsza pomoc
Powrót do listy
ZnamLek.pl to baza rzetelnych opinii o lekach 40 771 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach 36 699 produktów w 204 kategoriach