40 344 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach
36 514 produktów w 205 kategoriach

Zatrucie gazem

Do zatrucia gazem dochodzi, gdy do organizmu człowieka przedostaną się szkodliwe substancje, a ich konsekwencją będą poważne problemy zdrowotne. Przeważnie wchłaniają się one poprzez układ oddechowy, a czasami nawet przez skórę.

Gazy drażniące i duszące.

Do gazów drażniących zalicza się przede wszystkim dymy, gazy, mgły, pyły. Do zatrucia takimi gazami dochodzi wskutek wdychania trujących substancji chemicznych obecnych w powietrzu, występujących w przemyśle, rolnictwie i gospodarstwach domowych. Stężenie takich gazów w powietrzu jest przyczyną różnych dolegliwości, od podrażnienia spojówek poprzez podrażnienia górnych dróg oddechowych aż do obrzęku płuc.

Gazy duszące (czyli wodór, neon, hel, azot, metan, argon) to gazy, które zmniejszają cząstkowe ciśnienie tlenu w atmosferze w wyniku swojej obecności, ale także wykazują działanie chemiczne na organizm, powodując zmniejszenie w nim poziomu tlenu.

Przeważnie przyczynami zatruć gazem są:

 • nieświadomość,
 • lekkomyślność,
 • pomyłka,
 • zamachy samobójcze.

Do objawów zatrucia gazem zalicza się:

Objawami występującym we wstępnej fazie zatrucia są:

 • łzawienie,
 • światłowstręt i pieczenie oczu,
 • kaszel i kichanie

W następnej fazie (po okresie bezobjawowym) może pojawić się:

 • obrzęk płuc,
 • piekący ból w klatce piersiowej,
 • duszność.

Pierwsza pomoc:

Pomoc osobie w przypadku osoby, która zatruła się gazem, polega na wykonaniu kilku podstawowych czynności, są to:

 • przeniesienie poszkodowanego na świeże powietrze,
 • badanie stanu czynności życiowych,
 • ułożenie w pozycji bocznej ustalonej,
 • sztuczne oddychanie (w przypadku braku oddechu)
 • wezwanie pomocy medycznej

choroby układu oddechowego objawy zatrucia gazem Zatrucie gazem pierwsza pomoc Zatrucie gazem postępowanie
Powrót do listy
ZnamLek.pl to baza rzetelnych opinii o lekach 40 344 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach 36 514 produktów w 205 kategoriach