41 007 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach
36 642 produktów w 205 kategoriach

Zatrucie egzogenne

Częstszymi przypadkami zatruć są zatrucia egzogenne, do których dochodzi wskutek przedostania się do organizmu substancji toksycznych z zewnątrz. Drogą, jaką przedostają się takie trucizny do organizmu może być:

 • przewód pokarmowy,
 • układ oddechowy,
 • skórę oraz błony śluzowe,
 • tkanki miękkie.

Substancje powodujące zatrucie pokarmowe to:

 • leki,
 • alkohol,
 • narkotyki,
 • zakażone artykuły spożywcze,
 • kwasy,
 • detergenty,
 • jad kiełbasiany,
 • grzyby.

Objawy towarzyszące zatruciom pokarmowym są różne i zależne od przyjętej do organizmu substancji. Mimo wszystko charakterystyczne objawy wskazujące na zatrucie pokarmowe to:

 • ból brzucha,
 • osłabienie,
 • biegunka,
 • wymioty.

Te i inne objawy pojawić się mogą bardzo szybko, od kilku do kilkunastu godzin. Stosunkowo rzadko pojawić się mogą dopiero po kilku dniach od spożycia trucizny.

Przeważnie czynnością, jaką wykonuje się przy interwencji w przypadku zatrucia pokarmowego jest wymuszenie wymiotów. Dokonuje się tego na przykład poprzez podanie dużej ilości letniej wody z dodatkiem soli. Wymiotów nie powinno się wywoływać w przypadku osób, u których stwierdzono:

 • zaburzenie przytomności,
 • drgawki,
 • zatrucie substancjami chemicznymi,
 • iż zatrucie wystąpiło kilka godzin wcześniej.

Na zatrucia pokarmowe szczególnie narażone są:

 • niemowlęta,
 • dzieci do lat trzech,
 • osoby starsze.

Obok zatruć pokarmowych, bardzo często dochodzi także do zatruć przez drogi oddechowe, na przykład w wyniku działania tlenku węgla. Do zwiększonego stężenia tego gazu dochodzi przy pożarze lub wadliwym działaniu piecyka gazowego. Tlenek węgla łącząc się z hemoglobiną powoduje, iż ta traci zdolność przenoszenia tlenu do tkanek.

Podstawowe objawy przy zatruciu tlenkiem węgla to:

 • bóle głowy,
 • osłabienie,
 • zaburzenie widzenia,
 • szum w uszach,
 • zaburzenie przytomności.

Toksyczne substancje mogą przedostawać się do organizmu człowieka także przez skórę oraz błonę śluzową. Źródłami takich zatruć są m.in.:

 • kwasy żrące,
 • zasady żrące,
 • środki owadobójcze,
 • rozpuszczalniki organiczne
 • ukąszenia owadów,
 • pogryzienia przez zwierzęta.

Zarówno ich objawy, stopień powodowanego zagrożenia zdrowia, jak i metody ratowania poszkodowanych różnią się od siebie w zależności od rodzaju oddziałującej substancji szkodliwej.

Do ostatniej grupy zatruć zalicza się zatrucia poprzez tkankę miękką. Dojść do nich może w wyniku stosowania narkotyków lub leków, takich jak:

 • leki nasenne,
 • leki uspokajające,
 • leki przeciwbólowe,
 • opioidy.

Zagrożenie takim zatruciem uzależnione jest od poziomu toksyczności substancji oraz od przyjętej dawki. Objawy takiego zatrucia to:

 • zaburzenia czynności przewodu pokarmowego,
 • uszkodzenie narządów wewnętrznych,
 • działanie na ośrodkowy układ nerwowy.

Na ogół zatrucia egzogenne nie mają charakterystycznych objawów, które mogłyby jednoznacznie wskazywać na rodzaj zakażenia i oddziałującej na organizm substancji. W związku z tym w wypadku wystąpienia alarmujących objawów często niezbędne jest przeprowadzenie szczegółowego wywiadu z osobą poszkodowaną lub świadkiem, w celu ustalenia przyczyn i podjęcia jakichkolwiek działań.


choroby układu pokarmowego Zatrucie egzogenne objawy Zatrucie egzogenne typy Zatrucie egzogenne leczenie
Powrót do listy
ZnamLek.pl to baza rzetelnych opinii o lekach 41 007 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach 36 642 produktów w 205 kategoriach