40 754 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach
36 692 produktów w 204 kategoriach

Zakażenie ośrodkowego układu nerwowego

Ośrodkowy układ nerwowy (OUN)

OUN stanowi kluczowy element układu nerwowego i składa się z mózgowia oraz rdzenia kręgowego. Za jego ochronę odpowiada kręgosłup oraz kości czaszki. Osłaniają go trzy łącznotkankowe opony, mianowicie twardówka, pajęczynówka oraz naczyniówka.

W skład ośrodkowego układu nerwowego wchodzi istota szara oraz biała. Jego zadaniem jest koordynowanie czynności życiowych organizmu poprzez odbieranie oraz analizowanie wszelkich bodźców.

Wszelkie informacje zewnętrzne oraz wewnętrzne są przekazywane za pomocą receptorów do OUN, gdzie są oceniane zarówno poznawczo jak emocjonalnie. Następnie zostają przekazane za pośrednictwem układu obwodowego do odpowiednich efektorów, czyli komórek lub narządów pobudzanych przez nerw.

Zakażenie ośrodkowego układu nerwowego

Skutkiem zakażenia ośrodkowego układu nerwowego mogą być przede wszystkim trwałe zmiany, do których zaliczyć można nawet kalectwo. Pojawienie się infekcji wielokrotnie powoduje ograniczenie sprawności umysłowej. Ze względu na ogromne znaczenie OUN dla naszego organizmu wszelkie jego choroby mogą spowodować śmierć chorego.

Do najczęstszych postaci zakażenia zalicza się zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych oraz rogów przednich rdzenia, tzw. choroba Heinego i Medina. To pierwsze schorzenie występuje najczęściej w okresie niemowlęcym. Skutkiem procesu zapalnego może być uszkodzenie nerwów czaszkowych oraz powierzchni kory mózgowej, czego konsekwencją przeważnie jest zapalenie mózgu.

Choroba Heinego i Medina przeważnie kończy się śmiercią. Jeżeli jednak jej przebieg jest łagodny, następuje trwałe kalectwo oraz niedowład spowodowany porażeniem obwodów nerwowych.

Przyczyny zakażenia OUN

Zakażenie najczęściej jest wynikiem przedostania się do organizmu bakterii, pasożytów, grzybów oraz wirusów. Drobnoustroje, odpowiedzialne za powstawanie zmian w ośrodkowym układzie nerwowym to najczęściej wirusy świnki, HIV, enterowirusy oraz adenowirusy.

Zakażenie OUN mogą spowodować także bakterie opryszczki, ospy oraz grypy. Do infekcji może dojść także w wyniku przedostania się, już wcześniej zakażonej, krwi z innych rejonów ciała do układu nerwowego.

Leczenie zakażenia ośrodkowego układu nerwowego

Ten rodzaj zakażenie diagnozowany jest na podstawie punkcji lędźwiowej oraz badani płynu mózgowo – rdzeniowego. Niekiedy stosuje się także tomografię komputerową oraz rezonans magnetyczny.

Skutkiem zakażenie OUN mogą być grożne powikłania, dlatego też leczenie musi odbywać się w szpitalu. Choremu zostają podane odpowiednie leki, w zależności od wirusów, które wywołały zakażenie. W momencie, w którym dojdzie do powstania ropnia mózgowego, konieczna jest operacja.


choroby układu nerwowego ośrodkowy układ nerwowy Choroba Heinego i Medina
Powrót do listy
ZnamLek.pl to baza rzetelnych opinii o lekach 40 754 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach 36 692 produktów w 204 kategoriach