40 530 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach
36 573 produktów w 205 kategoriach

Zaćma dziecięca

Zaćma stanowi wrodzone lub nabyte schorzenie oczy, W jej wyniku dochodzi do zmętnienia rogówki. Na przeźroczystej soczewce oka tworzą się plamki lub zmętniałe obszary, przez które promienie słoneczne mają trudność w przedostaniu się do siatkówki, czego skutkiem jest pogorszenie ostrości wzroku. Zaćmy dziecięce rozróżnia się na wrodzone lub nabyte.

Zaćma wrodzona - przyczyny, rodzaje, leczenie

Zaćmy wrodzone to schorzenia, które występują rodzinne. Wielokrotnie dziedziczy się je dominująco, przeważnie mają obustronną postać, ale niekiedy są także asymetryczne.
Ciekawy jest fakt, że nie wszystkie zaćmy występują w momencie urodzenia, dlatego do zaćm wrodzonych zaliczamy również te, które rozwijają się w pierwszych latach życia dziecka.

Czynniki odpowiadające za zaćmy wrodzone:

  • dziedziczność,
  • schorzenia gałki ocznej takie jak np. małoocze, brak tęczówki, siatkówczak, odwarstwienie siatkówki,
  • wewnątrzmaciczne zakażenia okresu noworodkowego, np. wirus różyczki, półpasiec, opryszczka, polio, grypa,
  • niska masa urodzeniowa noworodka;
  • czynniki toksyczne, np. u płodów narażonych na działanie leków,
  • zaburzenia metaboliczne, np. galaktozemia.

Ze względu na lokalizację zmętnienia, zaćmy wrodzone dzieli się na:

zaćmę warstwową, która jest najczęstsza - jest to zmętnienie mniej wysycone w centralnej części soczewki (częściowe upośledzenie widzenia)

zaćmę jądrową i całkowitą - jest to całkowite uniemożliwienie widzenia u noworodka

inne postaci: zaćma torebkowa przednia i tylna, biegunowa, około jądrowa i błotnista.

Do zaćm wrodzonych zalicza się także obuoczną oraz całkowicie jednostronną.

Zaćma obuoczna może w znacznym stopniu upośledzić rozwój dziecka. W związku z tym powinno się starać jak najwcześniej postawić odpowiednią diagnozę i przeprowadzić zabieg usunięcia zaćmy. Zaćma całkowicie jednostronna to podobny przypadek - przy niej także należy odpowiednio wcześnie wykonać operację. Niestety, jeśli zabieg nie zostanie wykonany w ciągu pierwszych trzech lub dwóch miesięcy, mimo wysiłku rodziców i lekarzy, ostrość wzroku dziecka pozostanie słaba.

Zaćma wrodzona może być leczona wyłącznie poprzez zabieg chirurgiczny. Jednak zdecydować się na niego powinno tylko, gdy widzenie jest znacznie ograniczone. W przypadku mniejszego upośledzenia powinno się zrezygnować z zabiegu, na rzecz skrupulatnej obserwacji rozwoju zaćmy, gdyż usunięcie soczewki pozbawia oka zdolności do widzenia z bliska i daleka, co wymaga korekcji optycznej poprzez zastosowanie szkieł okularowych, soczewek kontaktowych lub soczewek sztucznych.

Zaćma nabyta (wtórna) - przyczyny, rodzaje, leczenie

W przypadku dzieci zaćma nabyta, może być spowodowana:

  • zaburzeniami w metabolizmie,
  • czynnikami wewnętrznymi (stany zapalne, skutki przyjmowania leków) i zewnętrznymi (ciała obce w oku).

Do najczęstszych zaburzeń metabolicznych zaliczana jest cukrzyca, której skutkiem może być zaćma cukrzycowa. Hiperglikemia przyczynia się do zaburzenia procesów biochemicznych w soczewce i jej zmętnienie. Inną postacią zaćmy wtórnej jest zaćma wikłająca, której rozwój jest wtórny do różnych chorób gałki ocznej, np. zapalenia naczyniówki, czy zwyrodnienie siatkówki. U dzieci może wystąpić też tzw. zaćma pourazowa, której przyczynami mogą być urazy mechaniczne, chemiczne lub fizyczne.

Leczenie zaćmy nabytej jest podobne do leczenia zaćmy wrodzonej - w jego trakcie usuwa się soczewkę i wszczepia się na jej miejsce sztuczną wewnątrzgałkową. Decyzja o zabiegu powinna być dokładnie przeanalizowana, gdyż (jak w przypadku zaćmy wrodzonej) sztuczna soczewka nie ma zdolności do akomodacji, czyli widzenia z bliska i z daleka, dlatego też wymagane jest noszenie okularów. Jednak z drugiej strony, gdy zabieg zostanie odwleczony do momentu, w którym ostrość wzroku będzie znacznie obniżona, leczenie chirurgiczne nie będzie miało sensu.


choroby oczu przyczyny zaćmy dziecięcej objawy zaćmy dziecięcej leczenie zaćmy dziecięcej
Powrót do listy
ZnamLek.pl to baza rzetelnych opinii o lekach 40 530 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach 36 573 produktów w 205 kategoriach