44 561 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach
36 920 produktów w 209 kategoriach

Zaburzenia afektywne

Zaburzenia afektywne należą do grupy zaburzeń, których przyczyny nie są znane. W trakcie tej choroby dochodzi do okresowych zaburzeń nastroju, emocji, aktywności.

Zaburzenia afektywne przybierać mogą charakter epizodyczny, okresowy lub charakter przewlekły cechujący się uporczywymi, lecz lżejszymi zaburzeniami nastroju.

Choroba afektywna jednobiegunowa pojawia się w przypadku gdy u chorego występują jedynie zaburzenia depresyjne lub maniakalne. W trakcie choroby afektywnej dwubiegunowej pojawia się zarówno depresja, jak i mania. Ten typ choroby ma charakter nawracający.

Na zaburzenia afektywne najczęściej cierpią osoby 50 roku życia.

Czynniki powstawania zaburzeń afektywnych:

czynniki genetyczne – istnieje większe ryzyko zachorowania w rodzinie, gdzie już wcześniej występowała choroba w porównaniu z ryzykiem dla całej populacji
czynniki biologiczne – zaburzenia w zakresie procesów biochemicznych, rytmów biologicznych, równowagi wodno – elektrolitowej oraz mechanizmów hormonalnych
czynniki osobowościowe – odpowiedzialne są pewne cechy osobowościowe, wykształcone przed pojawieniem się zaburzeń afektywnych, np. wrażliwość na utratę ważnych osób, pesymistyczne spojrzenie na świat
czynniki środowiskowe – stanowią je czynniki kształtujące osobowość i wyzwalające zaburzenia takie jak: utrata kogoś bliskiego, zmiana sytuacji życiowej, porażki życiowe.

Leczenie to głównie stosowanie odpowiedniej farmakoterapii. Chorym podaje się leki przeciwdepresyjne i neuroleptyczne. W przypadku choroby dwubiegunowej zaleca się podawanie soli litu. Możliwe jest także leczenie elektrowstrząsami. Korzystanie z nich przy zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym może wyzwolić epizod manii, jednak stosuje się je w leczeniu przeciwmaniakalnym, a ich skuteczność jest wyższa od litu.

Z psychoterapii w ciężkim przebiegu choroby korzysta się jedynie w celu podtrzymania kontaktu z chorym. W przypadku lżejszych zaburzeń może mieć szersze zastosowanie. Zawsze należy pamiętać o tendencji chorego do myśli samobójczych.


choroby psychiczne zaburzenia osobowości choroba dwubiegunowa psychoterapia
Powrót do listy
ZnamLek.pl to baza rzetelnych opinii o lekach 44 561 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach 36 920 produktów w 209 kategoriach