44 561 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach
36 920 produktów w 209 kategoriach

Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej

Wrodzona wada serca
Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej stanowi wrodzoną wadę serca, w której stwierdza się brak fragmentu ściany oddzielającej przedsionki. Taki ubytek stanowi około 12% wad. Do powstania takiego rodzaju wady dochodzi w wyniku nieprawidłowego tworzenia się przegrody we wczesnym okresie życia płodowego.

Chorobę można podzielić na następujące rodzaje ubytków:

 • otwór wtórny (ok. 70% przypadków)
 • otwór pierwotny - jest to częściowy ubytek przegrody przedsionkowo-komorowej (ok. 15%)
 • typu żyły głównej - dotyczy dolnej bądź górnej (ok. 7%)
 • typu zatoki wieńcowej (ok. 1%)

Do ich wspólnych cech należy to, że przeciek jest na tym samym poziomie przedsionków. Jedyną różnicą jest jedynie lokalizacja ubytku oraz współistnienie innych wad serca.

Przyczyny
Za występowanie tego rodzaju wady odpowiedzialny jest nieprawidłowy rozwój przegrody międzyprzedsionkowej. Wskutek tego występuje przeciek utlenowanej krwi z lewego przedsionka do prawego. Przez długi czas tworzy się przeciążenie prawego serca, który doprowadza do poszerzenia się jego jam.

Rozpoznanie

Rozpoznanie tego rodzaju wady jest możliwe na podstawie wyników badań - echokardiografii, czasem MR lub TK.
Dzięki echokardiografii uwidocznia się:

 • ubytek,
 • obliczyć skurczowe ciśnienie w prawej komorze,
 • przeciek przy pomocy kolorowego Doplera,
 • obliczyć stosunek przeplywu płucnego do systemowego,
 • wykryć inne wady serca wtórne do wady podstawowej.

Badania pomocnicze to: EKG - w przypadku otworu wtórnego, jak i otworu pierwotnego oraz RTG klatki piersiowej.

Leczenie

Ta choroba wymaga leczenia inwazyjnego. Za pomocą leków można jedynie poprawić obecny stan pacjenta i przygotować go do operacji.
Istnieją trzy kategorie leczenia. Pierwszą z nich to chorzy, którzy mają małe przecieki i posiadają prawidłowe ciśnienie płucne. W przypadku takich osób niewymagane jest szczegółowe leczenie. Kolejną grupę stanowią pacjenci, którzy mają ubytki z istotnym lewo-prawym przeciekiem. Takie osoby są poddawane leczeniu inwazyjnemu, a środki farmakologiczne pełnią funkcję wyłącznie objawową. Ostatnia kategoria to chorzy z ciężką niedomykalnością zastawki trójdzielnej, u których koniecznością jest tylko i wyłącznie leczenie operacyjne.

Powikłania
Czasami może dojść do powikłań u osób z wadą serca. Należą do nich głównie:

 • zespół Eisenmengera,
 • nadkomorowe zaburzenie rytmu serca,
 • niekiedy zespół chorego węzła zatokowego,
 • zatorowość skrzyżowana.

Rokowania u osób z taką chorobą są dobre, o ile nie wystąpi u nich zespół Eisenmengera. Oprócz tego śmiertelność okołooperacyjna należy do rzadkości.


choroby serca wady serca rzadkie choroby serca Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej leczenie
Powrót do listy
ZnamLek.pl to baza rzetelnych opinii o lekach 44 561 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach 36 920 produktów w 209 kategoriach