44 797 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach
36 931 produktów w 209 kategoriach

Toczeń neuropsychiatryczny

Toczeń neuropsychiatryczny (NPSLE) to zespół objawów neuropsychiatrycznych występujących w przy toczniu rumieniowatym układowym (SLE). Objawy te dotyczą prawie 70% chorych na SLE.
Toczeń rumieniowaty układowy jest przewlekłą chorobą autoimmunologiczną.

Na tle zaburzeń układu odpornościowego doprowadza do procesu zapalnego wielu tkanek i narządów. Układ odpornościowy zwraca się przeciwko własnemu organizmowi i prowadzi do jego wyniszczenia. Przyczynia się to do powstawania wielu różnych objawów, które jednak przez dłuższy czas mogą pochodzić tylko od jednego narządu. Znacznie utrudnia to diagnozowanie SLE i odwleka rozpoczęcie leczenia. Przeważnie w trakcie rozwoju choroby pojawiają się kolejne dolegliwości pochodzące z innych narządów.

Dochodzi do częściowych remisji (okresy, w których choroba nie daje objawów) i zaostrzenia. Częstość zachorowań wynosi około 40 przypadków na 100 000 badanych w wieku 16-55 lat. Dziesięć razy częściej występuje u kobiet. Nie wiadomo co jest główną przyczyną tocznia rumieniowatego. Wiadomo jedynie, że rozwija się on u osób podatnych genetycznie na zachorowanie bądź po ekspozycji na czynniki takie jak zakażenie czy kontakt z niektórymi substancjami chemicznymi. Istnieje także grupa leków (np. hydralazyna czy prokainamid), które wywołują identyczne objawy do SLE. W takiej sytuacji mówimy o toczniu rumieniowatym polekowym. Po przerwaniu kuracji tymi preparatami dolegliwości ustępują.

W sytuacji, gdy toczeń rumieniowaty układowy przyczyni się do uszkodzenia układu nerwowego, to może pojawić się wiele objawów neuropsychiatrycznych w różnym momencie rozwoju choroby. Niekiedy dochodzi do nich jeszcze przed stwierdzeniem standardowych dolegliwości związanych z SLE bądź ujawniają się dopiero w końcowym stadium choroby. Cały zespół tych objawów określany jest ogólnym mianem tocznia neuropsychiatrycznego. Przeważnie takie stany zapalne są przyczyną lekkiego zaburzenia funkcji poznawczych, zmiany nastrojów, bóle głowy, drgawki i zaburzenia lękowe. Jeżeli uszkodzenia mózgu są duże, mogą występować cięższe objawy pokroju psychozy i ostrego stanu splątania (głębokiego zaniku świadomości).

W mózgu ludzi dotkniętych ciężkim SLE pojawiają się liczne waskulopatie oraz mikro-zawały prowadzące do miejscowych niedokrwień. Komórki nerwowe zostają uszkodzone przez patogenne przeciwciała, a powstające skrzepy utrudniają przepływ płynu ustrojowego w tkance mózgowej. Często NPSLE prowadzi do wyjątkowo groźnego dla życia i zdrowia pacjenta udaru niedokrwiennego. W nieco lżejszych przypadkach u chorych może wystąpić miastenia, czyli nużliwość mięśni szkieletowych.

Objaw stanowi ciągłe zmęczenie, opadanie powiek czy osłabienie kontroli nad głosem. Równie często pojawia się także zespół demielinizacyjny. Za jego sprawą dochodzi do uszkodzenia osłonek mielinowych nerwów. Utrudnia to przewodzenie sygnałów w zajętych nerwach, co powoduje pogorszenie w zakresie czucia, ruchu, postrzegania i innych funkcji w zależności o typu zajętych nerwów.

Ze względu na swój charakter toczeń rumieniowaty układowy, a co za tym idzie, toczeń neuropsychiatryczny jest trudny do całkowitego wyleczenia. W większości bardziej złożonych przypadków leczenie trwa całe życie. Możliwe jest przeciwdziałanie pojawiającym się objawom i zmniejszanie destrukcyjnych skutków choroby. Zniszczenia układu nerwowego i innych można zminimalizować, stosując leczenie immunosupresyjne, polegające na zmniejszeniu aktywności układu immunologicznego.

Przeważnie w tym celu korzysta się ze specjalnych leków. Praktyka jest jednak ryzykowna, ponieważ może zwiększyć wrażliwość pacjenta na wszelkie inne choroby. Kolejną metodę hamowania rozwoju SLE stanowi podawanie kortykosteroidów, te jednak czasami mogą negatywnie wpłynąć na układ nerwowy i pogłębić objawy neuropsychiatryczne.

W celu podsumowania, toczeń neuropsychiatryczny stanowi rzadki zespół objawów choroby SLE. Jest to choroba przewlekła i trudno przewidzieć jej rozwój. Bezpośrednia przyczyna nadal nieznana. Zdiagnozowanie go wymaga specjalistycznych badań, ponieważ może dawać bardzo dużo pozornie niepowiązanych ze sobą objawów z różnych narządów. Cechą wspólną wszystkich dolegliwości związanych z toczniem rumieniowatym układowym jest ich charakter autoimmunologiczny.


choroby układu nerwowego zaburzenia funkcji poznawczych Toczeń neuropsychiatryczny postępowanie Toczeń neuropsychiatryczny leczenie
Powrót do listy
ZnamLek.pl to baza rzetelnych opinii o lekach 44 797 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach 36 931 produktów w 209 kategoriach