40 556 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach
36 603 produktów w 205 kategoriach

Stwardnienie rozsiane

Głównym czynnikiem przyczyniającym się do powstawania objawów tej choroby jest uszkodzenie osłonek mielinowych nerwów. Spowodowane tym uszkodzenie włókien nerwowych może pojawić się we wszystkich regionach układu nerwowego, czego skutkiem jest wystąpienie bardzo różnorodnych tzw. „rozsianych″ objawów.

Dlatego też choroba określana jest mianem - stwardnienia rozsianego. Głównym objawem tej choroby jest wystąpienie we włóknach patologicznych zmian - tzw. ognisk demielizacyjnych. Takie zmiany wyjątkowo często pojawiają się w obrębie nerwów wzrokowych, w obszarze okołokomorowym, w pniu mózgu, móżdżku, i w istocie białej rdzenia.

Objawy:

Pierwsze objawy stwardnienia rozsianego są wynikiem demielizacji, czyli pozbawienia aksonów osłonek z mieliny. W konsekwencji prowadzi to do zwolnienia lub zablokowania ich przewodnictwa nerwowego. Następstwem tego jest pojawienie się m.in.; niedowładu sterowania ruchami, zaburzenia czucia oraz zaburzenia widzenia (tj. podwójne widzenie, spadek ostrości widzenia „jak przez mgłę″ utratę widzenia kolorów. Mogą się też pojawiać różnorakie zaburzenia czucia o zmiennym, drętwienie, bóle w różnych okolicach ciała, swędzenie, kłucie skóry.

Wraz z upływem czasu i rozwojem choroby pojawia się spastyczność mięśni kończyn górnych i dolnych oraz utrudniające poruszanie się przykurcze. Nie rzadko chorobie towarzyszą bóle głowy i zaburzenia równowagi, częsta jest też niestabilność emocjonalna, u części i pacjentów obserwuje się depresję, u innych euforię.

Czynniki ryzyka:

  • czynniki środowiskowe - do stwardnienia rozsianego częściej dochodzi w klimacie chłodnym i umiarkowanym
  • predyspozycje genetyczne

Możliwe następstwa i powikłania

W wielu przypadkach choroba ma wolny przebieg i towarzyszą jej łagodnie rzuty przedzielone wieloletnimi przerwami. Ponieważ w czasie ciąży dolegliwości nasilają się, kobietom chorym na stwardnienie rozsiane radzi się rezygnację z rodzenia dziecka.


choroby układu nerwowego leczenie stwardnienia rozsianego pierwsze symptomy stwardnienia rozsianego czy stwardnienie rozsiane jest uleczalne
Powrót do listy
ZnamLek.pl to baza rzetelnych opinii o lekach 40 556 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach 36 603 produktów w 205 kategoriach