44 561 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach
36 920 produktów w 209 kategoriach

Rak gruczołu krokowego

Choroba ta dotyczy głównie mężczyzn między 70 a 74 rokiem życia. Rzadko występuje u pacjentów po 40-stce. Rak gruczołu krokowego należy do jednych z najczęstszych nowotworów, a liczba zachorowań wzrasta z roku na rok.

Umieralność na ten złośliwy nowotwór jest bardzo wysoka, ale optymistyczny jest fakt, że liczba zgonów zmniejsza się w ostatnim czasie. Jest to wynikiem przeprowadzonych akcji informacyjnych, a także łatwiejszego dostępu do badań diagnostycznych, które pozwalają wykryć chorobę odpowiednio wcześnie.

Trudno stwierdzić co bezpośrednio go wywołuje. W niektórych przypadkach zachorowanie może być związane z podłożem genetycznym. Zauważono także, że nowotwór częściej pojawia się u przedstawicieli rasy czarnej. Ryzyko jego wystąpienia jest większe w przypadku osób, których dieta jest bogata w tłuszcze, a uboga w warzywa.

W celu ocenienia ryzyka możliwości wystąpienia tego nowotworu bada się poziom PSA w surowicy krwi. Jest to antygen produkowany przez gruczoł krokowy, którego ilość w organizmie powinna rosnąć wraz z wiekiem. Jego prawidłowa wartość powinna wynosić poniżej 4 ng/ml. U mężczyzn poniżej 50 roku życia badania poziomu PSA należy przeprowadzać przynajmniej raz w ciągu roku.

Rak stercza może pierwotnie rozwijać się skrycie. W jego wczesnym okresie przebieg najczęściej nie daje żadnych objawów. Pierwsze symptomy zgłaszane przez chorych są bardzo podobne do tych zgłaszanych podczas łagodnego przerostu stercza, takie jak: częstomocz, parcia naglące, bolesna mikcja, zaleganie moczu, z czasem mogą dołączyć się bóle w kroczu i za spojeniem łonowym. W sytuacji gdy naciek nowotworowy przekroczy torebkę sterczą i szerzy się w miednicy mniejszej, może wtedy wystąpić: wodonercze, niewydolność nerek, obrzęk kończyn dolnych wskutek ucisku guza na naczynia krwionośne i chłonne, zdarza się również krwiomocz, zwłaszcza gdy naciek obejmuje tylną cewkę moczową.

Gruczolakorak to najczęstsza postać raka gruczołu krokowego. Dla oceniania stopnia jego złośliwości wykorzystuje się dziesięciostopniową skalę Gleasona.


nowotwory leczenie raka gruczołu krokowego Rak gruczołu krokowego objawy choroby narządów rodnych
Powrót do listy
ZnamLek.pl to baza rzetelnych opinii o lekach 44 561 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach 36 920 produktów w 209 kategoriach