40 702 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach
36 603 produktów w 205 kategoriach

Przyzwojak

Przyzwojakiem określa się rzadki, złośliwy lub – znacznie częściej – łagodny guz rozwijający się z komórek przyzwojowych zawartych w rozsianym układzie neuroendokrynnym, rozmieszczonych począwszy od podstawy czaszki aż do dna miednicy.

Mimo że guz może powstawać z dowolnej części tego układu, to przeważnie jednak lokalizuje się poniżej przepony. Przyzwojaki są nowotworami wieku starszego, ich zachorowalność jest największa w 5. i 6. dekadzie życia. W około 10% przypadków występują rodzinnie, wchodząc w skład zespołów uwarunkowanych genetycznie.

Występowanie przyzwojaka

Zależnie od pochodzenia przyzwojaków można je rozróżniać na wywodzące się z ciałek przyzwojowych układu przywspółczulnegop rzyzwojaki niechromochłonne oraz przyzwojaki chromochłonne, których punktem wyjścia są ciałka przyzwojowe układu wspólczulnego. Ciałka przyzwojowe układu przywspółczulnego (niechromochłonne, zwane także hemodectoma) są chemoreceptorami i zlokalizowane są w pobliżu wielkich naczyń głowy i szyi.

Do najważniejszych z nich zalicza się kłębek szyjny, czyli ciałko przyzwojowe tętnicy szyjnej, z którego wywodzi się przyzwojak kłębka szyjnego, ciałko przyzwojowe zwoju szyjnego i bębenkowego, z którego wywodzi się przyzwojak szyjno-bębenkowy, ciałka przyzwojowe nerwu błędnego, rozproszone wzdłuż przebiegu nerwu błędnego od ganglion nodosum w dół, z których wywodzą się przyzwojaki nerwu błędnego jako jedyne wykazują tendencję do złośliwienia i tworzenia przerzutów (najczęściej do płuc), która ujawnia się w około 20% przypadków, pozostałe ciałka przyzwojowe są bardzo drobnymi tworami rozsianymi w oczodołach, jamie ustnej, jamie nosowej, nosogardle, krtani, tarczycy i przytarczycach. Z tych grup komórek również, chociaż niezwykle rzadko, rozwijają się guzy o charakterze przyzwojaków.

Ciałka przyzwojowe układu współczulnego (chromochłonne) umiejscowione są wzdłuż pnia współczulnego w rejonie kręgosłupa i aorty. Największy z nich parzysty kłębek aortalny znajduje się po obu stronach aorty brzusznej tuż nad jej rozwidleniem. Większość pozostałych, mniejszych ciałek przyzwojowych ulega inwolucji zaraz od okresu pokwitania. Istotne ciało przyzwojowe stanowi rdzeń nadnerczy, o tym samym pochodzeniu zarodkowym. Z rdzenia nadnerczy wywodzi się guz chromochłonny.

Objawy przyzwojaka

Do objawów przyzwojaka przede wszystkim zalicza się wysokie ciśnienie krwi, chrypkę, bóle głowy, pocenie się, szumy uszne, trudności w połykaniu, utratę słuchu czy zwiększoną częstość akcji serca. W związku, z tym że występowanie przyzwojaka wielokrotnie jest dziedziczne, to w przypadku, gdy występował on już wcześniej w rodzinie, należy rozważyć potrzebę przeprowadzenia u wszystkich jej członków badań genetycznych potwierdzających lub wykluczających nowotwór.

Diagnoza przyzwojaka

W celu zdiagnozowanie przyzwojaka wykonuje się badanie USG lub tomografię. Biopsja nie powinna być wykonywana ze względu na duże ukrwienie guza. Nie zawsze diagnostyka jest prosta, gdyż jak wspomniano na początku, guzy te występują bardzo rzadko.

Leczenie przyzwojaka

Leczenie oparte jest na operacyjnym usunięciu guza, co jeszcze niedawno wiązało się z dużym ryzykiem zgonu czy też powikłań pooperacyjnych. Postęp technik operacyjnych, w szczególności chirurgii naczyniowej, spowodował, że rokowanie jest stosunkowo dobre. W wypadku całkowitego usunięcia guza następuje kompletne wyleczenie. Jeżeli guz usytuowany jest tak, że operacja jest niemożliwa, stosuje się radioterapię.


nowotwory Przyzwojak objawy Przyzwojak leczenie Przyzwojak przyczyny
Powrót do listy
ZnamLek.pl to baza rzetelnych opinii o lekach 40 702 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach 36 603 produktów w 205 kategoriach