40 556 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach
36 603 produktów w 205 kategoriach

Ostra niewydolność wątroby

Ostra niewydolność wątroby (ONW) to nagłe, szybkie i potencjalnie odwracalne pogarszanie się czynności wątroby, u chorych, wśród których nie dochodzi do jej marskości. W czasie krótszym niż 26 tygodni prowadzi do pojawienia się encefalopatii wątrobowej i osoczowych zaburzeń krzepnięcia.

Przyczyny ONW
ONW stanowi jeden z najgroźniejszych zespołów klinicznych, które można zaobserwować w praktyce. Szacuje się, że występuje od 0,1 do 2% przypadkach zachorowań. Jej śmiertelność wynosi od 30% do aż 80% i uzależniona jest od przyczyn wystąpienia schorzenia. Wysoka śmiertelność wynika z faktu, że choroba ta powoduje głębokie zaburzenia w funkcjonowaniu układu krążenia i ośrodkowego układu nerwowego. Wpływa także na nerki i powoduje zaburzenia metaboliczne.

Przyczyn wystąpienia tej choroby jest kilka:

  • Najczęstszym powodem pojawienia się ostrej niewydolności wątroby jest wirusowe zapalenie wątroby, zazwyczaj typu B, D, i A.
  • Kolejny czynnik powstawania ONW to zatrucie lekami. Mowa tu przede wszystkim o paracetamolu, ale może być to też halotan, izoniazyd, sulfonamidy i inne, w tym także leki pochodzenia ziołowego takie jak np. zioła chińskie.
  • Inną przyczyną pojawienia się tej choroby są toksyny. Najbardziej popularną jest trucizna pochodząca z muchomora sromotnikowego. Na rozwój dolegliwości mogą mieć także wpływ narkotyki.
  • Za jej powstawanie odpowiedzialne są także schorzenia takie jak: choroba Wilsona, autoimmunologiczne zapalenie wątroby, zespół HELLP, zakrzepicę żyły wrotnej, zespół Budda i Chiariego, wstrząs, niedokrwienie wątroby lub zespół Reye'a.
  • Czasami pojawienie się ONW jest spowodowane przez kilka różnych czynników.

Leczenie ONW
Pojawienie się ONW oznacza konieczność leczenia na intensywnej terapii, najlepiej w wyspecjalizowanym szpitalu, który posiada profil hepatologiczny. Należy monitorować stan chorego i jego parametry wątrobowe i krwi. Gdy pojawi się zakażenie, należy je zwalczać. W tym celu stosuje się na ogół antybiotyki. Stosowane jest także leczenie objawowe encefalopatii. Zapewnia się optymalny poziom ciśnienia tętniczego, a w przypadku niewydolności nerek stosuję się dializę. Istotne w leczeniu jest poznanie przyczyny wystąpienia schorzenia, ponieważ to od niej uzależnia się wybór właściwego leczenia.

Paracetamol
W przypadku zatrucia paracetamolem podaje się węgiel aktywowany doustnie. Ważne jest, aby podać go jak najszybciej po zażyciu leku, ponieważ swoją największą aktywność wykazuje od 1 do 4 godzin po zatruciu. Podanie węgla jest poprzedzone zastosowaniem N-acetylocysteiny, która zażyta w odpowiednim czasie jest antidotum na zatrucie paracetamolem. Podaje się ją doustnie lub przez sondę żołądkową, w niektórych przypadkach dożylnie.

Zatrucie grzybami
Na chwilę obecną jest to najczęstsza przyczyna występowania ONW w Polsce. Z powodu braku dostępnych testów diagnostycznych, które byłyby w stanie rozpoznać toksynę muchomora sromotnikowego, kluczowy jest wywiad z chorym. Gdy dolegliwości świadczące o takiej przyczynie utrzymują się, należy wykonać płukanie żołądka, ewentualnie podać węgiel aktywowany z niezbędnym uzupełnieniem niedoborów wodno-elektrolitowych. Powszechne jest również stosowanie penicyliny G i sylbininy/sylimaryny. Ze względu na ciężki stan chorego po zjedzeniu muchomora, może być konieczne przeprowadzenie przeszczepu wątroby.

Powikłania
Podczas tej choroby możliwe jest pojawienie się powikłań. Najpoważniejsze z nich to obrzęk mózgu oraz wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Innym powikłaniem jest zakażenie bakteryjne, wirusowe lub grzybicze. Może pojawić się także zaburzenie krzepnięcia, krwawienie z przewodu pokarmowego, zaburzenie przepływu krwi przez narządy oraz zaburzenia metaboliczne.


choroby wątroby choroby układu pokarmowego Ostra niewydolność wątroby przyczyny Ostra niewydolność wątroby postępowanie
Powrót do listy
ZnamLek.pl to baza rzetelnych opinii o lekach 40 556 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach 36 603 produktów w 205 kategoriach