40 556 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach
36 603 produktów w 205 kategoriach

Nowotwory serca

Nowotwory serca to bardzo rzadkie zmiany nowotworowe. W sytuacji, gdy jednak nowotwór atakuje serce, to przeważnie nie daje on przerzutów. Bardzo często jednak są to nowotwory wtórne, czyli takie, które stanowią wynik przerzutów.

Nowotwory pierwotne serca występują bardzo rzadko i są to najczęściej zmiany niezłośliwe. Pierwotne nowotwory serca można podzielić na kilka typów.

Śluzak to najczęściej spotykany nowotwór serca. Występuje on u dorosłych. Pojawia się zazwyczaj w przedsionkach. W większości przypadków stanowi pojedynczy guz o średnicy od 2 do 4 cm. W około 10% przypadków mnogie śluzaki serca występują jako składowa zespołu Carneya, który jest dziedziczony autosomalnie dominująco. Przy zmianach podstawowych obecne są plamy barwnikowe, zespół Cushinga, guzy jąder oraz gruczolaki przysadki mózgowej.

Włókniak, zwykle stanowi przypadkowe znalezisko w czasie autopsji. Lokalizuje się najczęściej na komorowej powierzchni zastawek półksiężycowatych i na przedsionkowej zastawek ujść żylnych. Strzępki włókniaka mogą być materiałem zatorowym.

Tłuszczak serca, większość znajduje się w lewej komorze, prawym przedsionku w przegrodzie międzyprzedsionkowej. Może przy nich pojawić się arytmia oraz zaburzenia funkcji zastawek.

Mięśniak prążkowanokomórkowy, dość częsta zmiana w sercu u niemowląt. Nie wykazuje preferencji co do miejsca ulokowania w sercu. Osiąga średnicę zwykle do kilku centymetrów. Mięsaki różnych typów stanowią około 70% nowotworów złośliwych serca.

Nowotwory serca najczęściej są wynikiem przerzutów. Zmiany przerzutowe występują u około 5% chorych, którzy ponieśli śmierć z powodu choroby nowotworowej. Nowotwory wtórne serca to na ogół wynik przerzutów z płuc, piersi, układu krwionośnego, przełyku, żołądka, wątroby i jajnika.

Rozpoznanie nowotworu serca oparte jest przeważnie o techniki obrazowe takie jak echokardiografia, tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny. Dzięki Echu serca możliwe jest ustalenie miejsca i wielkości guza. Tomografia komputerowa lepiej uwidacznia zwapnienia w obrębie guza, natomiast rezonans magnetyczny jest wskazany przy guzach naciekających serca.

Łagodne formy nowotworów serca przeważnie, lecz się operacyjnie. Ich zdecydowana większość usuwana jest w całości. W przypadku usunięcia zastawek albo innych struktur konieczne jest wszczepienie protezy lub stymulatora. W sytuacji, gdy pojawi się śluzak, zaobserwować można często nawroty nowotworu. Wtedy konieczne jest ponowne usunięcie guza operacyjnie.

Mięsaki natomiast leczy się za pomocą chemioterapii. Zabiegi kardiochirurgiczne wykonuje się na zmianach, które nie dały jeszcze przerzutów lub gdy istnieje duże ryzyko zaburzeń pracy serca. Międzybłoniak osierdzia poddaje się radioterapii i chemioterapii.

W zależności od stopnia zaawansowania, objawów klinicznych oraz rodzaju guza można skorzystać z zabiegu radioterapii, chemioterapii oraz paliatywnego leczenia chirurgicznego. Czasami dzięki leczeniu przeciwzakrzepowemu możliwe jest zapobieganie tworzeniu się zakrzepów. Dzięki temu jest mniejsze ryzyko zatorowości.

W przypadku pierwotnych nowotworów złośliwych oraz przerzutów nowotworowych do serca rokowania są bardzo niekorzystne. Zwykle niestety nie odnotowuje się nawet rocznego przeżycia.


nowotwory zmiany nowotworowe tłuszczak serca Nowotwory serca przyczyny
Powrót do listy
ZnamLek.pl to baza rzetelnych opinii o lekach 40 556 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach 36 603 produktów w 205 kategoriach