40 690 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach
36 603 produktów w 205 kategoriach

Nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego

Nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego zwane także guzami stromalnymi stanowią najczęstsze nowotwory pochodzenia mezenchymalnego w przewodzie pokarmowym.

W ich następstwie dochodzi do pojawienia się wielu zmian nowotworowych, takich jak małe i łagodne guzy, a nawet te bardzo agresywne. Radykalne leczenie chirurgiczne, w tym przypadku to najskuteczniejsza metoda w walce z tą chorobą.

Czym są nowotwory podścieliskowe?

Nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego (GIST, gastrointestinal stromal tumor) jest to najczęstszy typ mięsaka przewodu pokarmowego. Prawdopodobnie, wywodzą się one z prekursorów dla komórek Cajala — komórek odpowiedzialnych za perystaltykę jelit.

Mogą rozwijać się w obrębie całego przewodu pokarmowego, ale przeważnie lokują się w żołądku (nawet do 70% przypadków) oraz w jelicie cienkim (20–40%). GIST jelita grubego i przełyku są stosunkowo rzadkie – każdy typ dotyczy 5% zachorowań.

Zachorowalność

Dostępne dane na temat zachorowalności na nowotwory podścieliskowe są stosunkowo ubogie a jeśli już są to bardzo zróżnicowane. Wiadomo jednak, że guzy stromalne mogą powstawać w każdym wieku, nawet u dzieci. Ponad 75% chorych, w chwili rozpoznania znajduje się w wieku powyżej 50. roku życia.

Szwedzkie badanie populacyjne wskazują, że liczba zachorowań na wszystkie postaci kliniczne GIST wynosi 15–16 przypadków na milion na rok. Z kolei badacze z Holandii szacują liczbę przypadków GIST na 12,7 na milion na rok.

W USA liczbę rozsianych lub nieoperacyjnych GIST szacuje się na ponad 1000 nowych zachorowań rocznie. W Polsce (ok. 39 mln mieszkańców) można się spodziewać 150–190 nowych zachorowań na nieresekcyjny lub rozsiany GIST rocznie. Liczba zgłaszanych rocznie nowych chorych do leczenia jest w Polsce jednak mniejsza, co wskazuje na nierozpoznawanie części przypadków GIST.

Leczenie

Przy tej chorobie najlepsze efekty przynosi leczenie chirurgiczne i stanowi ono podstawę terapii.
W przypadku nowotworów podścieliskowych żołądka zazwyczaj dokonuje się miejscowego wycięcia nowotworu z fragmentem ściany żołądka (resekcja klinowa), rzadziej częściową lub totalną gastrektomię.

Jeśli chodzi o nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego, najlepszą metodą leczenia jest doszczętne wycięcie zmiany. W trakcie operacji kluczowe znaczenie ma niedopuszczenie do uszkodzenia lub pęknięcia nowotworu, ponieważ może mieć to nieodwracalne skutki.

U chorych na miejscowo zaawansowany GIST, w przypadkach granicznie operacyjnych, powinno się unikać wykonywania rozległych wielonarządowych resekcji, a zwłaszcza reoperacji nawrotów. Wtedy lepiej wziąć pod uwagę leczenie przedoperacyjne imatynibem w dawce 400 mg na dobę, wykonywanej co 2 miesiące.

Nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego stanowią spore zagrożenie, lecz jak każde nowotwory są do wykrycia oraz do wyleczenia jeśli tylko wykryje się je we wczesnym stadium. Wtedy rokowania na wyzdrowienie są naprawdę duże.


nowotwory Nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego objawy Nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego postępowanie
Powrót do listy
ZnamLek.pl to baza rzetelnych opinii o lekach 40 690 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach 36 603 produktów w 205 kategoriach