40 702 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach
36 603 produktów w 205 kategoriach

Moczówka prosta

Do objawów, jakimi objawia się moczówka prosta, zalicza się poliurię, polidypsję oraz niezagęszczanie moczu. To choroba, która powstaje na skutek niedoboru wazopresyny ADH, hormonu, który wytwarzany jest w podwzgórzu i wydzielany przez tylny płat przysadki. Niedobór wazopresyny wywoływany jest przez niewydolność przysadki, uszkodzenie układu podwzgórzowo-przysadkowego, urazy głowy, guzy mózgu, guzy przysadki mózgowej, zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych, tętniaki i krwawienie wewnątrzczaszkowe, a także choroby nerek.

Niedobór wazopresyny jest przyczyną zaburzenia wchłaniania wody w nerkach, na skutek czego dochodzi do zwiększenia ilości wydalanego moczu. Zmniejszenie ilości wypijanych płynów nie ogranicza ilości moczu, lecz może powodować odwodnienie. Moczówka może mieć postać centralną, nerkową lub wrodzoną, związaną z dziedziczeniem. Chorobę cechuje ogromne pragnienie, ogóle osłabienie i zmęczenie, zaburzenia świadomości, wysoka temperatura, suche ręce, zatwardzenia oraz wydalanie dużej ilości moczu, zwłaszcza nocą, u dzieci jest to moczenie nocne. Chory wypija do 20 litrów płynów na dobę i oddaje równie duże ilości jasnego, rozcieńczonego, bezbarwnego moczu, do 15 litrów na dobę.

Leczenie odbywa się w warunkach szpitalnych, jest oparte na leczeniu choroby podstawowej. Chory powinien wypijać odpowiednie ilości płynów, np. zimnej wody, która zmniejsza odrobinę pragnienie. Moczówka prosta, będąca efektem urazu głowy, ustępuje nawet w ciągu roku, natomiast moczówka powstała w wyniku infekcji mózgu i opon mózgowych jest nieuleczalna, ze względu na nieodwracalne uszkodzenia. Chorobę tę można leczyć farmakologicznie, ale jest ono długotrwałe i trwa do końca życia. Polega ono na podawaniu brakującego hormonu. Możliwe jest też leczenie operacyjne w przypadku moczówki spowodowanej nowotworami mózgu. Chory powinien nosić opaskę z informacją o chorobie oraz o lekach, które przyjmuje i w jakiej dawce.


choroby nerek choroby hormonalne choroby nerek objawy co to jest Moczówka prosta
Powrót do listy
ZnamLek.pl to baza rzetelnych opinii o lekach 40 702 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach 36 603 produktów w 205 kategoriach