44 561 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach
36 920 produktów w 209 kategoriach

Malformacje odbytu i odbytnicy

Malformacje odbytu i odbytnicy - stanowią wady wrodzone dalszego (dystalnego) odcinka przewodu pokarmowego. Chodzi o odbyt, odbytnice oraz układ moczowo-płciowy. Choroba ta może pojawić się u każdej płci.

Podobne wady obserwuje się z częstotliwością 1:5000 żywych urodzeń. Poziom zaawansowania takich zmian chorobowych może się różnić: od wad bardzo niewielkich, które po rozpoczęciu leczenia bardzo łatwo mogą być zniwelowane, po ciężkie i trudne malformacje, które ciężkie są w hospitalizowaniu. Wielokrotnie powiązane są one z pojawianiem się także innych schorzeń, które zawierają ryzyko braku efektywnego wyleczenia.

Rodzaje malformacji

Schorzenie to powstaje w sytuacji, gdy ma miejsce nieprawidłowy wzrost kloaki i kanału odbytu w okresie embriogenezy. Przetrwała kloaka (cloaca persistens) powstaje jako efekt kompletnego niezstąpienia przegrody moczowo-odbytniczej i otwarciu jelita pierwotnego i pochwy do wspólnej jamy.

W przypadku gdy mowa o zarośnięciu odbytowo-odbytniczym (atresia anorectalis) to powstaje ono wskutek nieprawidłowego wykształcenia dystalnego odcinka odbytnicy, a w błoniastym zarośnięciu odbytu (atresia ani membranosa) – niewystępuje perforacja błony odbytu około 7. tygodnia życia płodowego. Kolejną malformacją, ale rzadko tworzącą się jest agenezja odbytnicy, która jest postacią niedrożności jelita.

Podział wad

Podstawowym podziałem na chwilę obecną jest podział z Melbourne (1979), który dzieli malformacje odbytu i odbytnicy na dwa typy:

  • typ niski (typ przezdźwigaczowy, translevator): w tym wypadku odbytnica przechodzi przez pętlę łonowo-odbytniczą,
  • typ wysoki (typ naddźwigaczowy, supralevator): tutaj odbytnica nie przechodzi przez pętlę łonowo-odbytniczą.

Czasami pojawiają się także wady pośrednie, które określa się jako te, w których odbytnica razem z przetoką znajduje się w obrębie kompleksu mięśniowego dźwigaczy.

Diagnoza

Odpowiednie zdiagnozowanie tego schorzenia jest możliwe już po urodzeniu, w chwili zaobserwowania braku odbytu skórnego. W trakcie badania radiologicznego określa się długość zarośniętego odcinka odbytnicy. Najczęściej w diagnozowaniu podobnych patologii wykonuje się zdjęcie rentgenowskie, które wykaże, do jakiej wysokości dochodzi powietrze w obrębie odbytnicy.

Wykonuje się zdjęcie boczne, w którego trakcie noworodek leży w pozycji głową w dół. W momencie zdiagnozowania atrezji odbytu konieczne może się okazać wykonanie USG jamy brzusznej i cystoureterografii mikcyjnej, w celu znalezienia ewentualnych wad układu moczowego.


choroby układu pokarmowego wady wrodzone dalszego odcinka przewodu pokarmowego zarośnięcie odbytowo-odbytnicze zarośnięcie odbytowo-odbytnicze przyczyny
Powrót do listy
ZnamLek.pl to baza rzetelnych opinii o lekach 44 561 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach 36 920 produktów w 209 kategoriach