40 556 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach
36 603 produktów w 205 kategoriach

Homoseksualizm

Nie ma metody, dzięki której można zmienić homoseksualność na heteroseksualność. W związku z tym nie jest potrzebna interwencja lekarska. Leczenie nie jest nawet możliwe u osoby, która nie chce być osobą homoseksualną i chce zostać heteroseksualna. W takich przypadkach lekarz może jedynie pomóc pacjentowi zaakceptować ten stan.

W przypadku osób biseksualnych istnieje możliwość ukierunkowania na którąś z orientacji. Wymagana jest wtedy dobra wola, ponieważ przymuszanie do zmiany orientacji jest bezcelowe. Wymuszane próby reorientacji osób wyłącznie lub prawie całkowicie homoseksualnych są również skazane na porażkę.

Popęd homoseksualny zwrócony jest ku osobom dorosłym i to właśnie z nimi homoseksualiści chcą stworzyć trwałe związki. Dlatego też nie można mylić homoseksualizmu z pedofilią. Pedofilia jest to odczuwanie satysfakcji seksualnej ze stosunków z dziećmi i dewiacja ta spotykana jest zarówno u heteroseksualistów, jak i u homoseksualistów, a ich procent w obu grupach jest podobny. Homoseksualizm wiąże się z AIDS, ponieważ ta choroba ma początki swojego rozwoju właśnie wśród nich. AIDS określano więc też skrótem GRID, czyli Gay-Related Immunodeficiency. W Stanach Zjednoczonych mężczyźni homoseksualni są odpowiedzialni za około 50% zakażeń HIV ogółem i 67% wśród mężczyzn. W Europie Środkowej takich zakażeń jest kilkakrotnie mniej, a w samej Polsce ok. 13% zarażeń pochodziło z kontaktów seksualnych między mężczyznami. Około 5% populacji homoseksualistów w Polsce przyznaje się, że są zarażeni wirusem HIV.

Ogromna ilość zarażeń wirusem HIV spowodowana jest powszechną akceptacją stosunków bez zabezpieczeń wśród homoseksualistów. Takie zachowania sprzyjają zakażeniom. Polska jest jednym nielicznych krajów, w których homoseksualizm nigdy nie był prawnie karany, poza jedynym okresem, przypadającym na lata między 1835 i 1932 rokiem. Wtedy na ziemiach polskich obowiązywały prawa zaborców.

Legalizacja homoseksualizmu nastąpiła w 1932 r, a także zrównano ze sobą wiek osób, które mogą legalnie uprawiać stosunki seksualne (homo- i heteroseksualne) - dla obu płci wynosi on 15 lat. W 1969 r. zalegalizowano prostytucję homoseksualną. Homoseksualistów nie dyskryminuje się też ze służby wojskowej. Polskie prawo także nie zawiera żadnych przepisów dyskryminujących mniejszości seksualne. Wiele krajów rozwiniętych akceptuje relacje homoseksualne, jednakże w wielu krajach są one nielegalne - w ponad 80 z 195 krajów na świecie. Dotyczy to głównie Afryki i Azji, Oceanii i Ameryki Środkowej. Kontakty homoseksualne są karane karą śmierci w krajach muzułmańskich, np. w Iranie, Afganistanie, Arabii Saudyjskiej, Czeczeni, Jemenie, Somalii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich.


zaburzenia seksualne Homoseksualizm opis choroby leczenie homoseksualizmu homoseksualizm a hiv objawy homoseksualizmu
Powrót do listy
ZnamLek.pl to baza rzetelnych opinii o lekach 40 556 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach 36 603 produktów w 205 kategoriach