40 702 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach
36 603 produktów w 205 kategoriach

Gruźlica płuc

Gruźlica płuc jest także nazywana tuberkulozą. To choroba zakaźna spowodowana przez prątki gruźlicy. Zakażenie prątkiem gruźlicy nie zawsze oznacza zachorowanie. Człowiek może być zakażony przez całe swoje życie, a choroba wcale nie musi się rozwinąć.

Rodzaje gruźlicy płuc:

Gruźlica pierwotna bez uchwytnych zmian narządowych – spotykana głównie wśród dzieci. Charakterystyczne jest powiększenie przytchawiczych i przyoskrzelowych węzłów chłonnych oraz minimalne ogniska zapalne przeważnie w szczytach płuc. W chorobie może pojawić się gorączka, przyspieszone tętno, ogólnym osłabienie organizmu. Istnieje ryzyko rozlania się gruźlicy na cały organizm.

Gruźlica pierwotna węzłowo – płucna – tworzą się zmiany w rejonie węzłów chłonnych tchawiczo – oskrzelowych wraz z ogniskiem w miąższu płucnym. Ten rodzaj gruźlicy występuje częściej u dzieci.

Gruźlica prosówkowa ostra – przeważnie oprócz płuc zajmuje też wszystkie organy, łącznie z mózgiem i oponami mózgowo – rdzeniowymi. Przebieg choroby jest ciężki, występuje bardzo wysoka gorączka, duszność, sinica oraz ogólne zatrucie produktami rozpadu prątków. W przypadku wcześnie rozpoczętego leczenia możliwe jest pełne wyleczenie.

Gruźlica płuc rozsiana podostra i przewlekła – rzadki rodzaj gruźlicy. Powstaje w wyniku przebicia serowatych węzłów chłonnych do naczyń.

Gruźlica płuc guzkowa i włóknisto – guzkowa ograniczona – w szczytowym polu płuc pojawia się kilka guzków o charakterze zmian zapalnych. Nieleczona choroba grozi przejściem w inną postać gruźlicy. Około 1/5 chorych może zarażać innych.

Gruźlica płuc naciekowa – przeważnie spotykana odmiana gruźlicy. Nieleczona prowadzi do serowacenia i rozpadu miąższu płucnego. Obraz radiologiczny ukazuje nacieki w formie zacienień plamkowatych pojedynczych lub mnogich. Możliwe jest całkowite wyleczenie.

Serowate zapalenie płuc – powoduje je rozległy, odoskrzelowy rozsiew prątków. To ciężka choroba, w której trakcie konieczne jest szybkie wdrożenie odpowiedniego leczenia przeciwprątkowego.

Gruźlica płuc włóknisto – jamista przewlekła – tworzy się jako efekt innych postaci gruźlicy, np. przewlekłej gruźlicy rozsianej lub serowatego zapalenia płuc. W płucach pojawiają się zmiany jamiste z sąsiadującymi obszarami włóknienia oraz z obszarami wtórnej rozedmy. Choroba nie rokuje dobrze, zmiany powstałe w płucach są zazwyczaj nieodwracalne.

Marskość pogruźlicza płuc – polega na masywnym rozroście tkanki łącznej w części płuc połączonym z całkowitą lub częściową bezpowietrznością rozrośniętego odcinka. Ta postać gruźlicy może doprowadzić do zniekształceń tchawicy i oskrzeli oraz do powstawania rozstrzeni oskrzeli w tym rejonie.


choroby zakaźne Gruźlica płuc opis choroby prątki gruźlicy serowacenie miąższ płucny
Powrót do listy
ZnamLek.pl to baza rzetelnych opinii o lekach 40 702 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach 36 603 produktów w 205 kategoriach