40 556 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach
36 603 produktów w 205 kategoriach

Dysplazja włóknista kości

Korzystanie każdego dnia z suplementów diety, w których skład wchodzi wapń, nie zapewni 100% ochrony przed chorobami układu kostnego. Nie tylko niedobory są groźne. Zachorować można też na inne choroby o nieznanej etiologii.

Przykładem może być dysplazja włóknista kości. To przewlekłe schorzenie objawiające się stopniowym upośledzaniem tkanki kostnej. Na zdrowych kościach mogą tworzyć się patologicznie zmienione obszary. Nazywa jest właśnie taka, ponieważ niektóre z tych chorych obszarów zastępowane są tkanką włóknistą. Skutkiem tego są duże zniekształcenia powierzchni kości, co skutkuje ich łamliwością i zaburzonym wzrostem.

Istnieją dwie postacie choroby. Pierwsza z nich (postać monoostotyczna) powstaje tylko na jednej kości, podczas gdy druga (postać poliostotyczna) powoduje zmiany na większym obszarze szkieletu człowieka.

Miejsce występowania zmian:

Najczęściej zmiany obejmują: kości udowe, piszczelowe, żebra, kości czaszki (ze szczególnym uwzględnieniem twarzoczaszki), a także kości ramienne i kości miednicy. Znane są przypadki, że zmiany chorobowe atakują główną podporę naszego układu ruchowego, czyli kręgosłup.

Często towarzyszy temu występowanie skoliozy, czyli tak zwanego bocznego skrzywienia kręgosłupa - postać postępująca. W efekcie dokonuje się znaczna zmiana postawy i przy zaawansowanych stadiach nieznośne trudności w poruszaniu się.

Mimo że dysplazja może obejmować wiele kości, to nie charakteryzuje się ona zdolnością do rozprzestrzeniania się z kości na kość lub na sąsiadujące stawy. Dzięki temu schorzenie to nie obejmuje nigdy kości czaszki i miednicy. Ciekawe, że upośledzone kości skupiają się często po jednej stronie ciała.

Czynniki ryzyka:

Ze względu na fakt, że choroba ta jest dosyć rzadkim schorzeniem, to jej występowanie nie jest ściśle określone. Choroba nie jest połączona ze starzeniem się kości- nie pojawia się u osób starszych, lecz dotyczy dzieci oraz młodych dorosłych.

Zmiany poliostotyczne mogą pojawić się już przed ukończeniem 10 roku życia i utrzymują się przez cały czas. Nic nie wskazuje też na to, żeby któraś z płci lub ras była bardziej narażona na wystąpienie tego schorzenia.

Przyczyny:

Prawdopodobnie odpowiedzialne za nią są geny ulegające ekspresji, powodując produkcję określonych białek. W przypadku dysplazji gen kodujący specyficzne białko włącznikowe ulega mutacji, powodując ekspresję nieprawidłowego białka Gs-alfa.

Powód to zaburzony rozwój zarodkowy. Po zapłodnieniu zajęte chorobą komórki pobudzają się na stałe, z nich rozwijają się kolejne, patologicznie zmienione komórki. Skutkiem tego jest to, że dysplazja włóknista jest chorobą wrodzoną, której skutki mogą ujawnić się znacznie później.

Skoro początki występowania choroby wiążą się z określoną mutacją genetyczną, wydawałoby się, że schorzenie to jest przekazywane z pokolenia na pokolenia. Jak się okazuje, nie jest to prawdą. Wieloletnie obserwacje lekarzy potwierdzają fakt, iż dysplazja nie jest chorobą dziedziczną i nie występuje u wielu członków tej samej rodziny.


Dysplazja włóknista kości opis choroby Choroby układu kostnego Choroby układu kostnego starzenie się kości dysplazja kości włóknistych
Powrót do listy
ZnamLek.pl to baza rzetelnych opinii o lekach 40 556 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach 36 603 produktów w 205 kategoriach