40 607 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach
36 603 produktów w 205 kategoriach

Dysortografia

Dysortografia przeważnie spotykana jest u młodych dzieci. Czasami powoduje to ich problem w przyswajaniu wiedzy lub rozwijaniu tej, którą już zdobyły.
Dysortografia to przede wszystkim trudność w nauce ortografii. Często towarzyszy dysleksji, ale może też występować samodzielnie. Chorobę tę stwierdza się, kiedy u dziecka nie występują żadne inne nieprawidłowości związane z nauką prócz czytania.

Ważny w jej rozwoju jest początkowy okres nauki, jeżeli i wtedy występują już trudności w rozwoju wiedzy z zakresu ortografii. Właśnie wtedy, pojawia się diagnoza, że dziecko mimo znajomości poprawnych zasad pisowni, tworzy błędy w zapisie zdań. Błędy też są efektem nie braku chęci do rozwoju osobistego, lecz w wyniku problemów związanych z nauką.
Czasami przy okazji dysortografii występują inne zaburzenia, które powodować mogą niechęć do nauki.

Przyczyny:

Przyczynami dysortografii są zarówno czynniki środowiskowe lub genetyczne. Mogą być również połączeniem obydwu tych czynników. Genetyczne mogą być skutkiem nieprawidłowości podczas ciąży, środowiskowe zaś, powstają w pierwszych latach życia dziecka. Do wszystkich przyczyn zaliczyć można:

  • choroba matki w czasie ciąży,
  • niehigieniczny tryb życia kobiety w ciąży,
  • traumatyczne doświadczenia w pierwszych latach życia lub doświadczenia kobiety z okresu ciąży,
  • komplikacje porodowe,
  • czynniki genetyczne.

Leczenie:
Leczenie opiera się na motywowaniu dziecka do nauki i wzbudzenia w nim chęci do przyswojenia poprawnej pisowni. Zadanie to należy zarówno do rodziców, jak i nauczycieli. Dziecko powinno odpowiednio przyswoić sobie poprawny zapis słów. Zaburzenie nigdy nie może być wymówką do popełniania błędów. Powinno być zaś sygnałem do zwiększenia pracy przez dziecko w tym zakresie.
Konieczna w tym wypadku jest kontrola nauczycielska i rodzicielska. Dziecko powinno być motywowane do dalszej nauki i do przyswojenia sobie zasad ortografii. Czytanie książek jest istotnym elementem kuracji, ponieważ w wielu książkach zawarta jest spora ilość słów, które dziecko sobie przyswoi i w ten sposób pozna nowe słowa, przy okazji zapamiętując ich pisownie.
To długa i nieco monotonna metoda leczenia, jednak pozwoli ona skorygować błędy w pisowni u dziecka i ułatwić mu naukę w przyszłości.


choroby psychiczne Dysortografia opis choroby Przyczyny dysortografii leczenie dysortografii jak rozpoznać dysortografię
Powrót do listy
ZnamLek.pl to baza rzetelnych opinii o lekach 40 607 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach 36 603 produktów w 205 kategoriach