40 607 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach
36 603 produktów w 205 kategoriach

Drżenie rąk

Czynnikiem powodującym drżenie rak u młodych osób są zaburzenia emocjonalne. Drżenie rąk o podłożu fizjologicznym jest wynikiem zdenerwowania lub stresu (egzamin, ważne wydarzenie, rozmowa o pracę). Do innych przyczyn tego schorzenia zaliczyć można nadmierne spożywanie alkoholu. Drżenie rąk może też być izolowanym objawem choroby układu nerwowego i występować jako tzw. drżenie samoistne oraz drżenie starcze.

Drżenie samoistne jest to częste zaburzenie układu pozapiramidowego. Czasami wywołane genetycznie. Objawia się drżeniem obu rąk, głowy, warg, języka. W zaawansowany stadium dochodzi nawet do drżenia nóg. Czasami jest to dodatkowy objaw takich zaburzeń jak: ruchy dystoniczne, skurcz pisarski, blefarospazm, dystonia krtani, parkinsonizm, mioklonie. Drżenie samoistne pojawia się bardzo często jeszcze przed 20. rokiem życia. Z czasem się nasila i osiąga stabilny poziom, trwa przez całe życie, ale najczęściej nie wykazuje skłonności do nasilania.

Początkowo drżenie samoistne obejmuje kończyny górne. Następnie obejmuje głowę wraz z żuchwą i może zakłócać mowę. Rzadko przenosi się na inne części ciała. Drżenie samoistne kinetyczne to drżenie, które objawia się podczas wykonywania ruchu. Drżenie pozycyjne to drżenie, które pojawia się w czasie utrzymywania ręki w jednej pozycji. Objawy towarzyszące drżeniu samoistnemu to kurcz powiek i pozostałe dystonie.

Leczenie: Głównie polega ono na łagodzeniu objawów środkami farmakologicznymi. Niestety całkowite wyleczenie jest nadal niemożliwe. Drżenie samoistne nie koniecznie świadczy o rozpoczynającej się chorobie Parkinsona, ale konieczna jest konsultacja z neurologiem, który może wykluczyć inne choroby. Drżenie starcze to drżenie dotyczące kończyn górnych i głowy objawia się podobnie do drżenia samoistnego, ale występuje u ludzi starych i nie jest przypadłością rodzinną. We wczesnym stadium drżenie powstaje jedynie podczas wykonywania jakiejś czynności, później utrzymuje się także w czasie spoczynku. Jeśli występuje w towarzystwie wzmożonego napięcia mięśni i spowolnienia, może być objawem choroby Parkinsona. W drżeniu starczym, częściej niż w drżeniu samoistnym, występuje także drżenie głowy, które wygląda jakby, chory przeczył czemuś bądź potakiwał.


choroby układu nerwowego Drżenie rąk opis choroby kurcz powiek przyczyny drżenia rąk dystonie
Powrót do listy
ZnamLek.pl to baza rzetelnych opinii o lekach 40 607 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach 36 603 produktów w 205 kategoriach