40 556 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach
36 603 produktów w 205 kategoriach

Alkoholowe choroby wątroby

Nadużywanie alkoholu przez dłuższy okres może doprowadzić do uszkodzenia wątroby, nerek, trzustki, mózgu i ośrodkowego układu nerwowego. Alkohol osłabia układ odpornościowy, wypłukuje organizm ze składników pokarmowych i powoduje jego odwodnienie. Po pewnym czasie organizm nie jest w stanie poprawnie rozkładać tłuszcze, co prowadzi do stłuszczenia i przewlekłego zapalenia wątroby, a nawet jej marskości, która może skończyć się śmiercią.

Metabolizm i utlenianie alkoholu:

To wątroba przede wszystkim opowiada za metabolizm alkoholu, przez co jest najbardziej narażona na jego negatywne efekty. Alkohol etylowy, szybko i całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego, łatwo przenika przez błony komórkowe i dostaje się do krwiobiegu. Metabolizm alkoholu rozpoczyna się już w jamie ustnej!

Żołądek wchłania ok. 20 - 25% alkoholu, ale to dopiero jelito cienkie przyswaja go najwięcej, bo aż 75 - 80%. Maksymalne jego stężenie we krwi pojawia się średnio po 0,5 - 2 godzinach od spożycia. Szybkość wchłaniania alkoholu zależy od jego rodzaju oraz obecności pokarmów w żołądku.

Utlenianie alkoholu etylowego w wątrobie odbywa się trzema szlakami metabolicznymi, przy współudziale trzech enzymów, zlokalizowanych w różnych strukturach hepatocytów. Najważniejszym jest zlokalizowana w cytozylu dehydrogeneza alkoholowa. Drugim układem enzymatycznym jest tzw. mikrosomalny system utleniania alkoholu. Enzymem trzeciego szlaku jest katalaza zawarta w peroksysomach.

Produktem ubocznym utleniania alkoholu jest aldehyd octowy, dziesięciokrotnie bardziej toksyczny niż etanol.

Aldehyd octowy podlega dalszemu metabolizmowi w wątrobie, z udziałem dehydrogenezy aldehydowej. Z utlenionego aldehydu octowego powstaje kwas octowy, który uwolniony do krwiobiegu ulega rozpadowi na CO2 i H2O. Bez względu na rodzaj enzymu biorącego udział w utlenianiu alkoholu, reakcja utleniania przebiega zawsze według schematu:

ETANOL → ALDEHYD OCTOWY → KWAS OCTOWY ↑ CO2 i H2O

Wątroba odczuwa największe skutki toksyczności alkoholu. Obecnie nie do końca są znane wszystkie czynniki mające wpływ na uszkodzenie wątroby przez etanol.

Alkoholowe stłuszczenie wątroby

Pierwszy symptom nadmiernego spożywania alkoholu to otłuszczenie wątroby i dotyczy 35% ludzi nadużywających alkoholu.

Wątroba w tej chorobie jest znacznie powiększona i przybiera żółtą barwę. Tłuszcz pochodzi z wolnych kwasów tłuszczowych, które są czerpane z tkanki tłuszczowej oraz z lipidów, które są syntetyzowane w wątrobie i ulegają nieprawidłowej degradacji lub wydaleniu.

Przy nasilonym stłuszczeniu zmiany obejmują całość miąższu, z tworzeniem ziarniniaków tłuszczowych w następstwie pękania przeładowanych komórek włącznie. Zaprzestanie spożywania alkoholu skutkuje powolnym ustępowaniem zmian, natomiast kontynuowanie picia prowadzi do stopniowego powstawania zapalenia i marskości.

Alkoholowe włóknienie wątroby

Włóknienie wątroby, czyli tak zwane bliznowacenie jest wywołane przez złogi tkanki włóknistej, które prowadzą do niszczenia miąższu, a w stadium końcowym do marskości. Głównie odpowiadają za to komórki gwiaździste, będące źródłem macierzy pozakomórkowej, w tym kolagenu typu I i III.

W zdrowej wątrobie degradacja ECM pozostaje w równowadze. Nadużywanie alkoholu zaburza tę równowagę, aktywuje komórki gwieździste i powoduje nadmierną produkcję białek macierzy pozakomórkowej.
Białka ECM kumulują się w przestrzeni Dissego, a także w obrębie zrazików wątrobowych, inaczej zatokowych. Konsekwencją tego procesu jest włóknienie, będące formą gojenia tkanki w miejscu powstania martwicy.

Alkoholowe zapalenie wątroby

Powodowane jest przez długotrwałe spożywanie alkoholu. Przebiega na ogół bardzo ciężko i charakteryzuje się dużą śmiertelnością. Rozpoznaje się je za pomocą badania morfologicznego wątroby.

W stanie zapalenia alkoholowego oprócz tłuszczowych zmian wielkopęcherzykowych, w komórkach wątrobowych pojawiają się także liczne procesy zapalne. Czasami dochodzi do wystąpienia marskości wątroby. Typowe w tym zapaleniu są też ciałka szkliste. Komórki z ciałkami szklistymi nie zawierają pęcherzyków tłuszczowych.

Alkoholowe zapalenie wątroby to tak zwany stan między patologicznym otłuszczeniem wątroby a marskością. Niedotlenienie i obumieranie komórek w strefie III mogą stymulować syntezę włókien kolagenowych poprzez transformację komórek gromadzących tłuszcz w fibroblasty.

Bywa tak, że alkoholowe zapalenie wątroby sygnalizuje przewlekłe czynne zapalenie. Jeśli alkoholik zaprzestanie na jakiś czas picia, wątroba ulega częściowej regeneracji, a diagnoza kliniczna może przypominać mieszane zapalenie wątroby.

Alkoholowa marskość wątroby

Marskość wątroby to końcowe stadium choroby wątroby i dotyczy 15% uzależnionych od alkoholu. Wśród osób z alkoholowym zapaleniem wątroby choroba ta rozwija się nawet u 80% przypadków.

Mikro zwłóknienia rozwijają się już w początkowych etapach uszkodzeń, w przypadku otłuszczenia i alkoholowego zapalenia wątroby. W miarę rozwoju uszkodzeń marskość postępuje, rozwijając się coraz bardziej.

Marskość wątroby jest tak poważnym schorzeniem, że dochodzi do całkowitego zatarcia struktury anatomicznej narządu. Zamiast ze zrazików wątrobowych, miąższ wątroby składa się wówczas z tak zwanych guzków regeneracyjnych, czyli rozmaitej wielkości skupisk komórek wątrobowych, otoczonych gęstymi pasmami tkanki łącznej.

Komunikacja takich guzków z naczyniami krwionośnymi i drogami żółciowymi nie jest odpowiednia. Poprzez niedokrwienie dochodzi do martwicy komórek wątrobowych i postępującej utraty czynnego miąższu, a w końcu-do jawnych klinicznie zaburzeń czynności wątroby. Zupełna dezorganizacja układu naczyniowego prowadzi do zastoju i nadciśnienia krwi w naczyniach doprowadzających, zwanego nadciśnieniem wrotnym.

Uważa się, że raz dokonana marska przebudowa wątroby jest stanem nieodwracalnym, a, co więcej, postępującym. Szybkość tego procesu jest bardzo indywidualna. Może być bardzo duża u osób pijących alkohol.


zapalenie wątroby choroby układu pokarmowego metabolizm alkoholu włóknienie wątroby Alkoholowe choroby wątroby opis choroby
Powrót do listy
ZnamLek.pl to baza rzetelnych opinii o lekach 40 556 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach 36 603 produktów w 205 kategoriach