44 561 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach
36 920 produktów w 209 kategoriach
Jesteś tutaj:
> >

Afazja

Afazja to choroba powodująca trudności z mową, pisaniem i czytaniem, spowodowana najczęściej urazem mózgu. Istnieje także druga definicja afazji. To zaburzenie, które wynika z uszkodzenia korowych uszkodzeń ośrodków odpowiedzialnych za mowę objawiające się częściowym lub całkowitym rozpadem wszystkich typów kompetencji językowych. Są to zaburzenia ogniskowe, neurologiczne.

Przyczyny afazji:
Do przyczyn afazji oprócz udaru mózgu zalicza się też wylew krwi do mózgu, guza mózgu oraz urazu czaszki. Udar mózgu to efekt uszkodzenia tkanki mózgu, spowodowany uszkodzeniami naczyń krwionośnych. W wielu przypadkach udar mózgu może doprowadzić do śmierci chorego, dlatego wymagana jest natychmiastowa hospitalizacja i długotrwała rehabilitacja dzięki, której chory będzie miał szansę, chociaż do częściowego powrotu do sprawności sprzed udaru. Uraz czaszki spowodowany jest uderzeniem w twardy przedmiot i może przyjąć charakter urazu pierwotnego, czyli związanego bezpośrednio z urazem oraz charakter wtórny np. związany ze zmniejszeniem dopływu krwi lub ograniczonego dopływu krwi. Jedną z przyczyn może być także nowotwór mózgu. Ogólnie rzecz biorąc, za afazję odpowiada uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego. Osoby, które przed tymi zdarzeniami nie miały żadnych problemów z wymową oraz pisaniem i czytaniem, nagle tracą też zdolności na skutek organicznego uszkodzenia odpowiedzialnych za te procesy struktur mózgowych. Ludzie dotknięci tą dolegliwością mają nikłe szanse na powrócenie do pełnej sprawności.

Typy afazji:
W literaturze rozróżnia się kilka typów afazji. Są to:

  • Afazja czuciowa wynika z udaru niedokrwiennego. Może dojść do prawostronnego niedowidzenia. Afazja ta charakteryzuje się tym, że chory nie rozumie mowy swojego rozmówcy. Mimo wszystko osoba taka mówi dość płynnie, lecz pomija niektóre wyrazy i błędnie buduje zdania, które w ostatecznym kształcie są mało treściwe. Ma również trudności z czytaniem i pisaniem.

  • Afazja ruchowa spowodowana jest udarem i powoduje zaburzenia ruchu u chorego. Chory pojmuje słowa, które się do niego wypowiada oraz te, które sam może przeczytać, jednakże pomimo umiejętności powtarzania zwrotów i wyrażeń, nie jest w stanie sam nagle stworzyć wypowiedzi w odpowiedzi na czyjeś zdanie. Jego mowę cechuje to, że jest niewyraźna i przerywana, a tworzone wypowiedzi są ubogie w słownictwo i budowane na bazie najprostszych słów. Afazja skutkuje tym, że chory ma problemy z poprawnym gramatycznie użyciem słów, zniekształca wyrazy i nie przestrzega podstawowych zasad interpunkcyjnych.

  • Afazja amnestyczna, która objawia się trudnościami z nazywaniem przedmiotów i zjawisk. Chory zniekształca słowa i posługuje się bardzo potocznymi zwrotami. Czas reakcji chorych jest o wiele dłuższy niż w przypadku osoby zdrowej.

  • Afazja całkowita jest to najpoważniejszy typ afazji, ponieważ powoduje drastyczne ubytki językowe w obrębie wszystkich zdolności z tym związanych.

Diagnozowanie afazji
Podstawą prawidłowego leczenia jest orzeczenie poprawnej diagnozy, która powinna zawierać szczegółowe określenie zaburzeń u chorego i odpowiedniego określenia typu afazji. Lekarz musi określić dokładne miejsce i rozległość zmian, jakie zaszły w mózgu. Terapia powinna być dobrana indywidualnie.

Rozróżnia się dwa typy diagnoz:

Logopedyczna, która wiąże się z oceną zdolności językowych, mając na uwadze takie czynniki jak: tempo mowy, zdolności gramatycznego tworzenia zdań oraz zasób słownictwa.

Diagnoza neuropsychologiczna wiąże się z określeniem możliwości chorego w zakresie ruchowym, orientacji przestrzennej oraz we wzrokowym poznawaniu przedmiotów. Sprawdzana jest także jego pamięć i zdolności czytania.

Leczenie
Po urazie mózgu niezbędna jest hospitalizacja, jednak jest to dopiero początek ciężkiego i żmudnego powrotu do rzeczywistości. Chory wymaga ciągłej opieki i konsultacji medycznej. Konieczne są wizyty u specjalisty, logopedy. Terapia u każdego odbywa się inaczej-czas trwania może być krótszy lub dłuższy, jeżeli zmiany, które dokonały się w mózgu, są na tyle poważne. Terapia logopedyczna może trwać nawet powyżej trzech lat.
Sposoby leczenia dzielimy na werbalne i niewerbalne.

Werbalne sposoby nie mogą być stosowane, jeżeli zanikła u niego zdolność takiego porozumiewania się. Wtedy należy zastosować niewerbalne sposoby, które wiążą się z gestami i mimiką. Lekarze bardzo często proszą chorych o narysowanie tego, czego nie mogą powiedzieć. Jest to ćwiczenie, pomaga jego otoczeniu w porozumiewaniu się z nim w codziennych domowych sytuacjach. Poprawia to też samopoczucie pacjenta, który może narysować to, co chciałby powiedzieć i obniża poziom jego frustracji. Choremu pokazuje się także obrazki i prosi się go o dodanie brakujących elementów. Można też zastosować terapię wzrokowo-gestykulacyjną. Jest to stosowane u pacjentów z najcięższymi objawami afazji. Bywają osoby, u których, bez interwencji logopedycznych, dochodzi do zaniku objawów afazji.


choroby układu nerwowego objawy afazji przyczyny afazji choroby umysłowe rodzaje afazji Afazja opis choroby
Powrót do listy
ZnamLek.pl to baza rzetelnych opinii o lekach 44 561 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach 36 920 produktów w 209 kategoriach