43 766 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach
36 883 produktów w 209 kategoriach

Remifentanilum

Remifentanilum to substancja o działaniu przeciwbólowym stosowana w trakcie i po operacji chirurgicznej.

Przeciwwskazania:

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na remifentanyl, którykolwiek z pozostałych składników leku lub analogi fentanylu (leki o podobnej budowie chemicznej i działaniu). 

- we wstrzyknięciach do rdzenia kręgowego 

- jako jedynego środka do wprowadzenia do znieczulenia ogólnego.

Działania niepożądane:

Reakcje alergiczne, w tym anafilaksja: reakcje te są rzadkie (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów) po zastosowaniu leku. Objawy obejmują: 

- wypukła i swędząca wysypka (pokrzywka) 

- obrzęk twarzy lub ust (obrzęk naczynioruchowy), który może spowodować trudności w oddychaniu 

- zapaść 

Jeśli pacjent zauważy którykolwiek z tych objawów, powinien natychmiast poinformować lekarza. 

Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić co najmniej u 1 na 10 pacjentów) 

- sztywność mięśni 

- obniżenie ciśnienia krwi (niedociśnienie) 

- nudności lub wymioty 

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów) 

- zbyt wolne bicie serca (bradykardia) 

- płytki oddech (depresja oddechowa) 

- okresowe zatrzymanie oddechu (bezdech) 

- świąd 

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów) 

- niedobór tlenu (hipoksja) 

- zaparcia 

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów) 

- zbyt wolne bicie serca (bradykardia), po którym następuje zatrzymanie akcji serca (asystolia i zatrzymanie krążenia) u pacjentów przyjmujących lek jednocześnie z jednym lub więcej lekami znieczulającymi 

Inne działania niepożądane 

Inne działania niepożądane wystąpiły u bardzo niewielu pacjentów, jednak dokładna częstość jest nieznana. 

- fizyczna potrzeba przyjęcia leku (uzależnienie od leku) lub konieczność zastosowania z czasem coraz większych dawek celem uzyskania tego samego efektu (tolerancja leku), 

- napady drgawkowe 

- nierówne bicie serca (blok przedsionkowo-komorowy) 

Działania niepożądane, które mogą wystąpić po operacji Częste działania niepożądane 

- dreszcze 

- zbyt wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie) 

Niezbyt częste działania niepożądane 

- ból 

Rzadkie działania niepożądane 

- uczucie uspokojenia i senności 

Inne działania niepożądane, które wystąpiły w szczególności po nagłym przerwaniu stosowania leku, po jego przedłużonym podawaniu, dłuższym niż 3 dni 

- przyspieszone bicie serca (tachykardia) 

- zbyt wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie) 

- niepokój (pobudzenie)


Powrót do listy
ZnamLek.pl to baza rzetelnych opinii o lekach 43 766 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach 36 883 produktów w 209 kategoriach