42 321 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach
36 771 produktów w 204 kategoriach

Ketaminum

Ketaminum jest szybko działającym środkiem, stosowanym do znieczulenia ogólnego. Ketaminum  odnajduje zastosowanie w zabiegach diagnostycznych i chirurgicznych, w których nie jest konieczne zwiotczenie mięśni szkieletowych. Ponadto Ketaminum stosowany jest jako wprowadzenie do znieczulenia ogólnego, przed podaniem innych środków znieczulających lub w połączeniu z nimi. Ketaminum stosuje się jedynie w szpitalach, bądź pod nadzorem doświadczonych anestezjologów, chyba że nastąpiła nagła konieczność zastosowania tego środka.

Przeciwwskazania:

Nie stosować Ketaminum:

 •  u pacjentów w wieku poniżej 3. miesiąca życia; 
 •  u pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym; 
 •  jeśli pacjent ma uczulenie na ketaminę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
 •  u pacjentek z rzucawką lub zagrażającą rzucawką; 
 •  u pacjentów z ciężką chorobą wieńcową lub inną chorobą serca; 
 •  u pacjentów z zaburzeniem naczyń mózgowych (np. udar mózgu) lub urazem mózgu; 
 •  u pacjentów z zaburzeniami psychicznymi w wywiadzie; 
 •  u pacjentów, u których podejrzewa się lub rozpoznano schizofrenię, lub ostrą psychozę (nawet  jeżeli są dobrze kontrolowane farmakologicznie). 

Ostrzeżenia i środki ostrożności 

Należy zachować szczególną ostrożność: 

 • u pacjentów ze zwiększonym ciśnieniem płynu mózgowo- rdzeniowego przed znieczuleniem; 
 • u pacjentów, u których występuje przewlekłe nadużywanie alkoholu oraz zatrucie alkoholowe; 
 • u pacjentów z marskością wątroby lub innym rodzajem zaburzeń czynności wątroby. Ketamina jest metabolizowana w wątrobie i w związku z tym może działać dłużej u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. W takich przypadkach lekarz może rozważyć zmniejszenie dawki; 
 • u pacjentów ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym (np. jaskra), ponieważ ciśnienie to może istotnie wzrosnąć już po podaniu pojedynczej dawki ketaminy; 
 • u pacjentów ze skłonnościami neurotycznymi; 
 • u pacjentów z ostrą nawracającą porfirią (wrodzone lub nabyte zaburzenia syntezy hemu, wchodzącego w skład m.in. hemoglobiny); 
 • u pacjentów, u których występują drgawki; 
 • u pacjentów z nadczynnością tarczycy, leczonych hormonami tarczycy; 
 • u pacjentów, u których występują infekcje płuc lub infekcje górnych dróg oddechowych (ketamina nasila odruch kaszlowy, co może wywołać skurcz krtani); 
 • u pacjentów, u których występują zmiany śródczaszkowe, stany po urazie głowy, stłuczenia mózgu lub wodogłowie; 
 • u pacjentów z hipowolemią - zmniejszenie wypełnienia naczyń układu krwionośnego na skutek utraty krwi (krwotok), osocza (oparzenie) lub płynów pozakomórkowych (np. biegunki, wymioty), odwodnienie lub choroby serca, szczególnie schorzenia naczyń wieńcowych (np. zastoinowa niewydolność krążenia, niedokrwienie mięśnia sercowego, zawał serca); 
 • u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym o stopniu niewielkim do umiarkowanego i arytmią serca z częstą pracą serca.

Działania niepożądane:

Często (częściej niż u 1 na 100, ale rzadziej niż u 1 na 10 osób) 

 • halucynacje, 
 • marzenia senne, 
 • koszmary nocne, 
 • stan splątania, 
 • pobudzenie, 
 • irracjonalne zachowania, 
 • oczopląs, 
 • hipertonia,
 • ruchy toniczno- kloniczne, 
 • podwójne widzenie, 
 • zwiększenie ciśnienia krwi, 
 • zwiększenie częstości pracy serca, 
 • zwiększenie częstości oddechów, 
 • nudności, 
 • wymioty, 
 • rumień, wysypka odropodobna 

Niezbyt często (częściej niż u 1 na 1000, ale rzadziej niż u 1 na 100 osób) 

 • jadłowstręt, 
 • lęk, 
 • bradykardia, 
 • arytmia, 
 • niedociśnienie tętnicze, 
 • depresja układu oddechowego, 
 • skurcz krtani, 
 • ból w miejscu wstrzyknięcia, 
 • wysypka w miejscu wstrzyknięcia 

Rzadko (częściej niż u 1 na 10 000, ale rzadziej niż u 1 na 1 000 osób) 

 • reakcje anafilaktyczne*, 
 • majaczenie*, 
 • epizody typu flashback (powracanie przebytych doznań psychotycznych)*, 
 • dysforia*, 
 • bezsenność, dezorientacja*, 
 • niedrożność dróg oddechowych*, 
 • bezdech*, 
 • nadmierne wydzielanie śliny*,
 • zapalenie pęcherza moczowego*, 
 • krwotoczne zapalenie pęcherza moczowego* 

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych) 

 • zwiększenie ciśnienia śródgałkowego 

* Częstość działań niepożądanych została określona na podstawie zgłoszeń zebranych po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu. 


Powrót do listy
ZnamLek.pl to baza rzetelnych opinii o lekach 42 321 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach 36 771 produktów w 204 kategoriach